Krzem

Krzem (Si)

14. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa14
Masa atomowa28.085
liczba masowa28
Grupa14
Okres3
Blokp
proton14 p+
neutron14 n0
elektron14 e-
Animated Model atomu Bohra of Si (Krzem)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
110 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
116 pm
Metallic Radius
117 pm
Promień jonowy
26 pm
Crystal Radius
40 pm
promień van der Waalsa
210 pm
gęstość
2,3296 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Krzem0153045607590105120135150165180195210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
837 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
1,3895211 eV/particle
potencjał jonizacyjny
8,151683 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Si (Krzem)
ciepło parowania
383 kJ/mol
ciepło topnienia
50,6 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
450 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 4
Model atomu Bohra: Si (Krzem)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Si (Krzem)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced Model atomu Bohra of Si (Krzem)
Orbital Diagram of Si (Krzem)
stopień utlenienia-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.9
Electrophilicity Index
1,6827934805482991 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 538,15 K
Temperatura topnienia
1 687,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000026 1/K
molar heat capacity
19,99 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,712 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeSemiconductor
konduktywność
0,001 MS/m
rezystywność
0,001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,00000373
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyTetrahedral Packing (DIA)
Stała sieci krystalicznej
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
100 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
47 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
2 200 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
814,1 kJ/mol
Polaryzowalność
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
Przekrój czynny
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

liczba masowa22
liczba neutronów8
względna masa atomowa
22,036114 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1987
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

liczba masowa23
liczba neutronów9
względna masa atomowa
23,025711 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
42,3 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

liczba masowa24
liczba neutronów10
względna masa atomowa
24,01153543 ± 0,000020904 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
143,2 ± 2,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

liczba masowa25
liczba neutronów11
względna masa atomowa
25,004108798 ± 0,000010735 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
220,6 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

liczba masowa26
liczba neutronów12
względna masa atomowa
25,992333818 ± 0,000000115 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2453 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

liczba masowa27
liczba neutronów13
względna masa atomowa
26,986704687 ± 0,000000115 Da
g-factor
0,34608 ± 0,00012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,117 ± 0,014 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

liczba masowa28
liczba neutronów14
względna masa atomowa
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
92,2545 ± 0,0037
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

29Si

liczba masowa29
liczba neutronów15
względna masa atomowa
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
abundancja naturalna
4,672 ± 0,016
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

30Si

liczba masowa30
liczba neutronów16
względna masa atomowa
29,973770137 ± 0,000000023 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
3,0735 ± 0,0021
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

31Si

liczba masowa31
liczba neutronów17
względna masa atomowa
30,975363196 ± 0,000000046 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
157,16 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

32Si

liczba masowa32
liczba neutronów18
względna masa atomowa
31,974151538 ± 0,00000032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
157 ± 7 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

33Si

liczba masowa33
liczba neutronów19
względna masa atomowa
32,977976964 ± 0,00000075 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,18 ± 0,18 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

34Si

liczba masowa34
liczba neutronów20
względna masa atomowa
33,978538045 ± 0,00000086 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,77 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

35Si

liczba masowa35
liczba neutronów21
względna masa atomowa
34,984550111 ± 0,000038494 Da
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
780 ± 120 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

liczba masowa36
liczba neutronów22
względna masa atomowa
35,986649271 ± 0,000077077 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
503 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

liczba masowa37
liczba neutronów23
względna masa atomowa
36,992945191 ± 0,000122179 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
141 ± 3,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

liczba masowa38
liczba neutronów24
względna masa atomowa
37,995523 ± 0,0001125 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
63 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

liczba masowa39
liczba neutronów25
względna masa atomowa
39,002491 ± 0,0001455 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,2 ± 4,1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

liczba masowa40
liczba neutronów26
względna masa atomowa
40,006083641 ± 0,000130962 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31,2 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

liczba masowa41
liczba neutronów27
względna masa atomowa
41,014171 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

liczba masowa42
liczba neutronów28
względna masa atomowa
42,018078 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,5 ± 3,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

liczba masowa43
liczba neutronów29
względna masa atomowa
43,026119 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

liczba masowa44
liczba neutronów30
względna masa atomowa
44,031466 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2007
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

liczba masowa45
liczba neutronów31
względna masa atomowa
45,039818 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

historia

odkrywca lub wynalazcaJöns Berzelius
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1824
etymologiaLatin: silex, silicus, (flint).
wymowaSIL-i-ken (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
282 000 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
2,2 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,026 %
abundancja naturalna (meteoroid)
14 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,09 %
Ilość we Wszechświecie
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968