Ruthenium

Ruthenium (Ru)

chemický prvek s atomovým číslem 44
Atomové číslo44
Atomová hmotnost101.07
Nukleonové číslo102
Skupina8
Perioda5
Blokd
proton44 p+
neutron58 n0
elektron44 e-
Animated Bohrův model atomu of Ru (Ruthenium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
130 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
125 pm
Metallic Radius
125 pm
iontový poloměr
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waalsův poloměr
213 pm
hustota
12,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ruthenium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
774 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Ru (Ruthenium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
25,5 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
650,6 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 15, 1
Bohrův model atomu: Ru (Ruthenium)
Valenční elektron1
Lewis structure: Ru (Ruthenium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced Bohrův model atomu of Ru (Ruthenium)
Orbital Diagram of Ru (Ruthenium)
Oxidační číslo-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
1,4011669093178039 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 420,15 K
Teplota tání
2 606,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000064 1/K
Molární tepelná kapacita
24,06 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,238 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
14 MS/m
rezistivita
0,00000007000000000002 m Ω
supravodivost
0,49 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000542 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000548 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000067
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
6,5 MPa
stlačitelnost
220 GPa
modul pružnosti ve smyku
173 GPa
modul pružnosti v tahu
447 GPa
Poissonova konstanta
0,3
rychlost zvuku
5 970 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
751,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
kvantové číslo5F5
space group194 (P63/mmc)

Izotopy ruthenia

Stabilní izotopy5
Nestabilní izotopy36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

Nukleonové číslo85
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
84,967117 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

Nukleonové číslo86
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
85,957305 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

Nukleonové číslo87
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
86,950907 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

Nukleonové číslo88
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
87,941664 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

Nukleonové číslo89
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
88,937337849 ± 0,000026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,32 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

Nukleonové číslo90
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
89,930344378 ± 0,000004004 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,7 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

Nukleonové číslo91
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
90,92674153 ± 0,000002384 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

Nukleonové číslo92
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
91,920234373 ± 0,000002917 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,65 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

Nukleonové číslo93
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
92,917104442 ± 0,000002216 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
59,7 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

Nukleonové číslo94
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
93,91134286 ± 0,000003374 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51,8 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

Nukleonové číslo95
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
94,910404415 ± 0,0000102 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0028
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,607 ± 0,004 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

Nukleonové číslo96
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
95,90758891 ± 0,000000182 Da
g-factor
0
natural abundance
5,54 ± 0,14
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

97Ru

Nukleonové číslo97
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
96,907545776 ± 0,000002965 Da
g-factor
0,3148 ± 0,0032
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,837 ± 0,0014 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1946
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

Nukleonové číslo98
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
97,905286709 ± 0,000006937 Da
g-factor
0
natural abundance
1,87 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1944
Narušení P-symetrie+

99Ru

Nukleonové číslo99
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
98,905930284 ± 0,000000368 Da
g-factor
-0,2564 ± 0,002
natural abundance
12,76 ± 0,14
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,079 ± 0,004
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

100Ru

Nukleonové číslo100
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
99,90421046 ± 0,000000367 Da
g-factor
0
natural abundance
12,6 ± 0,07
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

101Ru

Nukleonové číslo101
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
100,905573086 ± 0,000000443 Da
g-factor
-0,2872 ± 0,0024
natural abundance
17,06 ± 0,02
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,02
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

102Ru

Nukleonové číslo102
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
101,904340312 ± 0,000000446 Da
g-factor
0
natural abundance
31,55 ± 0,14
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

103Ru

Nukleonové číslo103
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
102,906314846 ± 0,000000473 Da
g-factor
0,13733333333333 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39,245 ± 0,008 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,62 ± 0,02
datum objevu1945
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

104Ru

Nukleonové číslo104
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
103,905425312 ± 0,000002682 Da
g-factor
0
natural abundance
18,62 ± 0,27
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

105Ru

Nukleonové číslo105
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
104,907745478 ± 0,000002683 Da
g-factor
0,2 ± 0,13333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,439 ± 0,011 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1945
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

106Ru

Nukleonové číslo106
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
105,907328181 ± 0,000005787 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
371,8 ± 1,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

107Ru

Nukleonové číslo107
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
106,909969837 ± 0,00000931 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,75 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

108Ru

Nukleonové číslo108
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
107,910185793 ± 0,000009318 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,55 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

109Ru

Nukleonové číslo109
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
108,913323707 ± 0,000009612 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34,4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

110Ru

Nukleonové číslo110
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
109,914038501 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,04 ± 0,17 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

111Ru

Nukleonové číslo111
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
110,917567566 ± 0,000010394 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,12 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

112Ru

Nukleonové číslo112
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
111,918806922 ± 0,000010305 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,75 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

113Ru

Nukleonové číslo113
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
112,922846729 ± 0,000041097 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
800 ± 50 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

114Ru

Nukleonové číslo114
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
113,92461443 ± 0,000003817 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
540 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

Nukleonové číslo115
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
114,929033049 ± 0,000027016 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
318 ± 19 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

Nukleonové číslo116
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
115,931219191 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
204 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

Nukleonové číslo117
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
116,936135 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
151 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

Nukleonové číslo118
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
117,938808 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
99 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

Nukleonové číslo119
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
118,94409 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
69,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

Nukleonové číslo120
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
119,946623 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

Nukleonové číslo121
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
120,952098 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

Nukleonové číslo122
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
121,955147 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

Nukleonové číslo123
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
122,960762 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

Nukleonové číslo124
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
123,96394 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

Nukleonové číslo125
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
124,969544 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

dějiny

objevitel nebo vynálezceKarl Klaus
místo objevu/vynálezuRussia
datum objevu1844
etymologieLatin: Ruthenia (Russia).
výslovnostroo-THE-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,001 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0000007 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000081 %
natural abundance (Slunce)
0,0000005 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155