Samarium

Samarium (Sm)

chemický prvek s atomovým číslem 62
Atomové číslo62
Atomová hmotnost150.36
Nukleonové číslo152
Skupina
Perioda6
Blokf
proton62 p+
neutron90 n0
elektron62 e-
Animated Bohrův model atomu of Sm (Samarium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
185 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
172 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
122 pm
Crystal Radius
136 pm
Van der Waalsův poloměr
236 pm
hustota
7,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Samarium020406080100120140160180200220240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,64371 eV/particle
Ionizační energie of Sm (Samarium)
měrné skupenské teplo varu
165 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
8,9 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
206,7 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 24, 8, 2
Bohrův model atomu: Sm (Samarium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Sm (Samarium)
elektronová konfigurace[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Sm (Samarium)
Orbital Diagram of Sm (Samarium)
Oxidační číslo0, 1, 2, 3
elektronegativita
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 067,15 K
Teplota tání
1 345,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000127 1/K
Molární tepelná kapacita
29,54 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,197 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,1 MS/m
rezistivita
0,00000094 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000111 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000001669 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00081618
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
106 K
struktura
Krystalografická soustavaRhomboedrální (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
38 GPa
modul pružnosti ve smyku
20 GPa
modul pružnosti v tahu
50 GPa
Poissonova konstanta
0,27
rychlost zvuku
2 130 m/s
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
5 900
Neutron Mass Absorption
4,7
kvantové číslo7F0
space group166 (R_3m)

Izotopy samaria

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

Nukleonové číslo128
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
127,957971 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

Nukleonové číslo129
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
128,954557 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
550 ± 100 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

Nukleonové číslo130
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
129,948792 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

Nukleonové číslo131
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
130,946022 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,2 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

Nukleonové číslo132
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
131,940805 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

Nukleonové číslo133
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
132,93856 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,89 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

Nukleonové číslo134
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
133,93411 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,5 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

Nukleonové číslo135
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
134,93252 ± 0,000166 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 0,5 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

Nukleonové číslo136
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
135,928275553 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
47 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

Nukleonové číslo137
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
136,927007959 ± 0,000030718 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

Nukleonové číslo138
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
137,923243988 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,1 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

Nukleonové číslo139
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
138,922296631 ± 0,000011684 Da
g-factor
-1,06 ± 0,04
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,57 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

Nukleonové číslo140
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
139,918994714 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,82 ± 0,12 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

Nukleonové číslo141
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
140,918481545 ± 0,000009162 Da
g-factor
-1,48 ± 0,04
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,2 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

Nukleonové číslo142
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
141,915209415 ± 0,000002002 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
72,49 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

Nukleonové číslo143
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
142,914634848 ± 0,000002951 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,75 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,2
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

Nukleonové číslo144
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
143,912006285 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
3,08 ± 0,04
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

145Sm

Nukleonové číslo145
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
144,913417157 ± 0,000001594 Da
g-factor
-0,32 ± 0,0031428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
340 ± 3 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,07
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

146Sm

Nukleonové číslo146
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
145,913046835 ± 0,000003269 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
68 ± 7 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1953
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

147Sm

Nukleonové číslo147
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
146,914904401 ± 0,000001354 Da
g-factor
-0,23114285714286 ± 0,0004
natural abundance
15 ± 0,14
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
106,6 ± 0,5 Gy
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,03
datum objevu1933
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

148Sm

Nukleonové číslo148
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
147,914829233 ± 0,000001337 Da
g-factor
0
natural abundance
11,25 ± 0,09
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,3 ± 1,3 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

149Sm

Nukleonové číslo149
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
148,917191211 ± 0,000001241 Da
g-factor
-0,19077142857143 ± 0,00031428571428571
natural abundance
13,82 ± 0,1
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,075 ± 0,008
datum objevu1933
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

150Sm

Nukleonové číslo150
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
149,917281993 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
7,37 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

151Sm

Nukleonové číslo151
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
150,919938859 ± 0,000001191 Da
g-factor
-0,1442 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
94,6 ± 0,6 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,07
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

152Sm

Nukleonové číslo152
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
151,919738646 ± 0,00000109 Da
g-factor
0
natural abundance
26,74 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

153Sm

Nukleonové číslo153
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
152,922103576 ± 0,0000011 Da
g-factor
-0,014 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
46,2846 ± 0,0023 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,12
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

154Sm

Nukleonové číslo154
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
153,922215756 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
22,74 ± 0,14
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1933
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

155Sm

Nukleonové číslo155
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
154,924646645 ± 0,000001429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,18 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,13
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

156Sm

Nukleonové číslo156
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
155,925538191 ± 0,000009148 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,4 ± 0,2 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

157Sm

Nukleonové číslo157
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
156,928418598 ± 0,000004759 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,03 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

158Sm

Nukleonové číslo158
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
157,929949262 ± 0,000005133 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,3 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

159Sm

Nukleonové číslo159
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
158,93321713 ± 0,00000637 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,37 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

160Sm

Nukleonové číslo160
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
159,935337032 ± 0,0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

161Sm

Nukleonové číslo161
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
160,939160062 ± 0,000007318 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,8 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1998
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

162Sm

Nukleonové číslo162
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
161,941621687 ± 0,000003782 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2005
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

163Sm

Nukleonové číslo163
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
162,945679085 ± 0,0000079 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,3 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

164Sm

Nukleonové číslo164
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
163,948550061 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,43 ± 0,24 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

Nukleonové číslo165
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
164,95329 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
980 ± 210 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

Nukleonové číslo166
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
165,956575 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
800 ± 630 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

167Sm

Nukleonové číslo167
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
166,962072 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

Nukleonové číslo168
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
167,966033 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

dějiny

objevitel nebo vynálezcePaul Émile Lecoq de Boisbaudran
místo objevu/vynálezuFrance
datum objevu1879
etymologieNamed after the mineral samarskite.
výslovnostseh-MER-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
7,05 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00000045 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000017 %
natural abundance (Slunce)
0,0000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882