Technecium

Technecium (Tc)

chemický prvek s atomovým číslem 43
Atomové číslo43
Atomová hmotnost97.90721
Nukleonové číslo83
Skupina7
Perioda5
Blokd
proton43 p+
neutron40 n0
elektron43 e-
Animated Bohrův model atomu of Tc (Technecium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
128 pm
Metallic Radius
127 pm
iontový poloměr
64,5 pm
Crystal Radius
78,5 pm
Van der Waalsův poloměr
216 pm
hustota
Atomic Radii Of The Elements: Technecium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,119381 eV/particle
Ionizační energie of Tc (Technecium)
měrné skupenské teplo varu
585 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
23,8 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
678 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 13, 2
Bohrův model atomu: Tc (Technecium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Tc (Technecium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2
Enhanced Bohrův model atomu of Tc (Technecium)
Orbital Diagram of Tc (Technecium)
Oxidační číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativita
2.1
Electrophilicity Index
1,1191961031633155 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
4 535,15 K
Teplota tání
2 430,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledshiny gray metal
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
50,6 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
5 MS/m
rezistivita
0,0000002 m Ω
supravodivost
7,7 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000342 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000003352 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0003933
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
22
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy technecia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy40
Natural Isotopes0

83Tc

Nukleonové číslo83
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
82,966377 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Tc

Nukleonové číslo84
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
83,959527 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Tc

Nukleonové číslo85
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
84,950778 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

86Tc

Nukleonové číslo86
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
85,944637 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Tc

Nukleonové číslo87
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
86,938067185 ± 0,0000045 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,14 ± 0,17 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

Nukleonové číslo88
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
87,933794211 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,4 ± 0,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

89Tc

Nukleonové číslo89
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
88,927648649 ± 0,0000041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,8 ± 0,9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

Nukleonové číslo90
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
89,924073919 ± 0,0000011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49,2 ± 0,4 s
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

Nukleonové číslo91
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
90,918424972 ± 0,000002536 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,14 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

Nukleonové číslo92
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
91,915269777 ± 0,00000333 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,25 ± 0,15 m
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

Nukleonové číslo93
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
92,910245147 ± 0,000001086 Da
g-factor
1,4044444444444 ± 0,013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,75 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

Nukleonové číslo94
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
93,909652319 ± 0,00000437 Da
g-factor
0,73142857142857 ± 0,0071428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
293 ± 1 m
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

Nukleonové číslo95
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
94,907652281 ± 0,000005453 Da
g-factor
1,32 ± 0,013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,258 ± 0,026 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

Nukleonové číslo96
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
95,907866675 ± 0,000005524 Da
g-factor
0,72714285714286 ± 0,0071428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,28 ± 0,07 d
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

Nukleonové číslo97
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
96,90636072 ± 0,00000442 Da
g-factor
1,2933333333333 ± 0,02
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,21 ± 0,16 My
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1946
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

98Tc

Nukleonové číslo98
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
97,907211206 ± 0,000003628 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 0,3 My
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

Nukleonové číslo99
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
98,906249681 ± 0,000000974 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
211,1 ± 1,2 ky
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,129 ± 0,006
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

100Tc

Nukleonové číslo100
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
99,907652715 ± 0,00000145 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,46 ± 0,19 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

Nukleonové číslo101
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
100,907305271 ± 0,000025768 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,22 ± 0,01 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

102Tc

Nukleonové číslo102
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
101,909207239 ± 0,00000984 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,28 ± 0,15 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

103Tc

Nukleonové číslo103
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
102,90917396 ± 0,000010531 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54,2 ± 0,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

104Tc

Nukleonové číslo104
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
103,911433718 ± 0,000026716 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

105Tc

Nukleonové číslo105
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
104,911662024 ± 0,000037856 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,64 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

106Tc

Nukleonové číslo106
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
105,914356674 ± 0,00001315 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,6 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1965
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

107Tc

Nukleonové číslo107
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
106,915458437 ± 0,00000931 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,2 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1965
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

108Tc

Nukleonové číslo108
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
107,918493493 ± 0,000009413 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,17 ± 0,07 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

109Tc

Nukleonové číslo109
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
108,920254107 ± 0,00001038 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
905 ± 21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

Nukleonové číslo110
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
109,923741263 ± 0,000010195 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
900 ± 13 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

Nukleonové číslo111
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
110,925898966 ± 0,000011359 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
350 ± 11 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

Nukleonové číslo112
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
111,929941658 ± 0,00000592 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
323 ± 6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

Nukleonové číslo113
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
112,932569032 ± 0,0000036 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
152 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

Nukleonové číslo114
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
113,93709 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
121 ± 9 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

Nukleonové číslo115
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
114,9401 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
78 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Tc

Nukleonové číslo116
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
115,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
57 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Tc

Nukleonové číslo117
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
116,94832 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
44,5 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Tc

Nukleonové číslo118
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
117,953526 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Tc

Nukleonové číslo119
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
118,956876 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Tc

Nukleonové číslo120
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
119,962426 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

121Tc

Nukleonové číslo121
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
120,96614 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Tc

Nukleonové číslo122
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
121,97176 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

dějiny

objevitel nebo vynálezceCarlo Perrier, Émillo Segrè
místo objevu/vynálezuItaly
datum objevu1937
etymologieGreek: technêtos (artificial).
výslovnosttek-NEE-shi-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735