ซิลิคอน

ซิลิคอน (Si)

chemical element with symbol Si and atomic number 14
เลขอะตอม14
มวลอะตอม28.085
เลขมวล28
หมู่14
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน14 p+
นิวตรอน14 n0
อิเล็กตรอน14 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Si (ซิลิคอน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
110 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
26 pm
Crystal Radius
40 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
210 pm
ความหนาแน่น
2.3296 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ซิลิคอน0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
837 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.3895211 eV/particle
ionization energy
8.151683 eV/particle
ionization energy of Si (ซิลิคอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
383 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
50.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
450 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 4
แบบจำลองของบอร์: Si (ซิลิคอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Si (ซิลิคอน)
electron configuration[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Si (ซิลิคอน)
Orbital Diagram of Si (ซิลิคอน)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity Index
1.6827934805482991 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,538.15 K
จุดหลอมเหลว
1,687.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000026 1/K
molar heat capacity
19.99 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.712 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000016 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000449 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000373
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกTetrahedral Packing (DIA)
lattice constant
5.43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
100 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
47 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,200 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
814.1 kJ/mol
polarizability
37.3 ± 0.7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.166
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number3P0
space group227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

เลขมวล22
เลขนิวตรอน8
น้ำหนักอะตอม
22.036114 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.7 ± 1.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

เลขมวล23
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
23.025711 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
42.3 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

เลขมวล24
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
24.01153543 ± 0.000020904 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
143.2 ± 2.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

เลขมวล25
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
25.004108798 ± 0.000010735 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
220.6 ± 1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

เลขมวล26
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
25.992333818 ± 0.000000115 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2453 ± 0.0007 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

เลขมวล27
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
26.986704687 ± 0.000000115 Da
g-factor
0.34608 ± 0.00012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.117 ± 0.014 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.063 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

เลขมวล28
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
27.97692653442 ± 0.00000000055 Da
g-factor
0
natural abundance
92.2545 ± 0.0037
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

29Si

เลขมวล29
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
28.97649466434 ± 0.0000000006 Da
g-factor
-1.110104 ± 0.000006
natural abundance
4.672 ± 0.016
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

30Si

เลขมวล30
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
29.973770137 ± 0.000000023 Da
g-factor
0
natural abundance
3.0735 ± 0.0021
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

31Si

เลขมวล31
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
30.975363196 ± 0.000000046 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
157.16 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

32Si

เลขมวล32
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
31.974151538 ± 0.00000032 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
157 ± 7 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

33Si

เลขมวล33
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
32.977976964 ± 0.00000075 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.18 ± 0.18 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

34Si

เลขมวล34
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
33.978538045 ± 0.00000086 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.77 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

35Si

เลขมวล35
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
34.984550111 ± 0.000038494 Da
g-factor
0.46828571428571 ± 0.0011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
780 ± 120 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

เลขมวล36
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
35.986649271 ± 0.000077077 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
503 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

เลขมวล37
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
36.992945191 ± 0.000122179 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
141 ± 3.5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

เลขมวล38
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
37.995523 ± 0.0001125 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
63 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

เลขมวล39
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
39.002491 ± 0.0001455 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
41.2 ± 4.1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

เลขมวล40
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
40.006083641 ± 0.000130962 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31.2 ± 2.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

เลขมวล41
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
41.014171 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 2.5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

เลขมวล42
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
42.018078 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.5 ± 3.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

เลขมวล43
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
43.026119 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

เลขมวล44
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
44.031466 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

เลขมวล45
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
45.039818 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jöns Berzelius
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1824
ศัพทมูลวิทยาLatin: silex, silicus, (flint).
pronunciationSIL-i-ken (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
282,000 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
2.2 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.026 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
14 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.09 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968

