Samar

Samar (Sm)

62. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa62
Masa atomowa150.36
liczba masowa152
Grupa
Okres6
Blokf
proton62 p+
neutron90 n0
elektron62 e-
Animated Model atomu Bohra of Sm (Samar)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
172 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
122 pm
Crystal Radius
136 pm
promień van der Waalsa
236 pm
gęstość
7,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Samar0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,64371 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sm (Samar)
ciepło parowania
165 kJ/mol
ciepło topnienia
8,9 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
206,7 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 24, 8, 2
Model atomu Bohra: Sm (Samar)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Sm (Samar)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sm (Samar)
Orbital Diagram of Sm (Samar)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.17
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 067,15 K
Temperatura topnienia
1 345,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000127 1/K
molar heat capacity
29,54 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,197 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,00000094 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000111 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000001669 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00081618
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
106 K
struktura
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
38 GPa
moduł Kirchhoffa
20 GPa
moduł Younga
50 GPa
współczynnik Poissona
0,27
prędkość dźwięku
2 130 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
5 900
Neutron Mass Absorption
4,7
liczby kwantowe7F0
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

liczba masowa128
liczba neutronów66
względna masa atomowa
127,957971 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

liczba masowa129
liczba neutronów67
względna masa atomowa
128,954557 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
550 ± 100 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

liczba masowa130
liczba neutronów68
względna masa atomowa
129,948792 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

liczba masowa131
liczba neutronów69
względna masa atomowa
130,946022 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,2 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

liczba masowa132
liczba neutronów70
względna masa atomowa
131,940805 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

liczba masowa133
liczba neutronów71
względna masa atomowa
132,93856 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,89 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

liczba masowa134
liczba neutronów72
względna masa atomowa
133,93411 ± 0,00021 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

liczba masowa135
liczba neutronów73
względna masa atomowa
134,93252 ± 0,000166 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,5 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

liczba masowa136
liczba neutronów74
względna masa atomowa
135,928275553 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
47 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

liczba masowa137
liczba neutronów75
względna masa atomowa
136,927007959 ± 0,000030718 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

liczba masowa138
liczba neutronów76
względna masa atomowa
137,923243988 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

liczba masowa139
liczba neutronów77
względna masa atomowa
138,922296631 ± 0,000011684 Da
g-factor
-1,06 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,57 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

liczba masowa140
liczba neutronów78
względna masa atomowa
139,918994714 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,82 ± 0,12 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

liczba masowa141
liczba neutronów79
względna masa atomowa
140,918481545 ± 0,000009162 Da
g-factor
-1,48 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

liczba masowa142
liczba neutronów80
względna masa atomowa
141,915209415 ± 0,000002002 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
72,49 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

liczba masowa143
liczba neutronów81
względna masa atomowa
142,914634848 ± 0,000002951 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,75 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,2
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

liczba masowa144
liczba neutronów82
względna masa atomowa
143,912006285 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
3,08 ± 0,04
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

145Sm

liczba masowa145
liczba neutronów83
względna masa atomowa
144,913417157 ± 0,000001594 Da
g-factor
-0,32 ± 0,0031428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
340 ± 3 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,07
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

146Sm

liczba masowa146
liczba neutronów84
względna masa atomowa
145,913046835 ± 0,000003269 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
68 ± 7 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

147Sm

liczba masowa147
liczba neutronów85
względna masa atomowa
146,914904401 ± 0,000001354 Da
g-factor
-0,23114285714286 ± 0,0004
abundancja naturalna
15 ± 0,14
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
106,6 ± 0,5 Gy
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,03
data odkrycia1933
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

148Sm

liczba masowa148
liczba neutronów86
względna masa atomowa
147,914829233 ± 0,000001337 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
11,25 ± 0,09
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 1,3 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

149Sm

liczba masowa149
liczba neutronów87
względna masa atomowa
148,917191211 ± 0,000001241 Da
g-factor
-0,19077142857143 ± 0,00031428571428571
abundancja naturalna
13,82 ± 0,1
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,075 ± 0,008
data odkrycia1933
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

150Sm

liczba masowa150
liczba neutronów88
względna masa atomowa
149,917281993 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
7,37 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

151Sm

liczba masowa151
liczba neutronów89
względna masa atomowa
150,919938859 ± 0,000001191 Da
g-factor
-0,1442 ± 0,00024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
94,6 ± 0,6 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,07
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Sm

liczba masowa152
liczba neutronów90
względna masa atomowa
151,919738646 ± 0,00000109 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
26,74 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

153Sm

liczba masowa153
liczba neutronów91
względna masa atomowa
152,922103576 ± 0,0000011 Da
g-factor
-0,014 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
46,2846 ± 0,0023 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,12
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

154Sm

liczba masowa154
liczba neutronów92
względna masa atomowa
153,922215756 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
22,74 ± 0,14
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

155Sm

liczba masowa155
liczba neutronów93
względna masa atomowa
154,924646645 ± 0,000001429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,18 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,13
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Sm

liczba masowa156
liczba neutronów94
względna masa atomowa
155,925538191 ± 0,000009148 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,2 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Sm

liczba masowa157
liczba neutronów95
względna masa atomowa
156,928418598 ± 0,000004759 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,03 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Sm

liczba masowa158
liczba neutronów96
względna masa atomowa
157,929949262 ± 0,000005133 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Sm

liczba masowa159
liczba neutronów97
względna masa atomowa
158,93321713 ± 0,00000637 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,37 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Sm

liczba masowa160
liczba neutronów98
względna masa atomowa
159,935337032 ± 0,0000021 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

161Sm

liczba masowa161
liczba neutronów99
względna masa atomowa
160,939160062 ± 0,000007318 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Sm

liczba masowa162
liczba neutronów100
względna masa atomowa
161,941621687 ± 0,000003782 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Sm

liczba masowa163
liczba neutronów101
względna masa atomowa
162,945679085 ± 0,0000079 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Sm

liczba masowa164
liczba neutronów102
względna masa atomowa
163,948550061 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,43 ± 0,24 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

liczba masowa165
liczba neutronów103
względna masa atomowa
164,95329 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
980 ± 210 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

liczba masowa166
liczba neutronów104
względna masa atomowa
165,956575 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
800 ± 630 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Sm

liczba masowa167
liczba neutronów105
względna masa atomowa
166,962072 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

liczba masowa168
liczba neutronów106
względna masa atomowa
167,966033 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1879
etymologiaNamed after the mineral samarskite.
wymowaseh-MER-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
7,05 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000045 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000017 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882