Ruten

Ruten (Ru)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa44
Masa atomowa101.07
liczba masowa102
Grupa8
Okres5
Blokd
Protony44 p+
Neutrony58 n0
Elektrony44 e-
Animated Model atomu Bohra of Ru (Ruten)

Właściwości

Promień atomowy
130 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
125 pm
Metallic Radius
125 pm
Promień jonowy
68 pm
Crystal Radius
82 pm
promień van der Waalsa
213 pm
gęstość
12,1 g/cm³
energia
proton affinity
774 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ru (Ruten)
ciepło parowania
ciepło topnienia
25,5 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
650,6 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 15, 1
Model atomu Bohra: Ru (Ruten)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d7 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Ru (Ruten)
Orbital Diagram of Ru (Ruten)
stopień utlenienia-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elektroujemność
2.2
Electrophilicity
1,4011669093178039 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 420,15 K
Temperatura topnienia
2 606,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000064 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,238 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
14 MS/m
rezystywność
0,00000007000000000002 m Ω
nadprzewodnictwo
0,49 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000542 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000548 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,000067
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
220 GPa
moduł Kirchhoffa
173 GPa
moduł Younga
447 GPa
współczynnik Poissona
0,3
prędkość dźwięku
5 970 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
751,4 kJ/mol
Dipole Polarizability
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
liczby kwantowe5F5
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy34
Radioactive Isotopes34

85Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,967117 ± 0,000537 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość-

85Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

86Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,957305 ± 0,000429 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

86Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

87Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,950907 ± 0,000429 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość-

87Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

88Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,941664 ± 0,000322 Da
liczba masowa88
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

88Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,937337849 ± 0,000026 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,32 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

89Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,930344378 ± 0,000004004 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,7 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

90Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,92674153 ± 0,000002384 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

91Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

92Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,920234373 ± 0,000002917 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,65 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

92Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,917104442 ± 0,000002216 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
59,7 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość

93Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,91134286 ± 0,000003374 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
51,8 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

94Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,910404415 ± 0,0000102 Da
liczba masowa95
g-factor
0,3444 ± 0,0028
czas połowicznego rozpadu
1,607 ± 0,004 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

95Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

abundancja naturalna
5,54 ± 0,14
względna masa atomowa
95,90758891 ± 0,000000182 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

96Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

97Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,907545776 ± 0,000002965 Da
liczba masowa97
g-factor
0,3148 ± 0,0032
czas połowicznego rozpadu
2,837 ± 0,0014 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość+

97Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

abundancja naturalna
1,87 ± 0,03
względna masa atomowa
97,905286709 ± 0,000006937 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1944
parzystość+

99Ru

abundancja naturalna
12,76 ± 0,14
względna masa atomowa
98,905930284 ± 0,000000368 Da
liczba masowa99
g-factor
-0,2564 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,079 ± 0,004
data odkrycia1931
parzystość+

100Ru

abundancja naturalna
12,6 ± 0,07
względna masa atomowa
99,90421046 ± 0,000000367 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

101Ru

abundancja naturalna
17,06 ± 0,02
względna masa atomowa
100,905573086 ± 0,000000443 Da
liczba masowa101
g-factor
-0,2872 ± 0,0024
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,02
data odkrycia1931
parzystość+

102Ru

abundancja naturalna
31,55 ± 0,14
względna masa atomowa
101,904340312 ± 0,000000446 Da
liczba masowa102
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

103Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,906314846 ± 0,000000473 Da
liczba masowa103
g-factor
0,13733333333333 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
39,245 ± 0,008 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,62 ± 0,02
data odkrycia1945
parzystość+

103Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

104Ru

abundancja naturalna
18,62 ± 0,27
względna masa atomowa
103,905425312 ± 0,000002682 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

104Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

105Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,907745478 ± 0,000002683 Da
liczba masowa105
g-factor
0,2 ± 0,13333333333333
czas połowicznego rozpadu
4,439 ± 0,011 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość+

105Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,907328181 ± 0,000005787 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
371,8 ± 1,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

106Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,909969837 ± 0,00000931 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,75 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość

107Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,910185793 ± 0,000009318 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,55 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

108Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

109Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,913323707 ± 0,000009612 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34,4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

109Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

110Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,914038501 ± 0,00000958 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
12,04 ± 0,17 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

110Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

111Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,917567566 ± 0,000010394 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,12 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

111Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,918806922 ± 0,000010305 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,75 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

112Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,922846729 ± 0,000041097 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
800 ± 50 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1988
parzystość+

113Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,92461443 ± 0,000003817 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
540 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

114Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

115Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,929033049 ± 0,000027016 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
318 ± 19 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

115Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

116Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,931219191 ± 0,000004 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
204 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

116Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

117Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,936135 ± 0,000465 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
151 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

117Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

118Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,938808 ± 0,000215 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
99 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

118Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

119Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,94409 ± 0,000322 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
69,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

119Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

120Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,946623 ± 0,000429 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
45 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

120Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

121Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,952098 ± 0,000429 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
29 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

121Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

122Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,955147 ± 0,000537 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

122Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

123Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,960762 ± 0,000537 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

123Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

124Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,96394 ± 0,000644 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
15 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

124Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

125Ru

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,969544 ± 0,000322 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

125Ru Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Ruthenium a half bar.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaKarl Klaus
miejsce odkryciaRussia
data odkrycia1844
etymologiaLatin: Ruthenia (Russia).
wymowaroo-THE-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,001 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000081 %
Abundance in Sun
0,0000005 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155