Рутенијум

Рутенијум (Ru)

chemical element with symbol Ru and atomic number 44
Атомски број44
Атомска маса101.07
Масени број102
Група8
Периода5
Блокd
протон44 p+
неутрон58 n0
електрон44 e-
Animated Боров модел атома of Ru (Рутенијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
130 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Ван дер Валсов радијус
213 pm
густина
12,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Рутенијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
774 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Ru (Рутенијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
25,5 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
650,6 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 15, 1
Боров модел атома: Ru (Рутенијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Ru (Рутенијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced Боров модел атома of Ru (Рутенијум)
Orbital Diagram of Ru (Рутенијум)
оксидациони број-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
електронегативност
2.2
Electrophilicity Index
1,4011669093178039 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.420,15 K
Температура топљења
2.606,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000064 1/K
molar heat capacity
24,06 J/(mol K)
Специфична топлота
0,238 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
14 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000007000000000002 m Ω
Суперпроводност
0,49 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000000542 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000548 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,000067
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
6,5 MPa
модул стишљивости
220 GPa
shear modulus
173 GPa
Јангов модул
447 GPa
Пуасонов однос
0,3
брзина звука
5.970 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

остало

Gas Basicity
751,4 kJ/mol
polarizability
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
квантни број5F5
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

Стабилни изотопи5
Нестабилни изотопи36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

Масени број85
неутронски број41
атомска тежина
84,967117 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

Масени број86
неутронски број42
атомска тежина
85,957305 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

Масени број87
неутронски број43
атомска тежина
86,950907 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

Масени број88
неутронски број44
атомска тежина
87,941664 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,5 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

Масени број89
неутронски број45
атомска тежина
88,937337849 ± 0,000026 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,32 ± 0,03 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

Масени број90
неутронски број46
атомска тежина
89,930344378 ± 0,000004004 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,7 ± 0,9 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

Масени број91
неутронски број47
атомска тежина
90,92674153 ± 0,000002384 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 0,4 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

Масени број92
неутронски број48
атомска тежина
91,920234373 ± 0,000002917 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,65 ± 0,05 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

Масени број93
неутронски број49
атомска тежина
92,917104442 ± 0,000002216 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59,7 ± 0,6 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

Масени број94
неутронски број50
атомска тежина
93,91134286 ± 0,000003374 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51,8 ± 0,6 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

Масени број95
неутронски број51
атомска тежина
94,910404415 ± 0,0000102 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0028
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,607 ± 0,004 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

Масени број96
неутронски број52
атомска тежина
95,90758891 ± 0,000000182 Da
g-factor
0
присутност у природи
5,54 ± 0,14
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

97Ru

Масени број97
неутронски број53
атомска тежина
96,907545776 ± 0,000002965 Da
g-factor
0,3148 ± 0,0032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,837 ± 0,0014 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1946
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

Масени број98
неутронски број54
атомска тежина
97,905286709 ± 0,000006937 Da
g-factor
0
присутност у природи
1,87 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1944
parity+

99Ru

Масени број99
неутронски број55
атомска тежина
98,905930284 ± 0,000000368 Da
g-factor
-0,2564 ± 0,002
присутност у природи
12,76 ± 0,14
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,079 ± 0,004
датум открића1931
parity+

100Ru

Масени број100
неутронски број56
атомска тежина
99,90421046 ± 0,000000367 Da
g-factor
0
присутност у природи
12,6 ± 0,07
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

101Ru

Масени број101
неутронски број57
атомска тежина
100,905573086 ± 0,000000443 Da
g-factor
-0,2872 ± 0,0024
присутност у природи
17,06 ± 0,02
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,02
датум открића1931
parity+

102Ru

Масени број102
неутронски број58
атомска тежина
101,904340312 ± 0,000000446 Da
g-factor
0
присутност у природи
31,55 ± 0,14
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

103Ru

Масени број103
неутронски број59
атомска тежина
102,906314846 ± 0,000000473 Da
g-factor
0,13733333333333 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,245 ± 0,008 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,62 ± 0,02
датум открића1945
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

104Ru

Масени број104
неутронски број60
атомска тежина
103,905425312 ± 0,000002682 Da
g-factor
0
присутност у природи
18,62 ± 0,27
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

105Ru

Масени број105
неутронски број61
атомска тежина
104,907745478 ± 0,000002683 Da
g-factor
0,2 ± 0,13333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,439 ± 0,011 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1945
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

106Ru

Масени број106
неутронски број62
атомска тежина
105,907328181 ± 0,000005787 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
371,8 ± 1,8 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

107Ru

Масени број107
неутронски број63
атомска тежина
106,909969837 ± 0,00000931 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,75 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

108Ru

Масени број108
неутронски број64
атомска тежина
107,910185793 ± 0,000009318 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,55 ± 0,05 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

109Ru

Масени број109
неутронски број65
атомска тежина
108,913323707 ± 0,000009612 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,4 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

110Ru

Масени број110
неутронски број66
атомска тежина
109,914038501 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,04 ± 0,17 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

111Ru

Масени број111
неутронски број67
атомска тежина
110,917567566 ± 0,000010394 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,12 ± 0,07 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

112Ru

Масени број112
неутронски број68
атомска тежина
111,918806922 ± 0,000010305 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,75 ± 0,07 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

113Ru

Масени број113
неутронски број69
атомска тежина
112,922846729 ± 0,000041097 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
800 ± 50 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

114Ru

Масени број114
неутронски број70
атомска тежина
113,92461443 ± 0,000003817 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
540 ± 30 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

Масени број115
неутронски број71
атомска тежина
114,929033049 ± 0,000027016 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
318 ± 19 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

Масени број116
неутронски број72
атомска тежина
115,931219191 ± 0,000004 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
204 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

Масени број117
неутронски број73
атомска тежина
116,936135 ± 0,000465 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
151 ± 3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

Масени број118
неутронски број74
атомска тежина
117,938808 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
99 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

Масени број119
неутронски број75
атомска тежина
118,94409 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
69,5 ± 2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

Масени број120
неутронски број76
атомска тежина
119,946623 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

Масени број121
неутронски број77
атомска тежина
120,952098 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

Масени број122
неутронски број78
атомска тежина
121,955147 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

Масени број123
неутронски број79
атомска тежина
122,960762 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19 ± 2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

Масени број124
неутронски број80
атомска тежина
123,96394 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

Масени број125
неутронски број81
атомска тежина
124,969544 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

историја

откриоKarl Klaus
место открићаRussia
датум открића1844
етимологијаLatin: Ruthenia (Russia).
изговорroo-THE-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,001 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0000007 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000081 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000005 %
Заступљеност у Космосу
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155