โรเดียม

โรเดียม (Rh)

chemical element with symbol Rh and the atomic number of 45
เลขอะตอม45
มวลอะตอม102.9055
เลขมวล103
หมู่9
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน45 p+
นิวตรอน58 n0
Electrons45 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rh (โรเดียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
66.5 pm
Crystal Radius
80.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
210 pm
ความหนาแน่น
12.4 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
768 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Rh (โรเดียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
494 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
21.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
556 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 16, 1
แบบจำลองของบอร์: Rh (โรเดียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d8 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rh (โรเดียม)
Orbital Diagram of Rh (โรเดียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.28
Electrophilicity
1.4609827901817496 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,968.15 K
จุดหลอมเหลว
2,236.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.000008 1/K
molar heat capacity
24.98 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.243 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
23 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000004300000000003 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000136 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000014 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001693
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
3.8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
380 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
150 GPa
Young's modulus
275 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.26
อัตราเร็วของเสียง
4,700 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
745.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
145
Neutron Mass Absorption
0.063
quantum number4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Rhodium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes39

88Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.960429 ± 0.000429 Da
เลขมวล88
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

88Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

89Rh

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
88.950992 ± 0.000387 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

89Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

90Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.944569 ± 0.000215 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
29 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

90Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.937123 ± 0.00032 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.47 ± 0.22 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

91Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.932367692 ± 0.0000047 Da
เลขมวล92
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.61 ± 0.08 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

92Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.925912778 ± 0.000002821 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.9 ± 1.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

93Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.92173045 ± 0.000003627 Da
เลขมวล94
g-factor
ครึ่งชีวิต
70.6 ± 0.6 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

94Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.915897893 ± 0.000004171 Da
เลขมวล95
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.02 ± 0.1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity

95Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.914451705 ± 0.000010737 Da
เลขมวล96
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.9 ± 0.1 m
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

96Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.911327872 ± 0.000038071 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
30.7 ± 0.6 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

97Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.910707734 ± 0.000012782 Da
เลขมวล98
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.72 ± 0.12 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

98Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.908121241 ± 0.000020881 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.1 ± 0.2 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

99Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.908114147 ± 0.000019458 Da
เลขมวล100
g-factor
ครึ่งชีวิต
20.8 ± 0.1 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

100Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.906158903 ± 0.00000627 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.07 ± 0.05 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

101Rh Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

102Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.906834282 ± 0.00000688 Da
เลขมวล102
g-factor
0.25 ± 0.2
ครึ่งชีวิต
207 ± 1.5 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

102Rh Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
102.905494081 ± 0.00000247 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

104Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.906645309 ± 0.000002471 Da
เลขมวล104
g-factor
ครึ่งชีวิต
42.3 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

104Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.905687787 ± 0.000002685 Da
เลขมวล105
g-factor
1.26 ± 0.014285714285714
ครึ่งชีวิต
35.341 ± 0.019 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

105Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

106Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.907285879 ± 0.000005786 Da
เลขมวล106
g-factor
2.55 ± 0.03
ครึ่งชีวิต
30.07 ± 0.35 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

106Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

107Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.906747975 ± 0.000012937 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.7 ± 0.4 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

107Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.908715304 ± 0.000015026 Da
เลขมวล108
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.8 ± 0.5 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

108Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

109Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.908749555 ± 0.000004336 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
80.8 ± 0.7 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

109Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

110Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.911079745 ± 0.000019114 Da
เลขมวล110
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.35 ± 0.12 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

110Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

111Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.911643164 ± 0.000007356 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
11 ± 1 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

111Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

112Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.914405199 ± 0.000047327 Da
เลขมวล112
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.4 ± 0.4 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

112Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

113Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.915440212 ± 0.000007656 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.8 ± 0.12 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

113Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

114Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.91872168 ± 0.000076824 Da
เลขมวล114
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.85 ± 0.05 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

114Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

115Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.920311649 ± 0.000007857 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.03 ± 3 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

115Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

116Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.92406206 ± 0.000079261 Da
เลขมวล116
g-factor
ครึ่งชีวิต
685 ± 39 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

116Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.926036291 ± 0.000009548 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
421 ± 30 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

117Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.930341116 ± 0.000026018 Da
เลขมวล118
g-factor
ครึ่งชีวิต
282 ± 9 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

118Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.932556951 ± 0.00001 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
190 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

119Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.937069 ± 0.000215 Da
เลขมวล120
g-factor
ครึ่งชีวิต
129.6 ± 4.2 ms
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

120Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)%

121Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.939613 ± 0.000665 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
74 ± 4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

121Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.944305 ± 0.000322 Da
เลขมวล122
g-factor
ครึ่งชีวิต
51 ± 6 ms
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

122Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)%

123Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.947192 ± 0.000429 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
42 ± 4 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

123Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)%

124Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.952002 ± 0.000429 Da
เลขมวล124
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 2 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

124Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)%

125Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.955094 ± 0.000537 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
26.5 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

125Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

126Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.960064 ± 0.000537 Da
เลขมวล126
g-factor
ครึ่งชีวิต
19 ± 3 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

126Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

127Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.963789 ± 0.000644 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
28 ± 14 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

127Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

128Rh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.970649 ± 0.000322 Da
เลขมวล128
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

128Rh Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Rhodium powder pressed melted.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์William Wollaston
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1803
ศัพทมูลวิทยาGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
pronunciationRO-di-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000018 %
Abundance in Sun
0.0000002 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605