Πυριτιο

Πυριτιο (Si)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Si και ατομικό αριθμό 14
Ατομικός Αριθμός14
Ατομικό βάρος28.085
Μαζικός αριθμός28
Ομάδα14
Περίοδος3
Τομέαςp
πρωτόνιο14 p+
νετρόνιο14 n0
ηλεκτρόνιο14 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Si (Πυριτιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
110 pm
molar volume
covalent radius
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
26 pm
Crystal Radius
40 pm
Van der Waals radius
210 pm
πυκνότητα
2,3296 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Πυριτιο0153045607590105120135150165180195210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
837 kJ/mol
electron affinity
1,3895211 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
8,151683 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Si (Πυριτιο)
ενθαλπία εξάτμισης
383 kJ/mol
enthalpy of fusion
50,6 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
450 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 4
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Si (Πυριτιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο4
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Si (Πυριτιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Si (Πυριτιο)
Orbital Diagram of Si (Πυριτιο)
Αριθμός οξείδωσης-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
1.9
Electrophilicity Index
1,6827934805482991 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.538,15 K
Σημείο τήξης
1.687,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Γκρι
Εμφάνισηcrystalline, reflective with bluish-tinged faces
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000026 1/K
molar heat capacity
19,99 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,712 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,001 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,001 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,00000373
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαTetrahedral Packing (DIA)
lattice constant
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
6,5 MPa
Συμπιεστότητα
100 GPa
shear modulus
Young's modulus
47 GPa
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
2.200 m/s
classification
ΚατηγορίαΜεταλλοειδή, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
814,1 kJ/mol
polarizability
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
Κβαντικός αριθμός3P0
space group227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

Μαζικός αριθμός22
αριθμός νετρονίων8
σχετική ατομική μάζα
22,036114 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,7 ± 1,1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1987
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

Μαζικός αριθμός23
αριθμός νετρονίων9
σχετική ατομική μάζα
23,025711 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
42,3 ± 0,4 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

Μαζικός αριθμός24
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
24,01153543 ± 0,000020904 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
143,2 ± 2,1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

Μαζικός αριθμός25
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
25,004108798 ± 0,000010735 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
220,6 ± 1 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

Μαζικός αριθμός26
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
25,992333818 ± 0,000000115 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,2453 ± 0,0007 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

Μαζικός αριθμός27
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
26,986704687 ± 0,000000115 Da
g-factor
0,34608 ± 0,00012
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,117 ± 0,014 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
g-factor
0
natural abundance
92,2545 ± 0,0037
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

29Si

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
natural abundance
4,672 ± 0,016
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

30Si

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
29,973770137 ± 0,000000023 Da
g-factor
0
natural abundance
3,0735 ± 0,0021
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1924
parity+

31Si

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
30,975363196 ± 0,000000046 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
157,16 ± 0,2 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

32Si

Μαζικός αριθμός32
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
31,974151538 ± 0,00000032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
157 ± 7 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1953
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

33Si

Μαζικός αριθμός33
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
32,977976964 ± 0,00000075 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,18 ± 0,18 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

34Si

Μαζικός αριθμός34
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
33,978538045 ± 0,00000086 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,77 ± 0,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

35Si

Μαζικός αριθμός35
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
34,984550111 ± 0,000038494 Da
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
780 ± 120 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

Μαζικός αριθμός36
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
35,986649271 ± 0,000077077 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
503 ± 2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
36,992945191 ± 0,000122179 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
141 ± 3,5 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
37,995523 ± 0,0001125 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
63 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
39,002491 ± 0,0001455 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
41,2 ± 4,1 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
40,006083641 ± 0,000130962 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
31,2 ± 2,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
41,014171 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20 ± 2,5 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
42,018078 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,5 ± 3,5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
43,026119 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2002
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
44,031466 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2007
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
45,039818 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόJöns Berzelius
μέρος ανακάλυψηςSweden
ημερομηνία ανακάλυψης1824
ΕτυμολογίαLatin: silex, silicus, (flint).
pronunciationSIL-i-ken (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
282.000 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
2,2 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,026 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
14 %
natural abundance (Ήλιος)
0,09 %
Abundance in Universe
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968