Rodyum

Rodyum (Rh)

Simgesi Rh, atom numarası 45 olan element
Atom numarası45
Atom ağırlığı102.9055
Kütle numarası103
Grup9
Periyot5
Blokd
proton45 p+
nötron58 n0
elektron45 e-
Animated Bohr modeli of Rh (Rodyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
135 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
Van der Waals radius
210 pm
yoğunluk
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rodyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
768 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Rh (Rodyum)
Buharlaşma ısısı
494 kJ/mol
enthalpy of fusion
21,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
556 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 16, 1
Bohr modeli: Rh (Rodyum)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Rh (Rodyum)
electron configuration[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced Bohr modeli of Rh (Rodyum)
Orbital Diagram of Rh (Rodyum)
Yükseltgenme seviyesi-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegatiflik
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.968,15 K
Ergime noktası
2.236,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,000008 1/K
molar ısı kapasitesi
24,98 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,243 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
23 MS/m
Özdirenç
0,00000004300000000003 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,0000000014 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0001693
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6 MPa
Bulk modülü
380 GPa
shear modulus
150 GPa
Young katsayısı
275 GPa
Poisson's ratio
0,26
Ses hızı
4.700 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
145
Neutron Mass Absorption
0,063
Kuantum sayısı4F9/2
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Rodyum izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar40
Natural Isotopes1

88Rh

Kütle numarası88
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

Kütle numarası89
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

Kütle numarası90
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

Kütle numarası91
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,47 ± 0,22 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

Kütle numarası92
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,61 ± 0,08 s
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

Kütle numarası93
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13,9 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

Kütle numarası94
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
70,6 ± 0,6 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

Kütle numarası95
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,02 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

Kütle numarası96
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,9 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

Kütle numarası97
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,7 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

Kütle numarası98
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,72 ± 0,12 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

Kütle numarası99
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,1 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

Kütle numarası100
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,8 ± 0,1 h
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

Kütle numarası101
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,07 ± 0,05 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

102Rh

Kütle numarası102
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
207 ± 1,5 d
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

Kütle numarası103
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

104Rh

Kütle numarası104
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,3 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

Kütle numarası105
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,341 ± 0,019 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1945
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

106Rh

Kütle numarası106
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,07 ± 0,35 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

107Rh

Kütle numarası107
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,7 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

108Rh

Kütle numarası108
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,8 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

109Rh

Kütle numarası109
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
80,8 ± 0,7 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

110Rh

Kütle numarası110
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,35 ± 0,12 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

111Rh

Kütle numarası111
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

112Rh

Kütle numarası112
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,4 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

113Rh

Kütle numarası113
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,8 ± 0,12 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

114Rh

Kütle numarası114
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,85 ± 0,05 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

115Rh

Kütle numarası115
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,03 ± 3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

Kütle numarası116
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
685 ± 39 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

Kütle numarası117
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
421 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

Kütle numarası118
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
282 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

Kütle numarası119
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
190 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

Kütle numarası120
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
129,6 ± 4,2 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

Kütle numarası121
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
74 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

Kütle numarası122
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
51 ± 6 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

Kütle numarası123
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

Kütle numarası124
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

Kütle numarası125
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26,5 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

Kütle numarası126
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

Kütle numarası127
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28 ± 14 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

Kütle numarası128
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

tarih

kâşifi ya da mucidiWilliam Wollaston
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1803
köken bilimiGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
telaffuzuRO-di-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,001 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000018 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000002 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605