Samarium

Samarium (Sm)

chemický prvok s protónovým číslom 62
Protónové číslo62
Atómová hmotnosť150.36
Nukleónové číslo152
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón62 p+
Neutrón90 n0
elektrón62 e-
Animated Bohrov model atómu of Sm (Samarium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
185 pm
Mólový objem
Covalent Radius
172 pm
Metallic Radius
iónový polomer
122 pm
Crystal Radius
136 pm
Van der Waalsov polomer
236 pm
density
7,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Samarium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,64371 eV/particle
ionization energy of Sm (Samarium)
Merné skupenské teplo varu
165 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
8,9 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
206,7 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 24, 8, 2
Bohrov model atómu: Sm (Samarium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Sm (Samarium)
electron configuration[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Sm (Samarium)
Orbital Diagram of Sm (Samarium)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 067,15 K
Teplota topenia
1 345,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000127 1/K
Molárna tepelná kapacita
29,54 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,197 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,1 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000094 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000111 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000001669 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00081618
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
106 K
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý trigonálny (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
38 GPa
shear modulus
20 GPa
Youngov modul
50 GPa
Poissonova konštanta
0,27
rýchlosť zvuku
2 130 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5 900
Neutron Mass Absorption
4,7
Kvantové číslo7F0
Priestorová grupa166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
127,957971 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
128,954557 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
550 ± 100 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
129,948792 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
130,946022 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,2 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
131,940805 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
132,93856 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,89 ± 0,16 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
133,93411 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,5 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
134,93252 ± 0,000166 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 0,5 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
135,928275553 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
47 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
136,927007959 ± 0,000030718 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45 ± 1 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
137,923243988 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,1 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
138,922296631 ± 0,000011684 Da
g-factor
-1,06 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,57 ± 0,1 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
139,918994714 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,82 ± 0,12 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
140,918481545 ± 0,000009162 Da
g-factor
-1,48 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,2 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
141,915209415 ± 0,000002002 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
72,49 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
142,914634848 ± 0,000002951 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,75 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,2
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
143,912006285 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
3,08 ± 0,04
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

145Sm

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
144,913417157 ± 0,000001594 Da
g-factor
-0,32 ± 0,0031428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
340 ± 3 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,07
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

146Sm

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
145,913046835 ± 0,000003269 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
68 ± 7 My
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

147Sm

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
146,914904401 ± 0,000001354 Da
g-factor
-0,23114285714286 ± 0,0004
natural abundance
15 ± 0,14
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
106,6 ± 0,5 Gy
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,03
dátum objavu1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

148Sm

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
147,914829233 ± 0,000001337 Da
g-factor
0
natural abundance
11,25 ± 0,09
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,3 ± 1,3 Py
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

149Sm

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
148,917191211 ± 0,000001241 Da
g-factor
-0,19077142857143 ± 0,00031428571428571
natural abundance
13,82 ± 0,1
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,075 ± 0,008
dátum objavu1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

150Sm

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
149,917281993 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
7,37 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

151Sm

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
150,919938859 ± 0,000001191 Da
g-factor
-0,1442 ± 0,00024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
94,6 ± 0,6 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,07
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Sm

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
151,919738646 ± 0,00000109 Da
g-factor
0
natural abundance
26,74 ± 0,09
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

153Sm

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
152,922103576 ± 0,0000011 Da
g-factor
-0,014 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
46,2846 ± 0,0023 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,12
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Sm

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
153,922215756 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
22,74 ± 0,14
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

155Sm

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
154,924646645 ± 0,000001429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,18 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,13
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Sm

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
155,925538191 ± 0,000009148 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,4 ± 0,2 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Sm

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
156,928418598 ± 0,000004759 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,03 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Sm

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
157,929949262 ± 0,000005133 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,3 ± 0,03 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Sm

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
158,93321713 ± 0,00000637 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,37 ± 0,15 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Sm

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
159,935337032 ± 0,0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,6 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Sm

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
160,939160062 ± 0,000007318 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,8 ± 0,4 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Sm

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
161,941621687 ± 0,000003782 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Sm

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
162,945679085 ± 0,0000079 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,3 ± 0,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Sm

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
163,948550061 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,43 ± 0,24 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
164,95329 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
980 ± 210 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
165,956575 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
800 ± 630 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Sm

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
166,962072 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
167,966033 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
miesto nálezuFrance
dátum objavu1879
etymológiaNamed after the mineral samarskite.
pronunciationseh-MER-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
7,05 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000045 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000017 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882