Kremík

Kremík (Si)

chemický prvok s protónovým číslom 14
Protónové číslo14
Atómová hmotnosť28.085
Nukleónové číslo28
Skupina14
Perióda3
Orbitálp
protón14 p+
Neutrón14 n0
elektrón14 e-
Animated Bohrov model atómu of Si (Kremík)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
110 pm
Mólový objem
Covalent Radius
116 pm
Metallic Radius
117 pm
iónový polomer
26 pm
Crystal Radius
40 pm
Van der Waalsov polomer
210 pm
density
2,3296 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kremík0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
837 kJ/mol
electron affinity
1,3895211 eV/particle
ionization energy
8,151683 eV/particle
ionization energy of Si (Kremík)
Merné skupenské teplo varu
383 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
50,6 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
450 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 4
Bohrov model atómu: Si (Kremík)
Valenčný elektrón4
Lewis structure: Si (Kremík)
electron configuration[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced Bohrov model atómu of Si (Kremík)
Orbital Diagram of Si (Kremík)
Oxidačné číslo-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.9
Electrophilicity Index
1,6827934805482991 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 538,15 K
Teplota topenia
1 687,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobacrystalline, reflective with bluish-tinged faces
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000026 1/K
Molárna tepelná kapacita
19,99 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,712 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeSemiconductor
Merná vodivosť
0,001 MS/m
Merný elektrický odpor
0,001 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,00000373
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaŠtvorboký obal (DIA)
lattice constant
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6,5 MPa
bulk modulus
100 GPa
shear modulus
Youngov modul
47 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
2 200 m/s
classification
KategóriaPolokovy, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
814,1 kJ/mol
polarizability
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
Kvantové číslo3P0
Priestorová grupa227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
22,036114 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,7 ± 1,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
23,025711 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
42,3 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
24,01153543 ± 0,000020904 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
143,2 ± 2,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
25,004108798 ± 0,000010735 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
220,6 ± 1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
25,992333818 ± 0,000000115 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2453 ± 0,0007 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
26,986704687 ± 0,000000115 Da
g-factor
0,34608 ± 0,00012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,117 ± 0,014 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
g-factor
0
natural abundance
92,2545 ± 0,0037
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

29Si

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
natural abundance
4,672 ± 0,016
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1920
parity+

30Si

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
29,973770137 ± 0,000000023 Da
g-factor
0
natural abundance
3,0735 ± 0,0021
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1924
parity+

31Si

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
30,975363196 ± 0,000000046 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
157,16 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

32Si

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
31,974151538 ± 0,00000032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
157 ± 7 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

33Si

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
32,977976964 ± 0,00000075 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,18 ± 0,18 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

34Si

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
33,978538045 ± 0,00000086 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,77 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

35Si

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
34,984550111 ± 0,000038494 Da
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
780 ± 120 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
35,986649271 ± 0,000077077 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
503 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
36,992945191 ± 0,000122179 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
141 ± 3,5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
37,995523 ± 0,0001125 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
63 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
39,002491 ± 0,0001455 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,2 ± 4,1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
40,006083641 ± 0,000130962 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31,2 ± 2,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
41,014171 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20 ± 2,5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
42,018078 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,5 ± 3,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
43,026119 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
44,031466 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
45,039818 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaJöns Berzelius
miesto nálezuSweden
dátum objavu1824
etymológiaLatin: silex, silicus, (flint).
pronunciationSIL-i-ken (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
282 000 mg/kg
natural abundance (Oceán)
2,2 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,026 %
natural abundance (Meteoroid)
14 %
natural abundance (Slnko)
0,09 %
Množstvo vo vesmíre
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968