Krzem

Krzem (Si)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa14
Masa atomowa28.085
liczba masowa28
Grupa14
Okres3
Blokp
Protony14 p+
Neutrony14 n0
Elektrony14 e-
Animated Model atomu Bohra of Si (Krzem)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
110 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
116 pm
Metallic Radius
117 pm
Promień jonowy
26 pm
Crystal Radius
40 pm
promień van der Waalsa
210 pm
gęstość
2,3296 g/cm³
energia
proton affinity
837 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
1,3895211 eV/particle
potencjał jonizacyjny
8,151683 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Si (Krzem)
ciepło parowania
383 kJ/mol
ciepło topnienia
50,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
450 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 4
Model atomu Bohra: Si (Krzem)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Si (Krzem)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p2
Enhanced Model atomu Bohra of Si (Krzem)
Orbital Diagram of Si (Krzem)
stopień utlenienia-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.9
Electrophilicity
1,6827934805482991 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 538,15 K
Temperatura topnienia
1 687,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000026 1/K
molar heat capacity
19,99 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,712 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeSemiconductor
konduktywność
0,001 MS/m
rezystywność
0,001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000373
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyTetrahedral Packing (DIA)
Stała sieci krystalicznej
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
100 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
47 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 200 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
814,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy21
Radioactive Isotopes21

22Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,036114 ± 0,000537 Da
liczba masowa22
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
28,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

22Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
23,025711 ± 0,000537 Da
liczba masowa23
g-factor
czas połowicznego rozpadu
42,3 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

23Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
24,01153543 ± 0,000020904 Da
liczba masowa24
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
143,2 ± 2,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

24Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
25,004108798 ± 0,000010735 Da
liczba masowa25
g-factor
czas połowicznego rozpadu
220,6 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

25Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
25,992333818 ± 0,000000115 Da
liczba masowa26
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,2453 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

26Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
26,986704687 ± 0,000000115 Da
liczba masowa27
g-factor
0,34608 ± 0,00012
czas połowicznego rozpadu
4,117 ± 0,014 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
data odkrycia1939
parzystość+

27Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

abundancja naturalna
92,2545 ± 0,0037
względna masa atomowa
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
liczba masowa28
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

29Si

abundancja naturalna
4,672 ± 0,016
względna masa atomowa
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
liczba masowa29
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

30Si

abundancja naturalna
3,0735 ± 0,0021
względna masa atomowa
29,973770137 ± 0,000000023 Da
liczba masowa30
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

31Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,975363196 ± 0,000000046 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
157,16 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

31Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

32Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,974151538 ± 0,00000032 Da
liczba masowa32
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
157 ± 7 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

32Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

33Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
32,977976964 ± 0,00000075 Da
liczba masowa33
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,18 ± 0,18 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

33Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

34Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
33,978538045 ± 0,00000086 Da
liczba masowa34
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,77 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

34Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

35Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,984550111 ± 0,000038494 Da
liczba masowa35
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
780 ± 120 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

35Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,986649271 ± 0,000077077 Da
liczba masowa36
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
503 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

36Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,992945191 ± 0,000122179 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
141 ± 3,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

37Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)%

38Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,995523 ± 0,0001125 Da
liczba masowa38
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
63 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

38Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,002491 ± 0,0001455 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
41,2 ± 4,1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

39Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)%

40Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,006083641 ± 0,000130962 Da
liczba masowa40
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
31,2 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

40Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)%

41Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,014171 ± 0,000322 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

41Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)%

42Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,018078 ± 0,000322 Da
liczba masowa42
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
12,5 ± 3,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

42Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

43Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,026119 ± 0,000429 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość-

43Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

44Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,031466 ± 0,000537 Da
liczba masowa44
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość+

44Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

45Si

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,039818 ± 0,000644 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

45Si Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

historia

odkrywca lub wynalazcaJöns Berzelius
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1824
etymologiaLatin: silex, silicus, (flint).
wymowaSIL-i-ken (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
282 000 mg/kg
Abundance in Oceans
2,2 mg/L
Abundance in Human Body
0,026 %
Abundance in Meteor
14 %
Abundance in Sun
0,09 %
Ilość we Wszechświecie
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968