ซิลิคอน

ซิลิคอน (Si)

chemical element with symbol Si and atomic number 14
เลขอะตอม14
มวลอะตอม28.085
เลขมวล28
หมู่14
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน14 p+
นิวตรอน14 n0
Electrons14 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Si (ซิลิคอน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
110 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
26 pm
Crystal Radius
40 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
210 pm
ความหนาแน่น
2.3296 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
837 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.3895211 eV/particle
ionization energy
8.151683 eV/particle
ionization energy of Si (ซิลิคอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
383 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
50.6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
450 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 4
แบบจำลองของบอร์: Si (ซิลิคอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Si (ซิลิคอน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Si (ซิลิคอน)
Orbital Diagram of Si (ซิลิคอน)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.9
Electrophilicity
1.6827934805482991 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,538.15 K
จุดหลอมเหลว
1,687.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000026 1/K
molar heat capacity
19.99 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.712 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000016 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.0000000000449 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.00000373
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกTetrahedral Packing (DIA)
lattice constant
5.43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
100 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
47 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
2,200 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
814.1 kJ/mol
Dipole Polarizability
37.3 ± 0.7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.166
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number3P0
space group227 (Fd_3m)

Isotopes of Silicon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร21
Radioactive Isotopes21

22Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
22.036114 ± 0.000537 Da
เลขมวล22
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
28.7 ± 1.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity+

22Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
23.025711 ± 0.000537 Da
เลขมวล23
g-factor
ครึ่งชีวิต
42.3 ± 0.4 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

23Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
24.01153543 ± 0.000020904 Da
เลขมวล24
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
143.2 ± 2.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

24Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
25.004108798 ± 0.000010735 Da
เลขมวล25
g-factor
ครึ่งชีวิต
220.6 ± 1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

25Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
25.992333818 ± 0.000000115 Da
เลขมวล26
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.2453 ± 0.0007 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

26Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.986704687 ± 0.000000115 Da
เลขมวล27
g-factor
0.34608 ± 0.00012
ครึ่งชีวิต
4.117 ± 0.014 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.063 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

27Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

natural abundance
92.2545 ± 0.0037
น้ำหนักอะตอม
27.97692653442 ± 0.00000000055 Da
เลขมวล28
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

29Si

natural abundance
4.672 ± 0.016
น้ำหนักอะตอม
28.97649466434 ± 0.0000000006 Da
เลขมวล29
g-factor
-1.110104 ± 0.000006
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

30Si

natural abundance
3.0735 ± 0.0021
น้ำหนักอะตอม
29.973770137 ± 0.000000023 Da
เลขมวล30
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

31Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.975363196 ± 0.000000046 Da
เลขมวล31
g-factor
ครึ่งชีวิต
157.16 ± 0.2 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

31Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

32Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.974151538 ± 0.00000032 Da
เลขมวล32
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
157 ± 7 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

32Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

33Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
32.977976964 ± 0.00000075 Da
เลขมวล33
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.18 ± 0.18 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

33Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

34Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
33.978538045 ± 0.00000086 Da
เลขมวล34
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.77 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

34Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

35Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.984550111 ± 0.000038494 Da
เลขมวล35
g-factor
0.46828571428571 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
780 ± 120 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

35Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.986649271 ± 0.000077077 Da
เลขมวล36
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
503 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

36Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.992945191 ± 0.000122179 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
141 ± 3.5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

37Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)%

38Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.995523 ± 0.0001125 Da
เลขมวล38
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
63 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

38Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.002491 ± 0.0001455 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
41.2 ± 4.1 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

39Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)%

40Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.006083641 ± 0.000130962 Da
เลขมวล40
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
31.2 ± 2.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

40Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)%

41Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.014171 ± 0.000322 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
20 ± 2.5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

41Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)%

42Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.018078 ± 0.000322 Da
เลขมวล42
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
12.5 ± 3.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

42Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

43Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.026119 ± 0.000429 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity-

43Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

44Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.031466 ± 0.000537 Da
เลขมวล44
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity+

44Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

45Si

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.039818 ± 0.000644 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

45Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Jöns Berzelius
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1824
ศัพทมูลวิทยาLatin: silex, silicus, (flint).
pronunciationSIL-i-ken (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
282,000 mg/kg
Abundance in Oceans
2.2 mg/L
Abundance in Human Body
0.026 %
Abundance in Meteor
14 %
Abundance in Sun
0.09 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968