ซาแมเรียม

ซาแมเรียม (Sm)

chemical element with atomic number of 62
เลขอะตอม62
มวลอะตอม150.36
เลขมวล152
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน62 p+
นิวตรอน90 n0
อิเล็กตรอน62 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sm (ซาแมเรียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
122 pm
Crystal Radius
136 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
236 pm
ความหนาแน่น
7.52 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ซาแมเรียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.64371 eV/particle
ionization energy of Sm (ซาแมเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
165 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
8.9 kJ/mol
standard enthalpy of formation
206.7 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 24, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Sm (ซาแมเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sm (ซาแมเรียม)
electron configuration[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sm (ซาแมเรียม)
Orbital Diagram of Sm (ซาแมเรียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,067.15 K
จุดหลอมเหลว
1,345.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000127 1/K
molar heat capacity
29.54 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.197 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000094 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000111 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.00000001669 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00081618
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
106 K
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
38 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
20 GPa
Young's modulus
50 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.27
อัตราเร็วของเสียง
2,130 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5,900
Neutron Mass Absorption
4.7
quantum number7F0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

เลขมวล128
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
127.957971 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

เลขมวล129
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
128.954557 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
550 ± 100 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

เลขมวล130
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
129.948792 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

เลขมวล131
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
130.946022 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.2 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

เลขมวล132
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
131.940805 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

เลขมวล133
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
132.93856 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.89 ± 0.16 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

เลขมวล134
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
133.93411 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.5 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

เลขมวล135
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
134.93252 ± 0.000166 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.5 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

เลขมวล136
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
135.928275553 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
47 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

เลขมวล137
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
136.927007959 ± 0.000030718 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
45 ± 1 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

เลขมวล138
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
137.923243988 ± 0.000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.1 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

เลขมวล139
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
138.922296631 ± 0.000011684 Da
g-factor
-1.06 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.57 ± 0.1 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

เลขมวล140
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
139.918994714 ± 0.000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.82 ± 0.12 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

เลขมวล141
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
140.918481545 ± 0.000009162 Da
g-factor
-1.48 ± 0.04
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.2 ± 0.2 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

เลขมวล142
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
141.915209415 ± 0.000002002 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
72.49 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

เลขมวล143
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
142.914634848 ± 0.000002951 Da
g-factor
0.67333333333333 ± 0.013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.75 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

เลขมวล144
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
143.912006285 ± 0.000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
3.08 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

145Sm

เลขมวล145
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
144.913417157 ± 0.000001594 Da
g-factor
-0.32 ± 0.0031428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
340 ± 3 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.6 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

146Sm

เลขมวล146
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
145.913046835 ± 0.000003269 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
68 ± 7 My
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

147Sm

เลขมวล147
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
146.914904401 ± 0.000001354 Da
g-factor
-0.23114285714286 ± 0.0004
natural abundance
15 ± 0.14
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106.6 ± 0.5 Gy
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.26 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

148Sm

เลขมวล148
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
147.914829233 ± 0.000001337 Da
g-factor
0
natural abundance
11.25 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.3 ± 1.3 Py
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

149Sm

เลขมวล149
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
148.917191211 ± 0.000001241 Da
g-factor
-0.19077142857143 ± 0.00031428571428571
natural abundance
13.82 ± 0.1
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.075 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

150Sm

เลขมวล150
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
149.917281993 ± 0.000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
7.37 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

151Sm

เลขมวล151
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
150.919938859 ± 0.000001191 Da
g-factor
-0.1442 ± 0.00024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
94.6 ± 0.6 y
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.71 ± 0.07
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Sm

เลขมวล152
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
151.919738646 ± 0.00000109 Da
g-factor
0
natural abundance
26.74 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

153Sm

เลขมวล153
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
152.922103576 ± 0.0000011 Da
g-factor
-0.014 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
46.2846 ± 0.0023 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.3 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

154Sm

เลขมวล154
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
153.922215756 ± 0.0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
22.74 ± 0.14
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1933
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

155Sm

เลขมวล155
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
154.924646645 ± 0.000001429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.18 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
1.13 ± 0.13
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

156Sm

เลขมวล156
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
155.925538191 ± 0.000009148 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.4 ± 0.2 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

157Sm

เลขมวล157
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
156.928418598 ± 0.000004759 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.03 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

158Sm

เลขมวล158
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
157.929949262 ± 0.000005133 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.03 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

159Sm

เลขมวล159
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
158.93321713 ± 0.00000637 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.37 ± 0.15 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

160Sm

เลขมวล160
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
159.935337032 ± 0.0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.6 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Sm

เลขมวล161
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
160.939160062 ± 0.000007318 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.4 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Sm

เลขมวล162
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
161.941621687 ± 0.000003782 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Sm

เลขมวล163
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
162.945679085 ± 0.0000079 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Sm

เลขมวล164
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
163.948550061 ± 0.0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.43 ± 0.24 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

เลขมวล165
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
164.95329 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
980 ± 210 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

เลขมวล166
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
165.956575 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
800 ± 630 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Sm