alias

 • Si

การแปล

 • อังกฤษsilicon
 • อิตาลีsilicio
 • นอร์เวย์บุคมอลsilisium
 • สเปนsilicio
 • โปแลนด์krzem
 • รัสเซียкремний
 • ฝรั่งเศสsilicium
 • เยอรมันSilicium
 • ดัตช์silicium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • เช็กkřemík
 • แอฟริกานส์silikon
 • อัมฮาราሲልከን
 • อารากอนSilicio
 • อาหรับسيليكون
 • อัสตูเรียสSiliciu
 • อาเซอร์ไบจานSilisium
 • เบลารุสкрэмній
 • บัลแกเรียсилиций
 • บังกลาসিলিকন
 • เบรตันSilisiom
 • บอสเนียsilicij
 • คาตาลันsilici
 • เคิร์ดตอนกลางسیلیکۆن
 • คอร์ซิกาSiliciu
 • ชูวัชКремни
 • เวลส์Silicon
 • เดนมาร์กsilicium
 • ธิเวหิސިލިކަން
 • กรีกπυρίτιο
 • เอสเปรันโตsilicio
 • เอสโตเนียräni
 • บาสก์silizio
 • เปอร์เซียسیلیسیم
 • ฟินแลนด์pii
 • ฟริเซียนเหนือSilitsium
 • ฟรูลีSilici
 • ไอริชSileacan
 • กาลิเซียSilicio
 • กัวรานีKuarepotiatã
 • คุชราตસિલિકોન
 • มานซ์Shillagon
 • จีนแคะSi̍t
 • ฮาวายSilikone
 • ฮิบรูצורן
 • ฮินดีसिलिकॉन
 • ฮินดีฟิจิSilicon
 • โครเอเชียSilicij
 • เฮติครีโอลSilisyòm
 • ฮังการีszilícium
 • อาร์เมเนียսիլիցիում
 • อินเตอร์ลิงกัวsilicium
 • อินโดนีเซียsilikon
 • อีโดsiliko
 • ไอซ์แลนด์kísill
 • ญี่ปุ่นケイ素
 • โลชบันcancmu
 • จอร์เจียსილიციუმი
 • คาซัคКремний
 • กันนาดาಸಿಲಿಕಾನ್
 • เกาหลี규소
 • เคิร์ดSîlîsyûm
 • โกมิКремний
 • ละตินsilicium
 • ลักเซมเบิร์กSilizium
 • ลิกูเรียSiliçio
 • ลิทัวเนียSilicis
 • ลัตเวียsilīcijs
 • มาลากาซีSilisiôma
 • เมารีtakawai
 • มาซิโดเนียсилициум
 • มาลายาลัมസിലിക്കൺ
 • มองโกเลียцахиур
 • มราฐีसिलिकॉन
 • มารีตะวันตกКремний
 • มาเลย์silikon
 • พม่าဆီလီကွန်
 • nahTecpatepozteuh
 • เยอรมันต่ำSilizium
 • เนปาลसिलिकन
 • นอร์เวย์นีนอสก์silisium
 • อ็อกซิตันSilici
 • ปัญจาบਸਿਲੀਕੋਨ
 • ลาฮ์นดาسلیکان
 • โปรตุเกสsilício
 • เคชวาUllayayaq
 • โรมาเนียsiliciu
 • ซิซิลีsiliciu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียSilicij
 • สิงหลසිලිකන්
 • สโลวักkremík
 • สโลวีเนียsilicij
 • แอลเบเนียSilici
 • เซอร์เบียсилицијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Silicium
 • สวีเดนkisel
 • สวาฮีลีSilikoni
 • ทมิฬசிலிக்கன்
 • เตลูกูసిలికాన్
 • ทาจิกСилитсий
 • ตากาล็อกsilicon
 • ตุรกีsilisyum
 • อุยกูร์سىلىتسىي
 • ยูเครนкремній
 • อุซเบกKremniy
 • เวปส์Ola
 • เวียดนามsilic
 • วาเรย์Silicon
 • คัลมืยค์Цәкүр
 • ยิดดิชסיליציום
 • โยรูบาSilikoni
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Silicon
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)silicon
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Silicium
 • โปรตุเกส (บราซิล)silício
 • กวางตุ้ง
 • ชวาSilikon
 • เซบูSiliko
 • โอดิยาସିଲିକନ
 • พีดมอนต์Silissi
 • สกอตส์silicon
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • ตาตาร์Кремний
 • โซมาลีSilikoon
 • กีกูยูSilicon
 • เนวาร์सिलिकन
 • บูเรียตСахюур
 • บัชคีร์Кремний
 • จีนมินหนานSi-lí-khóng
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)крэмн
 • เยอรมันสวิสSilicium
 • เกลิกสกอตSileagan
 • จีน (ไต้หวัน)
 • คีร์กีซКремний
 • ซาร์เดญาSilìciu
 • cdoSĭk
 • ลิมเบิร์กSilicium
 • สันสกฤตसिलिकन
 • ลอมบาร์ดSilicio
 • มอลตาsilikon
 • อาโรมาเนียSiliciu
 • บาลีसिलिकन
 • โภชปุรีसिलिकॉन
 • azbسیلیکون
 • ทิเบตསྭི་ལི་ཀོན།
 • ซุนดาSilikon
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาSilikan
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาsilico
 • จีนอู๋
 • oloPii
 • kbpSɩlɩsɩyɔm
 • hywՍիղիկիոն
 • พัชโตسليکان
 • สันตาลีᱥᱤᱞᱤᱠᱟᱱ
 • gcrSilicium
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • แฟโรSilicium
 • อาหรับโมร็อกโกسيليسيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์سيليكون
 • คอร์นิชsilikon
 • บิกอลSilikon
 • มณีปุระꯁꯤꯂꯤꯀꯣꯟ
 • เวเนโต้Siłicio
 • บาหลีSilikon
 • มาเลย์ (อาหรับ)سيليکون
 • อูรดูسلیکان
 • สินธิسليڪان
 • blkသီလီကွန်
 • จ้วงGveih