รูทีเนียม

รูทีเนียม (Ru)

chemical element with symbol Ru and atomic number 44
เลขอะตอม44
มวลอะตอม101.07
เลขมวล102
หมู่8
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน44 p+
นิวตรอน58 n0
อิเล็กตรอน44 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ru (รูทีเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
130 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
213 pm
ความหนาแน่น
12.1 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: รูทีเนียม020406080100120140160180200220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
774 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Ru (รูทีเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
25.5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
650.6 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 15, 1
แบบจำลองของบอร์: Ru (รูทีเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ru (รูทีเนียม)
electron configuration[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ru (รูทีเนียม)
Orbital Diagram of Ru (รูทีเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.2
Electrophilicity Index
1.4011669093178039 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,420.15 K
จุดหลอมเหลว
2,606.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000064 1/K
molar heat capacity
24.06 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.238 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.49 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000542 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000548 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.000067
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
220 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
173 GPa
Young's modulus
447 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.3
อัตราเร็วของเสียง
5,970 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile

other

Gas Basicity
751.4 kJ/mol
polarizability
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2.6
Neutron Mass Absorption
0.0009
quantum number5F5
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Ruthenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

เลขมวล85
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
84.967117 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

เลขมวล86
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
85.957305 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

เลขมวล87
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
86.950907 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

เลขมวล88
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
87.941664 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

เลขมวล89
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
88.937337849 ± 0.000026 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.32 ± 0.03 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

เลขมวล90
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
89.930344378 ± 0.000004004 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.7 ± 0.9 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

เลขมวล91
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
90.92674153 ± 0.000002384 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8 ± 0.4 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

เลขมวล92
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
91.920234373 ± 0.000002917 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.65 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

เลขมวล93
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
92.917104442 ± 0.000002216 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59.7 ± 0.6 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

เลขมวล94
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
93.91134286 ± 0.000003374 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
51.8 ± 0.6 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

เลขมวล95
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
94.910404415 ± 0.0000102 Da
g-factor
0.3444 ± 0.0028
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.607 ± 0.004 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

เลขมวล96
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
95.90758891 ± 0.000000182 Da
g-factor
0
natural abundance
5.54 ± 0.14
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

97Ru

เลขมวล97
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
96.907545776 ± 0.000002965 Da
g-factor
0.3148 ± 0.0032
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.837 ± 0.0014 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

เลขมวล98
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
97.905286709 ± 0.000006937 Da
g-factor
0
natural abundance
1.87 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1944
parity+

99Ru

เลขมวล99
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
98.905930284 ± 0.000000368 Da
g-factor
-0.2564 ± 0.002
natural abundance
12.76 ± 0.14
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.079 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

100Ru

เลขมวล100
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
99.90421046 ± 0.000000367 Da
g-factor
0
natural abundance
12.6 ± 0.07
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

101Ru

เลขมวล101
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
100.905573086 ± 0.000000443 Da
g-factor
-0.2872 ± 0.0024
natural abundance
17.06 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.46 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

102Ru

เลขมวล102
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
101.904340312 ± 0.000000446 Da
g-factor
0
natural abundance
31.55 ± 0.14
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

103Ru

เลขมวล103
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
102.906314846 ± 0.000000473 Da
g-factor
0.13733333333333 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.245 ± 0.008 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.62 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Ru

เลขมวล104
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
103.905425312 ± 0.000002682 Da
g-factor
0
natural abundance
18.62 ± 0.27
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

105Ru

เลขมวล105
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
104.907745478 ± 0.000002683 Da
g-factor
0.2 ± 0.13333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.439 ± 0.011 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Ru

เลขมวล106
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
105.907328181 ± 0.000005787 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
371.8 ± 1.8 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Ru

เลขมวล107
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
106.909969837 ± 0.00000931 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.75 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Ru

เลขมวล108
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
107.910185793 ± 0.000009318 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.55 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Ru

เลขมวล109
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
108.913323707 ± 0.000009612 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.4 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

110Ru

เลขมวล110
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
109.914038501 ± 0.00000958 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.04 ± 0.17 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

111Ru

เลขมวล111
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
110.917567566 ± 0.000010394 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.12 ± 0.07 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

112Ru

เลขมวล112
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
111.918806922 ± 0.000010305 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.75 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

113Ru

เลขมวล113
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
112.922846729 ± 0.000041097 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
800 ± 50 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Ru

เลขมวล114
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
113.92461443 ± 0.000003817 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
540 ± 30 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

เลขมวล115
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
114.929033049 ± 0.000027016 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
318 ± 19 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

เลขมวล116
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
115.931219191 ± 0.000004 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
204 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

เลขมวล117
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
116.936135 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
151 ± 3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

เลขมวล118
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
117.938808 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
99 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

เลขมวล119
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
118.94409 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
69.5 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

เลขมวล120
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
119.946623 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

เลขมวล121
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
120.952098 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
29 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

เลขมวล122
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
121.955147 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

เลขมวล123
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
122.960762 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

เลขมวล124
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
123.96394 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

