Ruténium

Ruténium (Ru)

chemický prvok s protónovým číslom 44
Protónové číslo44
Atómová hmotnosť101.07
Nukleónové číslo102
Skupina8
Perióda5
Orbitáld
protón44 p+
Neutrón58 n0
elektrón44 e-
Animated Bohrov model atómu of Ru (Ruténium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
130 pm
Mólový objem
Covalent Radius
125 pm
Metallic Radius
125 pm
iónový polomer
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waalsov polomer
213 pm
density
12,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ruténium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
774 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Ru (Ruténium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
25,5 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
650,6 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 15, 1
Bohrov model atómu: Ru (Ruténium)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Ru (Ruténium)
electron configuration[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced Bohrov model atómu of Ru (Ruténium)
Orbital Diagram of Ru (Ruténium)
Oxidačné číslo-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
1,4011669093178039 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 420,15 K
Teplota topenia
2 606,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000064 1/K
Molárna tepelná kapacita
24,06 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,238 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
14 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000007000000000002 m Ω
supravodivosť
0,49 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000542 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000548 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000067
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6,5 MPa
bulk modulus
220 GPa
shear modulus
173 GPa
Youngov modul
447 GPa
Poissonova konštanta
0,3
rýchlosť zvuku
5 970 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
751,4 kJ/mol
polarizability
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
Kvantové číslo5F5
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
84,967117 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
85,957305 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
86,950907 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
87,941664 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
88,937337849 ± 0,000026 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,32 ± 0,03 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
89,930344378 ± 0,000004004 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,7 ± 0,9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
90,92674153 ± 0,000002384 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8 ± 0,4 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
91,920234373 ± 0,000002917 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,65 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
92,917104442 ± 0,000002216 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
59,7 ± 0,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
93,91134286 ± 0,000003374 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
51,8 ± 0,6 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
94,910404415 ± 0,0000102 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0028
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,607 ± 0,004 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
95,90758891 ± 0,000000182 Da
g-factor
0
natural abundance
5,54 ± 0,14
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

97Ru

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
96,907545776 ± 0,000002965 Da
g-factor
0,3148 ± 0,0032
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,837 ± 0,0014 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1946
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
97,905286709 ± 0,000006937 Da
g-factor
0
natural abundance
1,87 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1944
parity+

99Ru

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
98,905930284 ± 0,000000368 Da
g-factor
-0,2564 ± 0,002
natural abundance
12,76 ± 0,14
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,079 ± 0,004
dátum objavu1931
parity+

100Ru

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
99,90421046 ± 0,000000367 Da
g-factor
0
natural abundance
12,6 ± 0,07
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

101Ru

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
100,905573086 ± 0,000000443 Da
g-factor
-0,2872 ± 0,0024
natural abundance
17,06 ± 0,02
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,02
dátum objavu1931
parity+

102Ru

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
101,904340312 ± 0,000000446 Da
g-factor
0
natural abundance
31,55 ± 0,14
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

103Ru

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
102,906314846 ± 0,000000473 Da
g-factor
0,13733333333333 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39,245 ± 0,008 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,62 ± 0,02
dátum objavu1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Ru

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
103,905425312 ± 0,000002682 Da
g-factor
0
natural abundance
18,62 ± 0,27
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

105Ru

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
104,907745478 ± 0,000002683 Da
g-factor
0,2 ± 0,13333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,439 ± 0,011 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Ru

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
105,907328181 ± 0,000005787 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
371,8 ± 1,8 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Ru

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
106,909969837 ± 0,00000931 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,75 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Ru

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
107,910185793 ± 0,000009318 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,55 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Ru

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
108,913323707 ± 0,000009612 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,4 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Ru

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
109,914038501 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,04 ± 0,17 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

111Ru

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
110,917567566 ± 0,000010394 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,12 ± 0,07 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ru

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
111,918806922 ± 0,000010305 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,75 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ru

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
112,922846729 ± 0,000041097 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
800 ± 50 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ru

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
113,92461443 ± 0,000003817 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
540 ± 30 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
114,929033049 ± 0,000027016 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
318 ± 19 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
115,931219191 ± 0,000004 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
204 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
116,936135 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
151 ± 3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
117,938808 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
99 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
118,94409 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
69,5 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
119,946623 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
120,952098 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
121,955147 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
122,960762 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
123,96394 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
124,969544 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKarl Klaus
miesto nálezuRussia
dátum objavu1844
etymológiaLatin: Ruthenia (Russia).
pronunciationroo-THE-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,001 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0000007 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000081 %
natural abundance (Slnko)
0,0000005 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155