เลขมวล167
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
166.962072 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

เลขมวล168
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
167.966033 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Paul Émile Lecoq de Boisbaudran
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1879
ศัพทมูลวิทยาNamed after the mineral samarskite.
pronunciationseh-MER-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
7.05 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000045 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000017 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882

alias

 • Sm

การแปล

 • ฝรั่งเศสsamarium
 • อิตาลีsamario
 • อังกฤษsamarium
 • เยอรมันSamarium
 • อัมฮาราሳማሪየም
 • อาหรับساماريوم
 • อาเซอร์ไบจานSamarium
 • เบลารุสСамарый
 • บัลแกเรียсамарий
 • บังกลาসামেরিয়াম
 • บอสเนียsamarij
 • คาตาลันsamari
 • คอร์ซิกาSamariu
 • เช็กsamarium
 • ชูวัชСамари
 • เวลส์Samariwm
 • เดนมาร์กsamarium
 • กรีกσαμάριο
 • เอสเปรันโตsamario
 • สเปนsamario
 • เอสโตเนียSamaarium
 • บาสก์samario
 • เปอร์เซียساماریم
 • ฟินแลนด์samarium
 • ฟรูลีSamari
 • ไอริชsamairiam
 • กาลิเซียSamario
 • กัวรานีSamario
 • มานซ์Samaarium
 • จีนแคะsamarium
 • ฮิบรูסמריום
 • ฮินดีसैमरियम
 • ฮินดีฟิจิSamarium
 • โครเอเชียSamarij
 • เฮติครีโอลSamaryòm
 • ฮังการีszamárium
 • อาร์เมเนียսամարիում
 • อินเตอร์ลิงกัวsamarium
 • อินโดนีเซียsamarium
 • อีโดsamario
 • ญี่ปุ่นサマリウム
 • โลชบันjinmrsamari
 • ชวาSamarium
 • จอร์เจียსამარიუმი
 • เกาหลี사마륨
 • โกมิСамарий
 • ละตินsamarium
 • ลักเซมเบิร์กSamarium
 • ลิกูเรียSamario
 • ลิทัวเนียSamaris
 • ลัตเวียsamārijs
 • มาลายาลัมസമേറിയം
 • มราฐีसमारियम
 • มารีตะวันตกСамарий
 • มาเลย์Samarium
 • พม่าဆမ္မာရီယမ်
 • ดัตช์samarium
 • นอร์เวย์นีนอสก์samarium
 • โปแลนด์samar
 • ลาฮ์นดาساماریم
 • โปรตุเกสsamário
 • เคชวาSamaryu
 • โรมาเนียsamariu
 • รัสเซียсамарий
 • ซาคาСамариум
 • ซิซิลีsamariu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียSamarijum
 • สโลวักsamárium
 • สโลวีเนียSamarij
 • เซอร์เบียсамаријум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Samarium
 • สวีเดนsamarium
 • ทมิฬசமாரியம்
 • ตุรกีSamaryum
 • อุยกูร์چالغا
 • ยูเครนсамарій
 • อูรดูسمارئیم
 • เวปส์Samarii
 • เวียดนามsamari
 • วาเรย์Samaryo
 • คัลมืยค์Самариум
 • โยรูบาSamarium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลsamarium
 • เบรตันSamariom
 • เซบูSamaryo
 • มาซิโดเนียСамариум
 • เคิร์ดตอนกลางساماریۆم
 • คาซัคСамарий
 • โอดิยาସାମାରିଅମ
 • คุชราตસમેરિયમ
 • อ็อกซิตันsamarium
 • พีดมอนต์Samari
 • ตาตาร์Самарий
 • สกอตส์samarium
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Самар
 • แอลเบเนียSamariumi
 • อาโรมาเนียSamariu
 • อุซเบกSamariy
 • กันนาดาಸಮಾರಿಯಮ್
 • คีร์กีซСамарий
 • สันสกฤตसमारियम
 • มอลตาsamarju
 • โภชปุรีसमेरियम
 • บาลีसमारियम
 • เนปาลसमारियम
 • เนวาร์समारियम
 • เกลิกสกอตSamarium
 • โปรตุเกส (บราซิล)samário
 • เตลูกูసమేరియం
 • cdoSamarium
 • จีนมินหนานSamarium
 • ลิมเบิร์กSamarium
 • อัสตูเรียสSamariu
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกсамарий
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาsamario
 • ตากาล็อกSamaryo
 • แอฟริกานส์Samarium
 • kbpSamarɩyɔm
 • oloSamarii
 • ฟริเซียนเหนือSamaarium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • มองโกเลียсамари
 • ซาร์เดญาSamàriu
 • จีนอู๋
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)samarium
 • สวาฮีลีSamari
 • บัชคีร์Самарий
 • อาหรับโมร็อกโกساماريوم
 • พัชโตساماريوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์ساماريوم
 • คอร์นิชSamariom
 • บาหลีSamarium
 • ปัญจาบਸੈਮੇਰੀਅਮ