Rutenyum

Rutenyum (Ru)

chemical element with symbol Ru and atomic number 44
Atom numarası44
Atom ağırlığı101.07
Kütle numarası102
Grup8
Periyot5
Blokd
proton44 p+
nötron58 n0
elektron44 e-
Animated Bohr modeli of Ru (Rutenyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
130 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
125 pm
Metallic Radius
125 pm
ionic radius
68 pm
Crystal Radius
82 pm
Van der Waals radius
213 pm
yoğunluk
12,1 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rutenyum020406080100120140160180200220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
774 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Ru (Rutenyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
25,5 kJ/mol
standard enthalpy of formation
650,6 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 15, 1
Bohr modeli: Ru (Rutenyum)
Değerlik elektron1
Lewis yapısı: Ru (Rutenyum)
electron configuration[Kr] 4d7 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d7 5s1
Enhanced Bohr modeli of Ru (Rutenyum)
Orbital Diagram of Ru (Rutenyum)
Yükseltgenme seviyesi-4, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elektronegatiflik
2.2
Electrophilicity Index
1,4011669093178039 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
4.420,15 K
Ergime noktası
2.606,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000064 1/K
molar ısı kapasitesi
24,06 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,238 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
14 MS/m
Özdirenç
0,00000007000000000002 m Ω
Süperiletken
0,49 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,00000000542 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000000548 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,000067
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
2,7 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6,5 MPa
Bulk modülü
220 GPa
shear modulus
173 GPa
Young katsayısı
447 GPa
Poisson's ratio
0,3
Ses hızı
5.970 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number61
Mendeleev Number60
Pettifor Number63
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt sınıflandırmasısiderophile

other

Gas Basicity
751,4 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
72 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
2,6
Neutron Mass Absorption
0,0009
Kuantum sayısı5F5
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Rutenyum izotopları

Kararlı izotoplar5
Kararsız izotoplar36
Natural Isotopes7
Isotopic Composition10231.55%10231.55%10418.62%10418.62%10117.06%10117.06%9912.76%9912.76%10012.60%10012.60%965.54%965.54%981.87%981.87%

85Ru

Kütle numarası85
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
84,967117 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

86Ru

Kütle numarası86
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
85,957305 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Ru

Kütle numarası87
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
86,950907 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

88Ru

Kütle numarası88
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
87,941664 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,5 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.6%

89Ru

Kütle numarası89
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
88,937337849 ± 0,000026 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,32 ± 0,03 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.1%

90Ru

Kütle numarası90
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
89,930344378 ± 0,000004004 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,7 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Ru

Kütle numarası91
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
90,92674153 ± 0,000002384 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8 ± 0,4 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

92Ru

Kütle numarası92
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
91,920234373 ± 0,000002917 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,65 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Ru

Kütle numarası93
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
92,917104442 ± 0,000002216 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
59,7 ± 0,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Ru

Kütle numarası94
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
93,91134286 ± 0,000003374 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
51,8 ± 0,6 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Ru

Kütle numarası95
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
94,910404415 ± 0,0000102 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0028
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,607 ± 0,004 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Ru

Kütle numarası96
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
95,90758891 ± 0,000000182 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
5,54 ± 0,14
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

97Ru

Kütle numarası97
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
96,907545776 ± 0,000002965 Da
g-factor
0,3148 ± 0,0032
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,837 ± 0,0014 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1946
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ru

Kütle numarası98
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
97,905286709 ± 0,000006937 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
1,87 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1944
Dönüşümçarpanı+

99Ru

Kütle numarası99
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
98,905930284 ± 0,000000368 Da
g-factor
-0,2564 ± 0,002
doğadaki bolluk
12,76 ± 0,14
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,079 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

100Ru

Kütle numarası100
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
99,90421046 ± 0,000000367 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
12,6 ± 0,07
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

101Ru

Kütle numarası101
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
100,905573086 ± 0,000000443 Da
g-factor
-0,2872 ± 0,0024
doğadaki bolluk
17,06 ± 0,02
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

102Ru

Kütle numarası102
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
101,904340312 ± 0,000000446 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
31,55 ± 0,14
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

103Ru

Kütle numarası103
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
102,906314846 ± 0,000000473 Da
g-factor
0,13733333333333 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39,245 ± 0,008 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,62 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1945
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

104Ru

Kütle numarası104
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
103,905425312 ± 0,000002682 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
18,62 ± 0,27
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

105Ru

Kütle numarası105
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
104,907745478 ± 0,000002683 Da
g-factor
0,2 ± 0,13333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,439 ± 0,011 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1945
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

106Ru

Kütle numarası106
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
105,907328181 ± 0,000005787 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
371,8 ± 1,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

107Ru

Kütle numarası107
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
106,909969837 ± 0,00000931 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,75 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

108Ru

Kütle numarası108
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
107,910185793 ± 0,000009318 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,55 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

109Ru

Kütle numarası109
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
108,913323707 ± 0,000009612 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
34,4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

110Ru

Kütle numarası110
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
109,914038501 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,04 ± 0,17 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

111Ru

Kütle numarası111
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
110,917567566 ± 0,000010394 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,12 ± 0,07 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

112Ru

Kütle numarası112
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
111,918806922 ± 0,000010305 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,75 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

113Ru

Kütle numarası113
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
112,922846729 ± 0,000041097 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
800 ± 50 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

114Ru

Kütle numarası114
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
113,92461443 ± 0,000003817 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
540 ± 30 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

115Ru

Kütle numarası115
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
114,929033049 ± 0,000027016 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
318 ± 19 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Ru

Kütle numarası116
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
115,931219191 ± 0,000004 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
204 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

117Ru

Kütle numarası117
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
116,936135 ± 0,000465 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
151 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

118Ru

Kütle numarası118
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
117,938808 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
99 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

119Ru

Kütle numarası119
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
118,94409 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
69,5 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Ru

Kütle numarası120
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
119,946623 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

121Ru

Kütle numarası121
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
120,952098 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Ru

Kütle numarası122
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
121,955147 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

123Ru

Kütle numarası123
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
122,960762 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

124Ru

Kütle numarası124
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
123,96394 ± 0,000644 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

125Ru

Kütle numarası125
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
124,969544 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Ruthenium a half bar

tarih

kâşifi ya da mucidiKarl Klaus
keşif yeriRussia
keşif veya buluş tarihi1844
köken bilimiLatin: Ruthenia (Russia).
telaffuzuroo-THE-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,001 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0000007 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,000081 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000005 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9077
2p4.0492
2s11.6202
3d14.6411
3p16.7789
3s16.3988
4d31.1872
4p27.5652
4s26.344
5s37.5155