Ruten

Ruten (Ru)

44. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa44
Masa atomowa101.07
liczba masowa102
Grupa8
Okres5
Blokd
proton44 p+
neutron58 n0
elektron44 e-
Animated Model atomu Bohra of Ru (Ruten)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
130 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
125 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
68 pm
Crystal Radius
82 pm
promień van der Waalsa
213 pm
gęstość
12,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ruten0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
774 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ru (Ruten)
ciepło parowania
ciepło topnienia
25,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
650,6 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 15, 1
Model atomu Bohra: Ru (Ruten)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Ru (Ruten)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Ru (Ruten)
Orbital Diagram of Ru (Ruten)
stopień utlenienia-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elektroujemność
2.2
Electrophilicity Index
1,4011669093178039 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 420,15 K
Temperatura topnienia
2 606,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000064 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,238 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
0,49 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000542 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000548 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000067
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
220 GPa
moduł Kirchhoffa
173 GPa
moduł Younga
447 GPa
współczynnik Poissona
0,3
prędkość dźwięku
5 970 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
751,4 kJ/mol
Polaryzowalność
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
liczby kwantowe5F5
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

liczba masowa85
liczba neutronów41
względna masa atomowa
84,967117 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

liczba masowa86
liczba neutronów42
względna masa atomowa
85,957305 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

liczba masowa87
liczba neutronów43
względna masa atomowa
86,950907 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

liczba masowa88
liczba neutronów44
względna masa atomowa
87,941664 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

liczba masowa89
liczba neutronów45
względna masa atomowa
88,937337849 ± 0,000026 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,32 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

liczba masowa90
liczba neutronów46
względna masa atomowa
89,930344378 ± 0,000004004 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,7 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

liczba masowa91
liczba neutronów47
względna masa atomowa
90,92674153 ± 0,000002384 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

liczba masowa92
liczba neutronów48
względna masa atomowa
91,920234373 ± 0,000002917 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,65 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

liczba masowa93
liczba neutronów49
względna masa atomowa
92,917104442 ± 0,000002216 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59,7 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

liczba masowa94
liczba neutronów50
względna masa atomowa
93,91134286 ± 0,000003374 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51,8 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

liczba masowa95
liczba neutronów51
względna masa atomowa
94,910404415 ± 0,0000102 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0028
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,607 ± 0,004 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

liczba masowa96
liczba neutronów52
względna masa atomowa
95,90758891 ± 0,000000182 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
5,54 ± 0,14
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

97Ru

liczba masowa97
liczba neutronów53
względna masa atomowa
96,907545776 ± 0,000002965 Da
g-factor
0,3148 ± 0,0032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,837 ± 0,0014 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

liczba masowa98
liczba neutronów54
względna masa atomowa
97,905286709 ± 0,000006937 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
1,87 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1944
parzystość+

99Ru

liczba masowa99
liczba neutronów55
względna masa atomowa
98,905930284 ± 0,000000368 Da
g-factor
-0,2564 ± 0,002
abundancja naturalna
12,76 ± 0,14
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,079 ± 0,004
data odkrycia1931
parzystość+

100Ru

liczba masowa100
liczba neutronów56
względna masa atomowa
99,90421046 ± 0,000000367 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
12,6 ± 0,07
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

101Ru

liczba masowa101
liczba neutronów57
względna masa atomowa
100,905573086 ± 0,000000443 Da
g-factor
-0,2872 ± 0,0024
abundancja naturalna
17,06 ± 0,02
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,02
data odkrycia1931
parzystość+

102Ru

liczba masowa102
liczba neutronów58
względna masa atomowa
101,904340312 ± 0,000000446 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
31,55 ± 0,14
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

103Ru

liczba masowa103
liczba neutronów59
względna masa atomowa
102,906314846 ± 0,000000473 Da
g-factor
0,13733333333333 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,245 ± 0,008 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,62 ± 0,02
data odkrycia1945
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

104Ru

liczba masowa104
liczba neutronów60
względna masa atomowa
103,905425312 ± 0,000002682 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
18,62 ± 0,27
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

105Ru

liczba masowa105
liczba neutronów61
względna masa atomowa
104,907745478 ± 0,000002683 Da
g-factor
0,2 ± 0,13333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,439 ± 0,011 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Ru

liczba masowa106
liczba neutronów62
względna masa atomowa
105,907328181 ± 0,000005787 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
371,8 ± 1,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Ru

liczba masowa107
liczba neutronów63
względna masa atomowa
106,909969837 ± 0,00000931 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,75 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Ru

liczba masowa108
liczba neutronów64
względna masa atomowa
107,910185793 ± 0,000009318 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,55 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

109Ru

liczba masowa109
liczba neutronów65
względna masa atomowa
108,913323707 ± 0,000009612 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

110Ru

liczba masowa110
liczba neutronów66
względna masa atomowa
109,914038501 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,04 ± 0,17 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

111Ru

liczba masowa111
liczba neutronów67
względna masa atomowa
110,917567566 ± 0,000010394 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,12 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Ru

liczba masowa112
liczba neutronów68
względna masa atomowa
111,918806922 ± 0,000010305 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Ru

liczba masowa113
liczba neutronów69
względna masa atomowa
112,922846729 ± 0,000041097 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
800 ± 50 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Ru

liczba masowa114
liczba neutronów70
względna masa atomowa
113,92461443 ± 0,000003817 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
540 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

liczba masowa115
liczba neutronów71
względna masa atomowa
114,929033049 ± 0,000027016 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
318 ± 19 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

liczba masowa116
liczba neutronów72
względna masa atomowa
115,931219191 ± 0,000004 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
204 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

liczba masowa117
liczba neutronów73
względna masa atomowa
116,936135 ± 0,000465 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
151 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

liczba masowa118
liczba neutronów74
względna masa atomowa
117,938808 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
99 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

liczba masowa119
liczba neutronów75
względna masa atomowa
118,94409 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
69,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

liczba masowa120
liczba neutronów76
względna masa atomowa
119,946623 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

liczba masowa121
liczba neutronów77
względna masa atomowa
120,952098 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

liczba masowa122
liczba neutronów78
względna masa atomowa
121,955147 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

liczba masowa123
liczba neutronów79
względna masa atomowa
122,960762 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

liczba masowa124
liczba neutronów80
względna masa atomowa
123,96394 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

liczba masowa125
liczba neutronów81
względna masa atomowa
124,969544 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

historia

odkrywca lub wynalazcaKarl Klaus
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia1844
etymologiaLatin: Ruthenia (Russia).
wymowaroo-THE-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0000007 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000081 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000005 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155