Silisyum

Silisyum (Si)

sembolü Si, atom numarası 14 olan element
Atom numarası14
Atom ağırlığı28.085
Kütle numarası28
Grup14
Periyot3
Blokp
proton14 p+
nötron14 n0
elektron14 e-
Animated Bohr modeli of Si (Silisyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
110 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
26 pm
Crystal Radius
40 pm
Van der Waals radius
210 pm
yoğunluk
2,3296 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Silisyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
837 kJ/mol
Elektron ilgisi
1,3895211 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
8,151683 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Si (Silisyum)
Buharlaşma ısısı
383 kJ/mol
enthalpy of fusion
50,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
450 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 4
Bohr modeli: Si (Silisyum)
Değerlik elektron4
Lewis yapısı: Si (Silisyum)
electron configuration[Ne] 3s2 3p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Enhanced Bohr modeli of Si (Silisyum)
Orbital Diagram of Si (Silisyum)
Yükseltgenme seviyesi-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.9
Electrophilicity Index
1,6827934805482991 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.538,15 K
Ergime noktası
1.687,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gri
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000026 1/K
molar ısı kapasitesi
19,99 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,712 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeSemiconductor
Elektriksel iletkenlik
0,001 MS/m
Özdirenç
0,001 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,00000373
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıRombohedral (DIA)
Kafes sabiti
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6,5 MPa
Bulk modülü
100 GPa
shear modulus
Young katsayısı
47 GPa
Poisson's ratio
Ses hızı
2.200 m/s
sınıflandırma
KategoriYarı metal, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
814,1 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
Kuantum sayısı3P0
Uzay grubu227 (Fd_3m)

Silisyum izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar21
Natural Isotopes3
Isotopic Composition2892.25%2892.25%294.67%294.67%303.07%303.07%

22Si

Kütle numarası22
nötron numarası8
Bağıl atom kütlesi
22,036114 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

Kütle numarası23
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
23,025711 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,3 ± 0,4 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

Kütle numarası24
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
24,01153543 ± 0,000020904 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
143,2 ± 2,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

Kütle numarası25
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
25,004108798 ± 0,000010735 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
220,6 ± 1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

Kütle numarası26
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
25,992333818 ± 0,000000115 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,2453 ± 0,0007 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1960
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

Kütle numarası27
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
26,986704687 ± 0,000000115 Da
g-factor
0,34608 ± 0,00012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,117 ± 0,014 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

Kütle numarası28
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
92,2545 ± 0,0037
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

29Si

Kütle numarası29
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
doğadaki bolluk
4,672 ± 0,016
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

30Si

Kütle numarası30
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
29,973770137 ± 0,000000023 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
3,0735 ± 0,0021
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı+

31Si

Kütle numarası31
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
30,975363196 ± 0,000000046 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
157,16 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

32Si

Kütle numarası32
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
31,974151538 ± 0,00000032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
157 ± 7 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

33Si

Kütle numarası33
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
32,977976964 ± 0,00000075 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,18 ± 0,18 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

34Si

Kütle numarası34
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
33,978538045 ± 0,00000086 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,77 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

35Si

Kütle numarası35
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
34,984550111 ± 0,000038494 Da
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
780 ± 120 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

Kütle numarası36
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
35,986649271 ± 0,000077077 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
503 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

Kütle numarası37
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
36,992945191 ± 0,000122179 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
141 ± 3,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

38Si

Kütle numarası38
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
37,995523 ± 0,0001125 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
63 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

Kütle numarası39
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
39,002491 ± 0,0001455 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
41,2 ± 4,1 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)

40Si

Kütle numarası40
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
40,006083641 ± 0,000130962 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31,2 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)

41Si

Kütle numarası41
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
41,014171 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20 ± 2,5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)

42Si

Kütle numarası42
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
42,018078 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,5 ± 3,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Si

Kütle numarası43
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
43,026119 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2002
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

44Si

Kütle numarası44
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
44,031466 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45Si

Kütle numarası45
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
45,039818 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

tarih

kâşifi ya da mucidiJöns Berzelius
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1824
köken bilimiLatin: silex, silicus, (flint).
telaffuzuSIL-i-ken (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
282.000 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
2,2 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,026 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
14 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,09 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968