ซาแมเรียม

ซาแมเรียม (Sm)

chemical element with atomic number of 62
เลขอะตอม62
มวลอะตอม150.36
เลขมวล152
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน62 p+
นิวตรอน90 n0
Electrons62 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sm (ซาแมเรียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
122 pm
Crystal Radius
136 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
236 pm
ความหนาแน่น
7.52 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.64371 eV/particle
ionization energy of Sm (ซาแมเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
165 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
8.9 kJ/mol
standard enthalpy of formation
206.7 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 24, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Sm (ซาแมเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sm (ซาแมเรียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f6 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sm (ซาแมเรียม)
Orbital Diagram of Sm (ซาแมเรียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.17
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,067.15 K
จุดหลอมเหลว
1,345.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000127 1/K
molar heat capacity
29.54 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.197 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000094 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000111 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000001669 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00081618
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
106 K
Structure
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
38 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
20 GPa
Young's modulus
50 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.27
อัตราเร็วของเสียง
2,130 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
5,900
Neutron Mass Absorption
4.7
quantum number7F0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Radioactive Isotopes36

128Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.957971 ± 0.000537 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

128Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.954557 ± 0.000537 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
550 ± 100 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

129Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

130Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.948792 ± 0.000429 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

130Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

131Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.946022 ± 0.000429 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.2 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

131Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

132Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.940805 ± 0.000322 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

132Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

133Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.93856 ± 0.00032 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.89 ± 0.16 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

133Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

134Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.93411 ± 0.00021 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

134Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.93252 ± 0.000166 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.5 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

135Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.928275553 ± 0.000013416 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
47 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

136Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.927007959 ± 0.000030718 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
45 ± 1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

137Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.923243988 ± 0.000012686 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

138Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.922296631 ± 0.000011684 Da
เลขมวล139
g-factor
-1.06 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
2.57 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

139Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.918994714 ± 0.000013416 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
14.82 ± 0.12 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

140Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.918481545 ± 0.000009162 Da
เลขมวล141
g-factor
-1.48 ± 0.04
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

141Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.915209415 ± 0.000002002 Da
เลขมวล142
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
72.49 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

142Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.914634848 ± 0.000002951 Da
เลขมวล143
g-factor
0.67333333333333 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
8.75 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

143Sm Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

natural abundance
3.08 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
143.912006285 ± 0.000001566 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

144Sm Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

145Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.913417157 ± 0.000001594 Da
เลขมวล145
g-factor
-0.32 ± 0.0031428571428571
ครึ่งชีวิต
340 ± 3 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

145Sm Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

146Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.913046835 ± 0.000003269 Da
เลขมวล146
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
68 ± 7 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

146Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

147Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
15 ± 0.14
น้ำหนักอะตอม
146.914904401 ± 0.000001354 Da
เลขมวล147
g-factor
-0.23114285714286 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
106.6 ± 0.5 Gy
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.26 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

147Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

148Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
11.25 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
147.914829233 ± 0.000001337 Da
เลขมวล148
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 1.3 Py
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

148Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

149Sm

natural abundance
13.82 ± 0.1
น้ำหนักอะตอม
148.917191211 ± 0.000001241 Da
เลขมวล149
g-factor
-0.19077142857143 ± 0.00031428571428571
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.075 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

149Sm Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

150Sm

natural abundance
7.37 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
149.917281993 ± 0.000001193 Da
เลขมวล150
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

151Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.919938859 ± 0.000001191 Da
เลขมวล151
g-factor
-0.1442 ± 0.00024
ครึ่งชีวิต
94.6 ± 0.6 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.71 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

151Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Sm

natural abundance
26.74 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
151.919738646 ± 0.00000109 Da
เลขมวล152
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

153Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.922103576 ± 0.0000011 Da
เลขมวล153
g-factor
-0.014 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
46.2846 ± 0.0023 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

153Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

154Sm

natural abundance
22.74 ± 0.14
น้ำหนักอะตอม
153.922215756 ± 0.0000014 Da
เลขมวล154
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

154Sm Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

155Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.924646645 ± 0.000001429 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
22.18 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

155Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

156Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.925538191 ± 0.000009148 Da
เลขมวล156
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.2 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

156Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

157Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.928418598 ± 0.000004759 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.03 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

157Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

158Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.929949262 ± 0.000005133 Da
เลขมวล158
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.03 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

158Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

159Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.93321713 ± 0.00000637 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.37 ± 0.15 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

159Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

160Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.935337032 ± 0.0000021 Da
เลขมวล160
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.6 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

160Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

161Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.939160062 ± 0.000007318 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

161Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

162Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.941621687 ± 0.000003782 Da
เลขมวล162
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

162Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

163Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.945679085 ± 0.0000079 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

163Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

164Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.948550061 ± 0.0000044 Da
เลขมวล164
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.43 ± 0.24 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

164Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

165Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.95329 ± 0.000429 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
980 ± 210 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

165Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

166Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.956575 ± 0.000429 Da
เลขมวล166
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
800 ± 630 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

166Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

167Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.962072 ± 0.000537 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

167Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

168Sm

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.966033 ± 0.000322 Da
เลขมวล168
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

168Sm Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Samarium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1879
ศัพทมูลวิทยาNamed after the mineral samarskite.
pronunciationseh-MER-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
7.05 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000045 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000017 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882