Technécium

Technécium (Tc)

chemický prvok s protónovým číslom 43
Protónové číslo43
Atómová hmotnosť97.90721
Nukleónové číslo83
Skupina7
Perióda5
Orbitáld
protón43 p+
Neutrón40 n0
elektrón43 e-
Animated Bohrov model atómu of Tc (Technécium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
128 pm
Metallic Radius
127 pm
iónový polomer
64,5 pm
Crystal Radius
78,5 pm
Van der Waalsov polomer
216 pm
density
Atomic Radii Of The Elements: Technécium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7,119381 eV/particle
ionization energy of Tc (Technécium)
Merné skupenské teplo varu
585 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
23,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
678 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 13, 2
Bohrov model atómu: Tc (Technécium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Tc (Technécium)
electron configuration[Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2
Enhanced Bohrov model atómu of Tc (Technécium)
Orbital Diagram of Tc (Technécium)
Oxidačné číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronegativita
2.1
Electrophilicity Index
1,1191961031633155 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
4 535,15 K
Teplota topenia
2 430,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobashiny gray metal
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
50,6 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
5 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000002 m Ω
supravodivosť
7,7 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000342 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000003352 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0003933
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
22
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo6S5/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Technetium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy40
Natural Isotopes0

83Tc

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
82,966377 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Tc

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
83,959527 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Tc

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
84,950778 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

86Tc

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
85,944637 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55 ± 7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Tc

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
86,938067185 ± 0,0000045 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,14 ± 0,17 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
87,933794211 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,4 ± 0,8 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

89Tc

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
88,927648649 ± 0,0000041 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,8 ± 0,9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
89,924073919 ± 0,0000011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49,2 ± 0,4 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
90,918424972 ± 0,000002536 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,14 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
91,915269777 ± 0,00000333 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,25 ± 0,15 m
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
92,910245147 ± 0,000001086 Da
g-factor
1,4044444444444 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,75 ± 0,05 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
93,909652319 ± 0,00000437 Da
g-factor
0,73142857142857 ± 0,0071428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
293 ± 1 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
94,907652281 ± 0,000005453 Da
g-factor
1,32 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,258 ± 0,026 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
95,907866675 ± 0,000005524 Da
g-factor
0,72714285714286 ± 0,0071428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,28 ± 0,07 d
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
96,90636072 ± 0,00000442 Da
g-factor
1,2933333333333 ± 0,02
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,21 ± 0,16 My
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1946
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

98Tc

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
97,907211206 ± 0,000003628 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,3 My
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
98,906249681 ± 0,000000974 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
211,1 ± 1,2 ky
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,129 ± 0,006
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Tc

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
99,907652715 ± 0,00000145 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,46 ± 0,19 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
100,907305271 ± 0,000025768 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,22 ± 0,01 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Tc

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
101,909207239 ± 0,00000984 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,28 ± 0,15 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Tc

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
102,90917396 ± 0,000010531 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54,2 ± 0,8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Tc

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
103,911433718 ± 0,000026716 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,3 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

105Tc

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
104,911662024 ± 0,000037856 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,64 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Tc

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
105,914356674 ± 0,00001315 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
35,6 ± 0,6 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Tc

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
106,915458437 ± 0,00000931 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21,2 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Tc

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
107,918493493 ± 0,000009413 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,17 ± 0,07 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Tc

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
108,920254107 ± 0,00001038 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
905 ± 21 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
109,923741263 ± 0,000010195 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
900 ± 13 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
110,925898966 ± 0,000011359 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
350 ± 11 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
111,929941658 ± 0,00000592 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
323 ± 6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
112,932569032 ± 0,0000036 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
152 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
113,93709 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
121 ± 9 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
114,9401 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
78 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Tc

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
115,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
57 ± 3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Tc

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
116,94832 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44,5 ± 3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Tc

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
117,953526 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Tc

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
118,956876 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Tc

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
119,962426 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

121Tc

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
120,96614 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Tc

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
121,97176 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaCarlo Perrier, Émillo Segrè
miesto nálezuItaly
dátum objavu1937
etymológiaGreek: technêtos (artificial).
pronunciationtek-NEE-shi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735