เลขมวล125
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
124.969544 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Karl Klaus
สถานที่ค้นพบRussia
ถูกค้นพบเมื่อ1844
ศัพทมูลวิทยาLatin: Ruthenia (Russia).
pronunciationroo-THE-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.001 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.0000007 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000081 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000005 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155

alias

 • Ru

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลruthenium
 • อังกฤษruthenium
 • ฝรั่งเศสruthénium
 • อิตาลีrutenio
 • เยอรมันRuthenium
 • ดัตช์ruthenium
 • สวีเดนrutenium
 • นอร์เวย์นีนอสก์ruthenium
 • เดนมาร์กruthenium
 • ฮังการีruténium
 • แอฟริกานส์rutenium
 • อัมฮาราሩቴኒየም
 • อารากอนRutenio
 • อาหรับروثينيوم
 • อาเซอร์ไบจานRutenium
 • เบลารุสРутэній
 • บัลแกเรียрутений
 • บังกลาরুথিনিয়াম
 • เบรตันRuteniom
 • บอสเนียrutenij
 • คาตาลันruteni
 • คอร์ซิกาRuteniu
 • เช็กruthenium
 • ชูวัชРутени
 • เวลส์Rwtheniwm
 • กรีกρουθήνιο
 • เอสเปรันโตrutenio
 • สเปนrutenio
 • เอสโตเนียRuteenium
 • บาสก์rutenio
 • เปอร์เซียروتنیم
 • ฟินแลนด์rutenium
 • ฟรูลีRuteni
 • ไอริชRuitéiniam
 • กาลิเซียrutenio
 • มานซ์Rutainium
 • ฮิบรูרותניום
 • ฮินดีरुथेनियम
 • ฮินดีฟิจิRuthenium
 • โครเอเชียRutenij
 • อาร์เมเนียռութենիում
 • อินเตอร์ลิงกัวruthenium
 • อินโดนีเซียrutenium
 • อีโดrutenio
 • ไอซ์แลนด์rúten
 • ญี่ปุ่นルテニウム
 • โลชบันrukyjinme
 • ชวาRutenium
 • จอร์เจียრუთენიუმი
 • กันนาดาರುಥೇನಿಯಮ್
 • เกาหลี루테늄
 • เคิร์ดRûtenyûm
 • โกมิРутений
 • ละตินruthenium
 • ลักเซมเบิร์กRuthenium
 • ลิกูเรียRutennio
 • ลิทัวเนียRutenis
 • ลัตเวียrutēnijs
 • มาลายาลัมറുഥീനിയം
 • มราฐีरुथेनियम
 • มารีตะวันตกРутений
 • มาเลย์Rutenium
 • อ็อกซิตันRutèni
 • โปแลนด์ruten
 • ลาฮ์นดาروتھینیم
 • โปรตุเกสruténio
 • เคชวาRuthenyu
 • โรมาเนียruteniu
 • รัสเซียрутений
 • ซิซิลีruteniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียRutenijum
 • สโลวักruténium
 • สโลวีเนียRutenij
 • เซอร์เบียрутенијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Ruthenium
 • สวาฮีลีRutheni
 • ทมิฬருத்தேனியம்
 • ตุรกีRutenyum
 • ตาตาร์Ruteni
 • ยูเครนРутеній
 • อุซเบกRuteniy
 • เวปส์Rutenii
 • เวียดนามrutheni
 • วาเรย์Rutenyo
 • คัลมืยค์Рүтениүм
 • ยิดดิชרוטעניום
 • โยรูบาRuthenium
 • จีน
 • เซบูRutenyo
 • มาซิโดเนียРутениум
 • เคิร์ดตอนกลางڕوتینیۆم
 • โอดิยาରୁଥେନିଅମ
 • คุชราตરુથેનિયમ
 • พีดมอนต์Ruteni
 • สกอตส์ruthenium
 • โซมาลีRutheniyaam
 • คาซัคРутений
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Рутэн
 • แอลเบเนียRutheniumi
 • อาโรมาเนียRuteniu
 • สันสกฤตरुथेनियम
 • คีร์กีซРутений
 • ลิมเบิร์กRuthenium
 • มอลตาrutenju
 • ลอมบาร์ดRutenio
 • โภชปุรีरुथेनियम
 • บาลีरुथेनियम
 • เนปาลरुथेनियम
 • เนวาร์रुथेनियम
 • เกลิกสกอตRutenium
 • จีนแคะruthenium
 • ปัญจาบਰੂਥੇਨੀਅਮ
 • cdoRuthenium
 • จีนมินหนานRuthenium
 • อัสตูเรียสRuteniu
 • ทิเบตརུ་ཐེ་ནིམ་།
 • โปรตุเกส (บราซิล)rutênio
 • ทาจิกрутений
 • ตากาล็อกRutenyo
 • kbpRʊtɛnɩyɔm
 • มองโกเลียрутени
 • oloRutenii
 • จีนคลาสสิก
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาrutenio
 • ฟริเซียนเหนือRuteenium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อุยกูร์رۇتېنىي
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีนอู๋
 • พม่าရက်သီနီယမ်
 • ซาร์เดญาRutèniu
 • บัชคีร์Рутений
 • อาหรับโมร็อกโกروثينيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์روثينيوم
 • พัชโตروتېنيوم
 • โคตาวาRutel
 • คอร์นิชRutheniom
 • มณีปุระꯔꯨꯊꯦꯅꯤꯌꯝ
 • บิกอลRutenyo
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บาหลีRuthénium
 • อูรดูروتھینیئم