Техницијум

Техницијум (Tc)

хемијски елемент 43
Атомски број43
Атомска маса97.90721
Масени број83
Група7
Периода5
Блокd
протон43 p+
неутрон40 n0
електрон43 e-
Animated Боров модел атома of Tc (Техницијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
128 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
64,5 pm
Crystal Radius
78,5 pm
Ван дер Валсов радијус
216 pm
густина
Atomic Radii Of The Elements: Техницијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,119381 eV/particle
енергија јонизације of Tc (Техницијум)
Топлота испаравања
585 kJ/mol
топлота топљења
23,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
678 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 13, 2
Боров модел атома: Tc (Техницијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Tc (Техницијум)
електронска конфигурација[Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2
Enhanced Боров модел атома of Tc (Техницијум)
Orbital Diagram of Tc (Техницијум)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
електронегативност
2.1
Electrophilicity Index
1,1191961031633155 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
4.535,15 K
Температура топљења
2.430,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearanceshiny gray metal
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
50,6 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
5 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000002 m Ω
Суперпроводност
7,7 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000342 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000003352 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0003933
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
22
Neutron Mass Absorption
квантни број6S5/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Technetium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи40
Natural Isotopes0

83Tc

Масени број83
неутронски број40
атомска тежина
82,966377 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Tc

Масени број84
неутронски број41
атомска тежина
83,959527 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Tc

Масени број85
неутронски број42
атомска тежина
84,950778 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

86Tc

Масени број86
неутронски број43
атомска тежина
85,944637 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55 ± 7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Tc

Масени број87
неутронски број44
атомска тежина
86,938067185 ± 0,0000045 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,14 ± 0,17 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

Масени број88
неутронски број45
атомска тежина
87,933794211 ± 0,0000044 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,4 ± 0,8 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

89Tc

Масени број89
неутронски број46
атомска тежина
88,927648649 ± 0,0000041 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,8 ± 0,9 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

Масени број90
неутронски број47
атомска тежина
89,924073919 ± 0,0000011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,2 ± 0,4 s
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

Масени број91
неутронски број48
атомска тежина
90,918424972 ± 0,000002536 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,14 ± 0,02 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

Масени број92
неутронски број49
атомска тежина
91,915269777 ± 0,00000333 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,25 ± 0,15 m
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

Масени број93
неутронски број50
атомска тежина
92,910245147 ± 0,000001086 Da
g-factor
1,4044444444444 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,75 ± 0,05 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

Масени број94
неутронски број51
атомска тежина
93,909652319 ± 0,00000437 Da
g-factor
0,73142857142857 ± 0,0071428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
293 ± 1 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

Масени број95
неутронски број52
атомска тежина
94,907652281 ± 0,000005453 Da
g-factor
1,32 ± 0,013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,258 ± 0,026 h
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

Масени број96
неутронски број53
атомска тежина
95,907866675 ± 0,000005524 Da
g-factor
0,72714285714286 ± 0,0071428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,28 ± 0,07 d
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

Масени број97
неутронски број54
атомска тежина
96,90636072 ± 0,00000442 Da
g-factor
1,2933333333333 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,21 ± 0,16 My
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1946
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

98Tc

Масени број98
неутронски број55
атомска тежина
97,907211206 ± 0,000003628 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 0,3 My
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

Масени број99
неутронски број56
атомска тежина
98,906249681 ± 0,000000974 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
211,1 ± 1,2 ky
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,129 ± 0,006
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

100Tc

Масени број100
неутронски број57
атомска тежина
99,907652715 ± 0,00000145 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,46 ± 0,19 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

Масени број101
неутронски број58
атомска тежина
100,907305271 ± 0,000025768 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,22 ± 0,01 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1941
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

102Tc

Масени број102
неутронски број59
атомска тежина
101,909207239 ± 0,00000984 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,28 ± 0,15 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

103Tc

Масени број103
неутронски број60
атомска тежина
102,90917396 ± 0,000010531 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54,2 ± 0,8 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

104Tc

Масени број104
неутронски број61
атомска тежина
103,911433718 ± 0,000026716 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,3 ± 0,3 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

105Tc

Масени број105
неутронски број62
атомска тежина
104,911662024 ± 0,000037856 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,64 ± 0,06 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

106Tc

Масени број106
неутронски број63
атомска тежина
105,914356674 ± 0,00001315 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,6 ± 0,6 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

107Tc

Масени број107
неутронски број64
атомска тежина
106,915458437 ± 0,00000931 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,2 ± 0,2 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

108Tc

Масени број108
неутронски број65
атомска тежина
107,918493493 ± 0,000009413 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,17 ± 0,07 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1970
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

109Tc

Масени број109
неутронски број66
атомска тежина
108,920254107 ± 0,00001038 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
905 ± 21 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

Масени број110
неутронски број67
атомска тежина
109,923741263 ± 0,000010195 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
900 ± 13 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

Масени број111
неутронски број68
атомска тежина
110,925898966 ± 0,000011359 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
350 ± 11 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

Масени број112
неутронски број69
атомска тежина
111,929941658 ± 0,00000592 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
323 ± 6 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

Масени број113
неутронски број70
атомска тежина
112,932569032 ± 0,0000036 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
152 ± 8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

Масени број114
неутронски број71
атомска тежина
113,93709 ± 0,000465 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
121 ± 9 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

Масени број115
неутронски број72
атомска тежина
114,9401 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78 ± 2 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Tc

Масени број116
неутронски број73
атомска тежина
115,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
57 ± 3 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Tc

Масени број117
неутронски број74
атомска тежина
116,94832 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44,5 ± 3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Tc

Масени број118
неутронски број75
атомска тежина
117,953526 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 4 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Tc

Масени број119
неутронски број76
атомска тежина
118,956876 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Tc

Масени број120
неутронски број77
атомска тежина
119,962426 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 5 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

121Tc

Масени број121
неутронски број78
атомска тежина
120,96614 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 6 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Tc

Масени број122
неутронски број79
атомска тежина
121,97176 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

историја

откриоCarlo Perrier, Émillo Segrè
место открићаItaly
датум открића1937
етимологијаGreek: technêtos (artificial).
изговорtek-NEE-shi-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735