Τεχνητιο

Τεχνητιο (Tc)

χημιικό στοιχείο με σύμβολο Tc και ατομικό αριθμό 43
Ατομικός Αριθμός43
Ατομικό βάρος97.90721
Μαζικός αριθμός83
Ομάδα7
Περίοδος5
Τομέαςd
πρωτόνιο43 p+
νετρόνιο40 n0
ηλεκτρόνιο43 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Tc (Τεχνητιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
128 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
64,5 pm
Crystal Radius
78,5 pm
Van der Waals radius
216 pm
πυκνότητα
Atomic Radii Of The Elements: Τεχνητιο020406080100120140160180200220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
7,119381 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Tc (Τεχνητιο)
ενθαλπία εξάτμισης
585 kJ/mol
enthalpy of fusion
23,8 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
678 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 13, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Tc (Τεχνητιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Tc (Τεχνητιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Tc (Τεχνητιο)
Orbital Diagram of Tc (Τεχνητιο)
Αριθμός οξείδωσης-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ηλεκτραρνητικότητα
2.1
Electrophilicity Index
1,1191961031633155 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
4.535,15 K
Σημείο τήξης
2.430,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηshiny gray metal
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
50,6 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
5 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000002 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
7,7 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000342 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000003352 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0003933
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
22
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Technetium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes0

83Tc

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
82,966377 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Tc

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
83,959527 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Tc

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
84,950778 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
p (proton emission)

86Tc

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
85,944637 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55 ± 7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Tc

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
86,938067185 ± 0,0000045 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,14 ± 0,17 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
87,933794211 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,4 ± 0,8 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

89Tc

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
88,927648649 ± 0,0000041 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,8 ± 0,9 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
89,924073919 ± 0,0000011 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
49,2 ± 0,4 s
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
90,918424972 ± 0,000002536 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,14 ± 0,02 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
91,915269777 ± 0,00000333 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,25 ± 0,15 m
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
92,910245147 ± 0,000001086 Da
g-factor
1,4044444444444 ± 0,013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,75 ± 0,05 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
93,909652319 ± 0,00000437 Da
g-factor
0,73142857142857 ± 0,0071428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
293 ± 1 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
94,907652281 ± 0,000005453 Da
g-factor
1,32 ± 0,013333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,258 ± 0,026 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
95,907866675 ± 0,000005524 Da
g-factor
0,72714285714286 ± 0,0071428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,28 ± 0,07 d
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
96,90636072 ± 0,00000442 Da
g-factor
1,2933333333333 ± 0,02
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,21 ± 0,16 My
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1946
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

98Tc

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
97,907211206 ± 0,000003628 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 0,3 My
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
98,906249681 ± 0,000000974 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
211,1 ± 1,2 ky
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,129 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

100Tc

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
99,907652715 ± 0,00000145 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,46 ± 0,19 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
100,907305271 ± 0,000025768 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,22 ± 0,01 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

102Tc

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
101,909207239 ± 0,00000984 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,28 ± 0,15 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

103Tc

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
102,90917396 ± 0,000010531 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54,2 ± 0,8 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

104Tc

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
103,911433718 ± 0,000026716 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,3 ± 0,3 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

105Tc

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
104,911662024 ± 0,000037856 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,64 ± 0,06 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

106Tc

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
105,914356674 ± 0,00001315 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,6 ± 0,6 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

107Tc

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
106,915458437 ± 0,00000931 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,2 ± 0,2 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

108Tc

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
107,918493493 ± 0,000009413 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,17 ± 0,07 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

109Tc

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
108,920254107 ± 0,00001038 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
905 ± 21 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
109,923741263 ± 0,000010195 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
900 ± 13 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
110,925898966 ± 0,000011359 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
350 ± 11 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
111,929941658 ± 0,00000592 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
323 ± 6 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
112,932569032 ± 0,0000036 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
152 ± 8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
113,93709 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
121 ± 9 ms
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
114,9401 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
78 ± 2 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Tc

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
115,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
57 ± 3 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Tc

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
116,94832 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
44,5 ± 3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Tc

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
117,953526 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 4 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Tc

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
118,956876 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Tc

Μαζικός αριθμός120
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
119,962426 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21 ± 5 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

121Tc

Μαζικός αριθμός121
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
120,96614 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 6 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Tc

Μαζικός αριθμός122
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
121,97176 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόCarlo Perrier, Émillo Segrè
μέρος ανακάλυψηςItaly
ημερομηνία ανακάλυψης1937
ΕτυμολογίαGreek: technêtos (artificial).
pronunciationtek-NEE-shi-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735