Силицијум

Силицијум (Si)

хемијски елемент са атомским бројем 14
Атомски број14
Атомска маса28.085
Масени број28
Група14
Периода3
Блокp
протон14 p+
неутрон14 n0
електрон14 e-
Animated Боров модел атома of Si (Силицијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
110 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
26 pm
Crystal Radius
40 pm
Ван дер Валсов радијус
210 pm
густина
2,3296 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Силицијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
837 kJ/mol
Афинитет према електрону
1,3895211 eV/particle
енергија јонизације
8,151683 eV/particle
енергија јонизације of Si (Силицијум)
Топлота испаравања
383 kJ/mol
топлота топљења
50,6 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
450 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 4
Боров модел атома: Si (Силицијум)
Валентни електрони4
Lewis structure: Si (Силицијум)
електронска конфигурација[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced Боров модел атома of Si (Силицијум)
Orbital Diagram of Si (Силицијум)
оксидациони број-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.9
Electrophilicity Index
1,6827934805482991 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.538,15 K
Температура топљења
1.687,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000026 1/K
molar heat capacity
19,99 J/(mol K)
Специфична топлота
0,712 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
електрична проводљивост
0,001 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,001 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,00000373
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураРомбоедар (DIA)
lattice constant
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6,5 MPa
модул стишљивости
100 GPa
shear modulus
Јангов модул
47 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
2.200 m/s
класификација
КатегоријаМеталоиди, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
814,1 kJ/mol
polarizability
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
квантни број3P0
кристалографска група227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

Масени број22
неутронски број8
атомска тежина
22,036114 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,7 ± 1,1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1987
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

Масени број23
неутронски број9
атомска тежина
23,025711 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
42,3 ± 0,4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

Масени број24
неутронски број10
атомска тежина
24,01153543 ± 0,000020904 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
143,2 ± 2,1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

Масени број25
неутронски број11
атомска тежина
25,004108798 ± 0,000010735 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
220,6 ± 1 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

Масени број26
неутронски број12
атомска тежина
25,992333818 ± 0,000000115 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,2453 ± 0,0007 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

Масени број27
неутронски број13
атомска тежина
26,986704687 ± 0,000000115 Da
g-factor
0,34608 ± 0,00012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,117 ± 0,014 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

Масени број28
неутронски број14
атомска тежина
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
g-factor
0
присутност у природи
92,2545 ± 0,0037
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

29Si

Масени број29
неутронски број15
атомска тежина
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
присутност у природи
4,672 ± 0,016
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

30Si

Масени број30
неутронски број16
атомска тежина
29,973770137 ± 0,000000023 Da
g-factor
0
присутност у природи
3,0735 ± 0,0021
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

31Si

Масени број31
неутронски број17
атомска тежина
30,975363196 ± 0,000000046 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
157,16 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1934
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

32Si

Масени број32
неутронски број18
атомска тежина
31,974151538 ± 0,00000032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
157 ± 7 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

33Si

Масени број33
неутронски број19
атомска тежина
32,977976964 ± 0,00000075 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,18 ± 0,18 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

34Si

Масени број34
неутронски број20
атомска тежина
33,978538045 ± 0,00000086 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,77 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

35Si

Масени број35
неутронски број21
атомска тежина
34,984550111 ± 0,000038494 Da
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
780 ± 120 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

Масени број36
неутронски број22
атомска тежина
35,986649271 ± 0,000077077 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
503 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

Масени број37
неутронски број23
атомска тежина
36,992945191 ± 0,000122179 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
141 ± 3,5 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

Масени број38
неутронски број24
атомска тежина
37,995523 ± 0,0001125 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
63 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

Масени број39
неутронски број25
атомска тежина
39,002491 ± 0,0001455 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41,2 ± 4,1 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

Масени број40
неутронски број26
атомска тежина
40,006083641 ± 0,000130962 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31,2 ± 2,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

Масени број41
неутронски број27
атомска тежина
41,014171 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 2,5 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

Масени број42
неутронски број28
атомска тежина
42,018078 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,5 ± 3,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

Масени број43
неутронски број29
атомска тежина
43,026119 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2002
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

Масени број44
неутронски број30
атомска тежина
44,031466 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2007
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

Масени број45
неутронски број31
атомска тежина
45,039818 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

историја

откриоJöns Berzelius
место открићаSweden
датум открића1824
етимологијаLatin: silex, silicus, (flint).
изговорSIL-i-ken (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
282.000 mg/kg
присутност у природи (океан)
2,2 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,026 %
присутност у природи (метеороид)
14 %
присутност у природи (Сунце)
0,09 %
Заступљеност у Космосу
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968