Samar

Samar (Sm)

62. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa62
Masa atomowa150.36
liczba masowa152
Grupa
Okres6
Blokf
Protony62 p+
Neutrony90 n0
Elektrony62 e-
Animated Model atomu Bohra of Sm (Samar)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
172 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
122 pm
Crystal Radius
136 pm
promień van der Waalsa
236 pm
gęstość
7,52 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,64371 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sm (Samar)
ciepło parowania
165 kJ/mol
ciepło topnienia
8,9 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
206,7 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 24, 8, 2
Model atomu Bohra: Sm (Samar)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Sm (Samar)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f6 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sm (Samar)
Orbital Diagram of Sm (Samar)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.17
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 067,15 K
Temperatura topnienia
1 345,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000127 1/K
molar heat capacity
29,54 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,197 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,1 MS/m
rezystywność
0,00000094 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000111 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,00000001669 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00081618
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
106 K
Structure
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
38 GPa
moduł Kirchhoffa
20 GPa
moduł Younga
50 GPa
współczynnik Poissona
0,27
prędkość dźwięku
2 130 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
5 900
Neutron Mass Absorption
4,7
liczby kwantowe7F0
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy34
Radioactive Isotopes36

128Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,957971 ± 0,000537 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

128Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,954557 ± 0,000537 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
550 ± 100 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

129Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

130Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,948792 ± 0,000429 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

130Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

131Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,946022 ± 0,000429 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,2 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

131Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,940805 ± 0,000322 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

132Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

133Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,93856 ± 0,00032 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,89 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

133Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,93411 ± 0,00021 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,5 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

134Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,93252 ± 0,000166 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,5 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

135Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,928275553 ± 0,000013416 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
47 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

136Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,927007959 ± 0,000030718 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
45 ± 1 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

137Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,923243988 ± 0,000012686 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,1 ± 0,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

138Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,922296631 ± 0,000011684 Da
liczba masowa139
g-factor
-1,06 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
2,57 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

139Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,918994714 ± 0,000013416 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
14,82 ± 0,12 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

140Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,918481545 ± 0,000009162 Da
liczba masowa141
g-factor
-1,48 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

141Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,915209415 ± 0,000002002 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
72,49 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

142Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,914634848 ± 0,000002951 Da
liczba masowa143
g-factor
0,67333333333333 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
8,75 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,2
data odkrycia1956
parzystość+

143Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

abundancja naturalna
3,08 ± 0,04
względna masa atomowa
143,912006285 ± 0,000001566 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

144Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

145Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,913417157 ± 0,000001594 Da
liczba masowa145
g-factor
-0,32 ± 0,0031428571428571
czas połowicznego rozpadu
340 ± 3 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,07
data odkrycia1947
parzystość-

145Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

146Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,913046835 ± 0,000003269 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
68 ± 7 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

146Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

147Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
15 ± 0,14
względna masa atomowa
146,914904401 ± 0,000001354 Da
liczba masowa147
g-factor
-0,23114285714286 ± 0,0004
czas połowicznego rozpadu
106,6 ± 0,5 Gy
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,03
data odkrycia1933
parzystość-

147Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

148Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
11,25 ± 0,09
względna masa atomowa
147,914829233 ± 0,000001337 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,3 ± 1,3 Py
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

148Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

149Sm

abundancja naturalna
13,82 ± 0,1
względna masa atomowa
148,917191211 ± 0,000001241 Da
liczba masowa149
g-factor
-0,19077142857143 ± 0,00031428571428571
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,075 ± 0,008
data odkrycia1933
parzystość-

149Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

150Sm

abundancja naturalna
7,37 ± 0,09
względna masa atomowa
149,917281993 ± 0,000001193 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

151Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,919938859 ± 0,000001191 Da
liczba masowa151
g-factor
-0,1442 ± 0,00024
czas połowicznego rozpadu
94,6 ± 0,6 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,07
data odkrycia1947
parzystość-

151Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Sm

abundancja naturalna
26,74 ± 0,09
względna masa atomowa
151,919738646 ± 0,00000109 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

153Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,922103576 ± 0,0000011 Da
liczba masowa153
g-factor
-0,014 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
46,2846 ± 0,0023 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,12
data odkrycia1938
parzystość+

153Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

154Sm

abundancja naturalna
22,74 ± 0,14
względna masa atomowa
153,922215756 ± 0,0000014 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1933
parzystość+

154Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

155Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,924646645 ± 0,000001429 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22,18 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,13
data odkrycia1951
parzystość-

155Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

156Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,925538191 ± 0,000009148 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,2 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

156Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

157Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,928418598 ± 0,000004759 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,03 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

157Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

158Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,929949262 ± 0,000005133 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

158Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

159Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,93321713 ± 0,00000637 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,37 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

159Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

160Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,935337032 ± 0,0000021 Da
liczba masowa160
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,6 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

160Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

161Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,939160062 ± 0,000007318 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,4 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

161Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,941621687 ± 0,000003782 Da
liczba masowa162
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

162Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,945679085 ± 0,0000079 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość-

163Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,948550061 ± 0,0000044 Da
liczba masowa164
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,43 ± 0,24 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2012
parzystość+

164Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

165Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,95329 ± 0,000429 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
980 ± 210 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

165Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

166Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,956575 ± 0,000429 Da
liczba masowa166
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
800 ± 630 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

166Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,962072 ± 0,000537 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

167Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

168Sm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,966033 ± 0,000322 Da
liczba masowa168
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

168Sm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Samarium 1

historia

odkrywca lub wynalazcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1879
etymologiaNamed after the mineral samarskite.
wymowaseh-MER-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
7,05 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000045 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000017 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882