Silic

Silic (Si)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 14
Số nguyên tử14
Nguyên tử khối28.085
số khối28
Nhóm14
Chu kỳ3
Phân lớpp
Prô ton14 p+
Nơ tron14 n0
Electrons14 e-
Animated Mô hình Bohr of Si (Silic)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
110 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
26 pm
Crystal Radius
40 pm
Bán kính van der Waals
210 pm
mật độ
2,3296 g/cm³
năng lượng
proton affinity
837 kJ/mol
Ái lực điện tử
1,3895211 eV/particle
ionization energy
8,151683 eV/particle
ionization energy of Si (Silic)
Nhiệt bay hơi
383 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
50,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
450 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 4
Mô hình Bohr: Si (Silic)
Electron hóa trị4
Cấu trúc Lewis: Si (Silic)
Cấu hình electron[Ne] 3s2 3p2
Enhanced Mô hình Bohr of Si (Silic)
Orbital Diagram of Si (Silic)
trạng thái oxy hóa-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
1.9
Electrophilicity
1,6827934805482991 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.538,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.687,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancecrystalline, reflective with bluish-tinged faces
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000026 1/K
molar heat capacity
19,99 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,712 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeSemiconductor
dẫn điện
0,001 MS/m
điện trở suất
0,001 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000016 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,0000000000449 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,00000373
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểKiểu kim cương (DIA)
lattice constant
5,43 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
6,5 MPa
Mô đun khối
100 GPa
Modul ngang
mô đun Young
47 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
2.200 m/s
phân loại
Danh mụcÁ kim, Metalloids
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number85
Mendeleev Number88
Pettifor Number85
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
814,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
37,3 ± 0,7 a₀
C6 Dispersion Coefficient
305 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,166
Neutron Mass Absorption
0,0002
Số lượng tử3P0
space group227 (Fd_3m)

Đồng vị của Silic

Các đồng vị bền3
Các đồng vị không bền21
Radioactive Isotopes21

22Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
22,036114 ± 0,000537 Da
số khối22
g-factor
0
chu kỳ bán rã
28,7 ± 1,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1987
parity+

22Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)62%
2p (2-proton emission)0.7%

23Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
23,025711 ± 0,000537 Da
số khối23
g-factor
chu kỳ bán rã
42,3 ± 0,4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

23Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%
2p (2-proton emission)3.6%

24Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
24,01153543 ± 0,000020904 Da
số khối24
g-factor
0
chu kỳ bán rã
143,2 ± 2,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

24Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)34.5%

25Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
25,004108798 ± 0,000010735 Da
số khối25
g-factor
chu kỳ bán rã
220,6 ± 1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1963
parity+

25Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35%

26Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
25,992333818 ± 0,000000115 Da
số khối26
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,2453 ± 0,0007 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

26Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,986704687 ± 0,000000115 Da
số khối27
g-factor
0,34608 ± 0,00012
chu kỳ bán rã
4,117 ± 0,014 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,063 ± 0,014
ngày khám phá1939
parity+

27Si Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

28Si

natural abundance
92,2545 ± 0,0037
relative atomic mass
27,97692653442 ± 0,00000000055 Da
số khối28
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

29Si

natural abundance
4,672 ± 0,016
relative atomic mass
28,97649466434 ± 0,0000000006 Da
số khối29
g-factor
-1,110104 ± 0,000006
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

30Si

natural abundance
3,0735 ± 0,0021
relative atomic mass
29,973770137 ± 0,000000023 Da
số khối30
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1924
parity+

31Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,975363196 ± 0,000000046 Da
số khối31
g-factor
chu kỳ bán rã
157,16 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1934
parity+

31Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

32Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,974151538 ± 0,00000032 Da
số khối32
g-factor
0
chu kỳ bán rã
157 ± 7 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1953
parity+

32Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

33Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,977976964 ± 0,00000075 Da
số khối33
g-factor
chu kỳ bán rã
6,18 ± 0,18 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity+

33Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

34Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,978538045 ± 0,00000086 Da
số khối34
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,77 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

34Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

35Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,984550111 ± 0,000038494 Da
số khối35
g-factor
0,46828571428571 ± 0,0011428571428571
chu kỳ bán rã
780 ± 120 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

35Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5%

36Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
35,986649271 ± 0,000077077 Da
số khối36
g-factor
0
chu kỳ bán rã
503 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

36Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

37Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
36,992945191 ± 0,000122179 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
141 ± 3,5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

37Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)%

38Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,995523 ± 0,0001125 Da
số khối38
g-factor
0
chu kỳ bán rã
63 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

38Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25%

39Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,002491 ± 0,0001455 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
41,2 ± 4,1 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

39Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33%
2n (2-neutron emission)%

40Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,006083641 ± 0,000130962 Da
số khối40
g-factor
0
chu kỳ bán rã
31,2 ± 2,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

40Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%
2n (2-neutron emission)%

41Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,014171 ± 0,000322 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
20 ± 2,5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

41Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)55%
2n (2-neutron emission)%

42Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,018078 ± 0,000322 Da
số khối42
g-factor
0
chu kỳ bán rã
12,5 ± 3,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

42Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

43Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,026119 ± 0,000429 Da
số khối43
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2002
parity-

43Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

44Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,031466 ± 0,000537 Da
số khối44
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2007
parity+

44Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

45Si

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,039818 ± 0,000644 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

45Si Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
SiliconCroda
Silicon-unit-cell-3D-balls

lịch sử

được phát hiện bởiJöns Berzelius
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1824
từ nguyên họcLatin: silex, silicus, (flint).
cách phát âmSIL-i-ken (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
282.000 mg/kg
Abundance in Oceans
2,2 mg/L
Abundance in Human Body
0,026 %
Abundance in Meteor
14 %
Abundance in Sun
0,09 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,07 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4255
2p4.055
2s4.98
3p9.7148
3s9.0968