รูทีเนียม

รูทีเนียม (Ru)

chemical element with the atomic number of 44 and symbol Ru
เลขอะตอม44
มวลอะตอม101.07
เลขมวล102
หมู่8
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน44 p+
นิวตรอน58 n0
Electrons44 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ru (รูทีเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
130 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
213 pm
ความหนาแน่น
12.1 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
774 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ru (รูทีเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
25.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
650.6 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 15, 1
แบบจำลองของบอร์: Ru (รูทีเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d7 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ru (รูทีเนียม)
Orbital Diagram of Ru (รูทีเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity
1.4011669093178039 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,420.15 K
จุดหลอมเหลว
2,606.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000064 1/K
molar heat capacity
24.06 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.238 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.49 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000542 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000548 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000067
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
220 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
173 GPa
Young's modulus
447 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.3
อัตราเร็วของเสียง
5,970 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
751.4 kJ/mol
Dipole Polarizability
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2.6
Neutron Mass Absorption
0.0009
quantum number5F5
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Radioactive Isotopes34

85Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.967117 ± 0.000537 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity-

85Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)%

86Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.957305 ± 0.000429 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

86Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

87Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.950907 ± 0.000429 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

87Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

88Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.941664 ± 0.000322 Da
เลขมวล88
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

88Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.937337849 ± 0.000026 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.32 ± 0.03 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

89Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.930344378 ± 0.000004004 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.7 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

90Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.92674153 ± 0.000002384 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
8 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

91Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

92Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.920234373 ± 0.000002917 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.65 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

92Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.917104442 ± 0.000002216 Da
เลขมวล93
g-factor
ครึ่งชีวิต
59.7 ± 0.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity

93Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.91134286 ± 0.000003374 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
51.8 ± 0.6 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

94Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.910404415 ± 0.0000102 Da
เลขมวล95
g-factor
0.3444 ± 0.0028
ครึ่งชีวิต
1.607 ± 0.004 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

95Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

natural abundance
5.54 ± 0.14
น้ำหนักอะตอม
95.90758891 ± 0.000000182 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

96Ru Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

97Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.907545776 ± 0.000002965 Da
เลขมวล97
g-factor
0.3148 ± 0.0032
ครึ่งชีวิต
2.837 ± 0.0014 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

97Ru Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

natural abundance
1.87 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
97.905286709 ± 0.000006937 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1944
parity+

99Ru

natural abundance
12.76 ± 0.14
น้ำหนักอะตอม
98.905930284 ± 0.000000368 Da
เลขมวล99
g-factor
-0.2564 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.079 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

100Ru

natural abundance
12.6 ± 0.07
น้ำหนักอะตอม
99.90421046 ± 0.000000367 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

101Ru

natural abundance
17.06 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
100.905573086 ± 0.000000443 Da
เลขมวล101
g-factor
-0.2872 ± 0.0024
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

102Ru

natural abundance
31.55 ± 0.14
น้ำหนักอะตอม
101.904340312 ± 0.000000446 Da
เลขมวล102
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

103Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.906314846 ± 0.000000473 Da
เลขมวล103
g-factor
0.13733333333333 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
39.245 ± 0.008 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.62 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

103Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

104Ru

natural abundance
18.62 ± 0.27
น้ำหนักอะตอม
103.905425312 ± 0.000002682 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

104Ru Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

105Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.907745478 ± 0.000002683 Da
เลขมวล105
g-factor
0.2 ± 0.13333333333333
ครึ่งชีวิต
4.439 ± 0.011 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

105Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

106Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.907328181 ± 0.000005787 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
371.8 ± 1.8 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

106Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

107Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.909969837 ± 0.00000931 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.75 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity

107Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.910185793 ± 0.000009318 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.55 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

108Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

109Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.913323707 ± 0.000009612 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
34.4 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

109Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

110Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.914038501 ± 0.00000958 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
12.04 ± 0.17 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

110Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

111Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.917567566 ± 0.000010394 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.12 ± 0.07 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

111Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.918806922 ± 0.000010305 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

112Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.922846729 ± 0.000041097 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
800 ± 50 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

113Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.92461443 ± 0.000003817 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
540 ± 30 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

114Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

115Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.929033049 ± 0.000027016 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
318 ± 19 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

115Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

116Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.931219191 ± 0.000004 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
204 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

116Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

117Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.936135 ± 0.000465 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
151 ± 3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

117Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

118Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.938808 ± 0.000215 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
99 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

118Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

119Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.94409 ± 0.000322 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
69.5 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

119Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

120Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.946623 ± 0.000429 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
45 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

120Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

121Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.952098 ± 0.000429 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
29 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

121Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

122Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.955147 ± 0.000537 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

122Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

123Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.960762 ± 0.000537 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
19 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

123Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

124Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.96394 ± 0.000644 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
15 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

124Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

125Ru

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.969544 ± 0.000322 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

125Ru Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Ruthenium a half bar

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Karl Klaus
สถานที่ค้นพบRussia
ถูกค้นพบเมื่อ1844
ศัพทมูลวิทยาLatin: Ruthenia (Russia).
pronunciationroo-THE-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0000007 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000081 %
Abundance in Sun
0.0000005 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155