Самаријум

Самаријум (Sm)

chemical element with atomic number of 62
Атомски број62
Атомска маса150.36
Масени број152
Група
Периода6
Блокf
протон62 p+
неутрон90 n0
електрон62 e-
Animated Боров модел атома of Sm (Самаријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
185 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
122 pm
Crystal Radius
136 pm
Ван дер Валсов радијус
236 pm
густина
7,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Самаријум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,64371 eV/particle
енергија јонизације of Sm (Самаријум)
Топлота испаравања
165 kJ/mol
топлота топљења
8,9 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
206,7 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 24, 8, 2
Боров модел атома: Sm (Самаријум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Sm (Самаријум)
електронска конфигурација[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced Боров модел атома of Sm (Самаријум)
Orbital Diagram of Sm (Самаријум)
оксидациони број0, 1, 2, 3
електронегативност
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.067,15 K
Температура топљења
1.345,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000127 1/K
molar heat capacity
29,54 J/(mol K)
Специфична топлота
0,197 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000094 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,000000111 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,00000001669 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00081618
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
106 K
структура
Кристална структураSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
38 GPa
shear modulus
20 GPa
Јангов модул
50 GPa
Пуасонов однос
0,27
брзина звука
2.130 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
5.900
Neutron Mass Absorption
4,7
квантни број7F0
кристалографска група166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

Масени број128
неутронски број66
атомска тежина
127,957971 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

Масени број129
неутронски број67
атомска тежина
128,954557 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
550 ± 100 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

Масени број130
неутронски број68
атомска тежина
129,948792 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

Масени број131
неутронски број69
атомска тежина
130,946022 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,2 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

Масени број132
неутронски број70
атомска тежина
131,940805 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

Масени број133
неутронски број71
атомска тежина
132,93856 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,89 ± 0,16 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

Масени број134
неутронски број72
атомска тежина
133,93411 ± 0,00021 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,5 ± 0,8 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

Масени број135
неутронски број73
атомска тежина
134,93252 ± 0,000166 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 0,5 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

Масени број136
неутронски број74
атомска тежина
135,928275553 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
47 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

Масени број137
неутронски број75
атомска тежина
136,927007959 ± 0,000030718 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45 ± 1 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

Масени број138
неутронски број76
атомска тежина
137,923243988 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,1 ± 0,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

Масени број139
неутронски број77
атомска тежина
138,922296631 ± 0,000011684 Da
g-factor
-1,06 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,57 ± 0,1 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

Масени број140
неутронски број78
атомска тежина
139,918994714 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,82 ± 0,12 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

Масени број141
неутронски број79
атомска тежина
140,918481545 ± 0,000009162 Da
g-factor
-1,48 ± 0,04
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,2 ± 0,2 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

Масени број142
неутронски број80
атомска тежина
141,915209415 ± 0,000002002 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
72,49 ± 0,05 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

Масени број143
неутронски број81
атомска тежина
142,914634848 ± 0,000002951 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,75 ± 0,06 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,2
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

Масени број144
неутронски број82
атомска тежина
143,912006285 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
присутност у природи
3,08 ± 0,04
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1933
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

145Sm

Масени број145
неутронски број83
атомска тежина
144,913417157 ± 0,000001594 Da
g-factor
-0,32 ± 0,0031428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
340 ± 3 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,07
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

146Sm

Масени број146
неутронски број84
атомска тежина
145,913046835 ± 0,000003269 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
68 ± 7 My
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

147Sm

Масени број147
неутронски број85
атомска тежина
146,914904401 ± 0,000001354 Da
g-factor
-0,23114285714286 ± 0,0004
присутност у природи
15 ± 0,14
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
106,6 ± 0,5 Gy
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,03
датум открића1933
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

148Sm

Масени број148
неутронски број86
атомска тежина
147,914829233 ± 0,000001337 Da
g-factor
0
присутност у природи
11,25 ± 0,09
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,3 ± 1,3 Py
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1933
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

149Sm

Масени број149
неутронски број87
атомска тежина
148,917191211 ± 0,000001241 Da
g-factor
-0,19077142857143 ± 0,00031428571428571
присутност у природи
13,82 ± 0,1
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,075 ± 0,008
датум открића1933
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

150Sm

Масени број150
неутронски број88
атомска тежина
149,917281993 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
присутност у природи
7,37 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

151Sm

Масени број151
неутронски број89
атомска тежина
150,919938859 ± 0,000001191 Da
g-factor
-0,1442 ± 0,00024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
94,6 ± 0,6 y
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,07
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

152Sm

Масени број152
неутронски број90
атомска тежина
151,919738646 ± 0,00000109 Da
g-factor
0
присутност у природи
26,74 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1933
parity+

153Sm

Масени број153
неутронски број91
атомска тежина
152,922103576 ± 0,0000011 Da
g-factor
-0,014 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
46,2846 ± 0,0023 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,12
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

154Sm

Масени број154
неутронски број92
атомска тежина
153,922215756 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
присутност у природи
22,74 ± 0,14
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1933
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

155Sm

Масени број155
неутронски број93
атомска тежина
154,924646645 ± 0,000001429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,18 ± 0,06 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,13
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

156Sm

Масени број156
неутронски број94
атомска тежина
155,925538191 ± 0,000009148 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,4 ± 0,2 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

157Sm

Масени број157
неутронски број95
атомска тежина
156,928418598 ± 0,000004759 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,03 ± 0,07 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

158Sm

Масени број158
неутронски број96
атомска тежина
157,929949262 ± 0,000005133 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,03 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

159Sm

Масени број159
неутронски број97
атомска тежина
158,93321713 ± 0,00000637 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,37 ± 0,15 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

160Sm

Масени број160
неутронски број98
атомска тежина
159,935337032 ± 0,0000021 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,6 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

161Sm

Масени број161
неутронски број99
атомска тежина
160,939160062 ± 0,000007318 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,8 ± 0,4 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

162Sm

Масени број162
неутронски број100
атомска тежина
161,941621687 ± 0,000003782 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

163Sm

Масени број163
неутронски број101
атомска тежина
162,945679085 ± 0,0000079 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,3 ± 0,5 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

164Sm

Масени број164
неутронски број102
атомска тежина
163,948550061 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,43 ± 0,24 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

Масени број165
неутронски број103
атомска тежина
164,95329 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
980 ± 210 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

Масени број166
неутронски број104
атомска тежина
165,956575 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
800 ± 630 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

167Sm

Масени број167
неутронски број105
атомска тежина
166,962072 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

Масени број168
неутронски број106
атомска тежина
167,966033 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

историја

откриоPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
место открићаFrance
датум открића1879
етимологијаNamed after the mineral samarskite.
изговорseh-MER-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
7,05 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00000045 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000017 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882