โรเดียม

โรเดียม (Rh)

chemical element with symbol Rh and atomic number 45
เลขอะตอม45
มวลอะตอม102.9055
เลขมวล103
หมู่9
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน45 p+
นิวตรอน58 n0
อิเล็กตรอน45 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rh (โรเดียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
66.5 pm
Crystal Radius
80.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
210 pm
ความหนาแน่น
12.4 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: โรเดียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
768 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Rh (โรเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
494 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
21.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
556 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 16, 1
แบบจำลองของบอร์: Rh (โรเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Rh (โรเดียม)
electron configuration[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rh (โรเดียม)
Orbital Diagram of Rh (โรเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.28
Electrophilicity Index
1.4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,968.15 K
จุดหลอมเหลว
2,236.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000008 1/K
molar heat capacity
24.98 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.243 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
23 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004300000000003 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000014 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001693
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
380 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
150 GPa
Young's modulus
275 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
4,700 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
745.4 kJ/mol
polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
145
Neutron Mass Absorption
0.063
quantum number4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Natural Isotopes1

88Rh

เลขมวล88
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
87.960429 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

เลขมวล89
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
88.950992 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

เลขมวล90
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
89.944569 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

เลขมวล91
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
90.937123 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.47 ± 0.22 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

เลขมวล92
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
91.932367692 ± 0.0000047 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.61 ± 0.08 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

เลขมวล93
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
92.925912778 ± 0.000002821 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.9 ± 1.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

เลขมวล94
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
93.92173045 ± 0.000003627 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
70.6 ± 0.6 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

เลขมวล95
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
94.915897893 ± 0.000004171 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.02 ± 0.1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

เลขมวล96
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
95.914451705 ± 0.000010737 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.1 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

เลขมวล97
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
96.911327872 ± 0.000038071 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.7 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

เลขมวล98
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
97.910707734 ± 0.000012782 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.72 ± 0.12 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

เลขมวล99
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
98.908121241 ± 0.000020881 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.1 ± 0.2 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

เลขมวล100
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
99.908114147 ± 0.000019458 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.8 ± 0.1 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

เลขมวล101
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
100.906158903 ± 0.00000627 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.07 ± 0.05 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

102Rh

เลขมวล102
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
101.906834282 ± 0.00000688 Da
g-factor
0.25 ± 0.2
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
207 ± 1.5 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

เลขมวล103
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
102.905494081 ± 0.00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

104Rh

เลขมวล104
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
103.906645309 ± 0.000002471 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.3 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

เลขมวล105
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
104.905687787 ± 0.000002685 Da
g-factor
1.26 ± 0.014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.341 ± 0.019 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Rh

เลขมวล106
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
105.907285879 ± 0.000005786 Da
g-factor
2.55 ± 0.03
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30.07 ± 0.35 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Rh

เลขมวล107
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
106.906747975 ± 0.000012937 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.7 ± 0.4 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Rh

เลขมวล108
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
107.908715304 ± 0.000015026 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.8 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Rh

เลขมวล109
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
108.908749555 ± 0.000004336 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80.8 ± 0.7 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Rh

เลขมวล110
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
109.911079745 ± 0.000019114 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.35 ± 0.12 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

111Rh

เลขมวล111
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
110.911643164 ± 0.000007356 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11 ± 1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Rh

เลขมวล112
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
111.914405199 ± 0.000047327 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Rh

เลขมวล113
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
112.915440212 ± 0.000007656 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.8 ± 0.12 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Rh

เลขมวล114
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
113.91872168 ± 0.000076824 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.05 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

115Rh

เลขมวล115
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
114.920311649 ± 0.000007857 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.03 ± 3 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

เลขมวล116
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
115.92406206 ± 0.000079261 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
685 ± 39 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

เลขมวล117
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
116.926036291 ± 0.000009548 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
421 ± 30 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

เลขมวล118
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
117.930341116 ± 0.000026018 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
282 ± 9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

เลขมวล119
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
118.932556951 ± 0.00001 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
190 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

เลขมวล120
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
119.937069 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
129.6 ± 4.2 ms
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

เลขมวล121
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
120.939613 ± 0.000665 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
74 ± 4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

เลขมวล122
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
121.944305 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51 ± 6 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

เลขมวล123
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
122.947192 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42 ± 4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

เลขมวล124
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
123.952002 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

เลขมวล125
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
124.955094 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.5 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

เลขมวล126
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
125.960064 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19 ± 3 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

เลขมวล127
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
126.963789 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28 ± 14 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

