Křemík

Křemík (Si)

chemický prvek s atomovým číslem 14
Atomové číslo14
Atomová hmotnost28.085
Nukleonové číslo28
Skupina14
Perioda3
Blokp
proton14 p+
neutron14 n0
elektron14 e-
Animated Bohrův model atomu of Si (Křemík)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
110 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
116 pm
Metallic Radius
117 pm
iontový poloměr
26 pm
Crystal Radius
40 pm
Van der Waalsův poloměr
210 pm
hustota
2,3296 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Křemík0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
837 kJ/mol
Elektronová afinita
1,3895211 eV/particle
Ionizační energie
8,151683 eV/particle
Ionizační energie of Si (Křemík)
měrné skupenské teplo varu
383 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
50,6 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
450 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 4
Bohrův model atomu: Si (Křemík)
Valenční elektron4
Lewis structure: Si (Křemík)
elektronová konfigurace[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced Bohrův model atomu of Si (Křemík)
Orbital Diagram of Si (Křemík)
Oxidační číslo-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
1,6827934805482991 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 538,15 K
Teplota tání
1 687,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledcrystalline, reflective with bluish-tinged faces
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000026 1/K
Molární tepelná kapacita
19,99 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,712 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeSemiconductor
konduktivita
0,001 MS/m
rezistivita
0,001 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000373
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaTetrahedral Packing (DIA)
lattice constant
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
6,5 MPa
stlačitelnost
100 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
47 GPa
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
2 200 m/s
klasifikace
KategoriePolokovy, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
814,1 kJ/mol
Polarizovatelnost
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
kvantové číslo3P0
space group227 (Fd_3m)

Izotopy křemíku

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

Nukleonové číslo22
neutronové číslo8
relativní atomová hmotnost
22,036114 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1987
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

Nukleonové číslo23
neutronové číslo9
relativní atomová hmotnost
23,025711 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,3 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

Nukleonové číslo24
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
24,01153543 ± 0,000020904 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
143,2 ± 2,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

Nukleonové číslo25
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
25,004108798 ± 0,000010735 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
220,6 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

Nukleonové číslo26
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
25,992333818 ± 0,000000115 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,2453 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

Nukleonové číslo27
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
26,986704687 ± 0,000000115 Da
g-factor
0,34608 ± 0,00012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,117 ± 0,014 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

Nukleonové číslo28
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
g-factor
0
natural abundance
92,2545 ± 0,0037
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

29Si

Nukleonové číslo29
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
natural abundance
4,672 ± 0,016
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

30Si

Nukleonové číslo30
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
29,973770137 ± 0,000000023 Da
g-factor
0
natural abundance
3,0735 ± 0,0021
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

31Si

Nukleonové číslo31
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
30,975363196 ± 0,000000046 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
157,16 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

32Si

Nukleonové číslo32
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
31,974151538 ± 0,00000032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
157 ± 7 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

33Si

Nukleonové číslo33
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
32,977976964 ± 0,00000075 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,18 ± 0,18 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

34Si

Nukleonové číslo34
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
33,978538045 ± 0,00000086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,77 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

35Si

Nukleonové číslo35
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
34,984550111 ± 0,000038494 Da
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
780 ± 120 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

Nukleonové číslo36
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
35,986649271 ± 0,000077077 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
503 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

Nukleonové číslo37
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
36,992945191 ± 0,000122179 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
141 ± 3,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

Nukleonové číslo38
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
37,995523 ± 0,0001125 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
63 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

Nukleonové číslo39
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
39,002491 ± 0,0001455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
41,2 ± 4,1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

Nukleonové číslo40
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
40,006083641 ± 0,000130962 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31,2 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

Nukleonové číslo41
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
41,014171 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

Nukleonové číslo42
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
42,018078 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,5 ± 3,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

Nukleonové číslo43
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
43,026119 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2002
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

Nukleonové číslo44
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
44,031466 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2007
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

Nukleonové číslo45
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
45,039818 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

dějiny

objevitel nebo vynálezceJöns Berzelius
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1824
etymologieLatin: silex, silicus, (flint).
výslovnostSIL-i-ken (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
282 000 mg/kg
natural abundance (oceán)
2,2 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,026 %
natural abundance (meteoroid)
14 %
natural abundance (Slunce)
0,09 %
Hojnost ve vesmíru
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968