เลขมวล128
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
127.970649 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์William Wollaston
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1803
ศัพทมูลวิทยาGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000018 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605

alias

 • Rh

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลrhodium
 • ฝรั่งเศสrhodium
 • อิตาลีrodio
 • อังกฤษrhodium
 • เยอรมันRhodium
 • ดัตช์rodium
 • นอร์เวย์นีนอสก์rhodium
 • เดนมาร์กrhodium
 • สวีเดนrodium
 • ฮังการีródium
 • แอฟริกานส์rodium
 • อัมฮาราሮዲየም
 • อารากอนRodio
 • อาหรับروديوم
 • อาเซอร์ไบจานRodium
 • เบลารุสРодый
 • บัลแกเรียродий
 • บังกลาরোডিয়াম
 • เบรตันRodiom
 • บอสเนียrodij
 • คาตาลันrodi
 • คอร์ซิกาRodiu
 • เช็กrhodium
 • ชูวัชРоди
 • เวลส์Rhodiwm
 • กรีกρόδιο
 • เอสเปรันโตrodio
 • สเปนrodio
 • เอสโตเนียRoodium
 • บาสก์rodio
 • เปอร์เซียرودیم
 • ฟินแลนด์rodium
 • ฟรูลีRodi
 • ไอริชRóidiam
 • กาลิเซียrodio
 • มานซ์Roydjum
 • จีนแคะrhodium
 • ฮิบรูרודיום
 • ฮินดีฟิจิRhodium
 • โครเอเชียRodij
 • เฮติครีโอลRodyòm
 • อาร์เมเนียռոդիում
 • อินเตอร์ลิงกัวrhodium
 • อินโดนีเซียrodium
 • อีโดrodio
 • ไอซ์แลนด์ródín
 • ญี่ปุ่นロジウム
 • โลชบันzgujinme
 • ชวาRodium
 • จอร์เจียროდიუმი
 • คาซัคРодий
 • เกาหลี로듐
 • เคิร์ดRodyûm
 • โกมิРодий
 • ละตินrhodium
 • ลักเซมเบิร์กRhodium
 • ลิกูเรียRodio
 • ลิทัวเนียRodis
 • ลัตเวียrodijs
 • มาลายาลัมറോഡിയം
 • มองโกเลียроди
 • มราฐีर्‍होडियम
 • มารีตะวันตกРодий
 • มาเลย์Rodium
 • อ็อกซิตันRòdi
 • ปัญจาบਰ੍ਹੋਡੀਅਮ
 • โปแลนด์rod
 • ลาฮ์นดาروڈیم
 • โปรตุเกสródio
 • เคชวาRodyu
 • โรมาเนียrodiu
 • รัสเซียродий
 • ซิซิลีrodiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียRodijum
 • สโลวักródium
 • สโลวีเนียRodij
 • เซอร์เบียродијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Rhodium
 • สวาฮีลีRodi
 • ทมิฬரோடியம்
 • ตุรกีRodyum
 • ยูเครนРодій
 • อุซเบกRodiy
 • เวปส์Rodii
 • เวียดนามrhodi
 • วาเรย์Rodyo
 • คัลมืยค์Родиум
 • โยรูบาRhodium
 • จีน
 • ยิดดิชרהאדיום
 • เซบูRodyo
 • เคิร์ดตอนกลางڕۆدیۆم
 • มาซิโดเนียРодиум
 • ฮินดีरोडियम
 • คุชราตરોડિયમ
 • พีดมอนต์Ròdio
 • ตาตาร์Родий
 • โอดิยาରୋଡ଼ିଅମ
 • สกอตส์rhodium
 • โซมาลีRoodhiyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Род
 • กวางตุ้ง
 • เนวาร์रोडियम
 • แอลเบเนียRhodiumi
 • อาโรมาเนียRodiu
 • คีร์กีซРодий
 • ลิมเบิร์กRhodium
 • เนปาลरोडियम
 • สันสกฤตरोडियम
 • มอลตาrodju
 • ลอมบาร์ดRodio
 • เกลิกสกอตRòdium
 • บาลีरोडियम
 • cdoRhodium
 • จีนมินหนานRhodium
 • โภชปุรีरोडियम
 • ทิเบตརོ་ཌིམ།
 • อัสตูเรียสRodiu
 • โปรตุเกส (บราซิล)ródio
 • ทาจิกродий
 • เตลูกูరోడియం
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกRodyo
 • oloRodii
 • kbpRɔdɩyɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาrodio
 • ฟริเซียนเหนือRoodium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อุยกูร์رودىي
 • กันนาดาರೋಡಿಯಮ್
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีนอู๋
 • พม่าရိုဒီယမ်
 • ซาร์เดญาRòdiu
 • อาหรับโมร็อกโกروديوم
 • พัชโตروديوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์روديوم
 • มณีปุระꯔ꯭ꯍꯣꯗꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชRodiom
 • บาหลีRhodium
 • โคตาวาRonyadel
 • บิกอลRodyo
 • อูรดูرہوڈیئم
 • ซูลูULundu