เทคนีเชียม

เทคนีเชียม (Tc)

chemical element with symbol Tc and atomic number 43
เลขอะตอม43
มวลอะตอม97.90721
เลขมวล83
หมู่7
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน43 p+
นิวตรอน40 n0
อิเล็กตรอน43 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tc (เทคนีเชียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
128 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
64.5 pm
Crystal Radius
78.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
216 pm
ความหนาแน่น
รัศมีอะตอมของธาตุ: เทคนีเชียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.119381 eV/particle
ionization energy of Tc (เทคนีเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
585 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
23.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
678 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Tc (เทคนีเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Tc (เทคนีเชียม)
electron configuration[Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tc (เทคนีเชียม)
Orbital Diagram of Tc (เทคนีเชียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.1
Electrophilicity Index
1.1191961031633155 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
4,535.15 K
จุดหลอมเหลว
2,430.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearanceshiny gray metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
50.6 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
7.7 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000342 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000003352 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0003933
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
22
Neutron Mass Absorption
quantum number6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Technetium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Natural Isotopes0

83Tc

เลขมวล83
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
82.966377 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Tc

เลขมวล84
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
83.959527 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Tc

เลขมวล85
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
84.950778 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)

86Tc

เลขมวล86
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
85.944637 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55 ± 7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Tc

เลขมวล87
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
86.938067185 ± 0.0000045 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.14 ± 0.17 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

เลขมวล88
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
87.933794211 ± 0.0000044 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.4 ± 0.8 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

89Tc

เลขมวล89
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
88.927648649 ± 0.0000041 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.8 ± 0.9 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

เลขมวล90
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
89.924073919 ± 0.0000011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.2 ± 0.4 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

เลขมวล91
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
90.918424972 ± 0.000002536 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.14 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

เลขมวล92
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
91.915269777 ± 0.00000333 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.25 ± 0.15 m
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

เลขมวล93
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
92.910245147 ± 0.000001086 Da
g-factor
1.4044444444444 ± 0.013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.75 ± 0.05 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

เลขมวล94
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
93.909652319 ± 0.00000437 Da
g-factor
0.73142857142857 ± 0.0071428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
293 ± 1 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

เลขมวล95
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
94.907652281 ± 0.000005453 Da
g-factor
1.32 ± 0.013333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.258 ± 0.026 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

เลขมวล96
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
95.907866675 ± 0.000005524 Da
g-factor
0.72714285714286 ± 0.0071428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.28 ± 0.07 d
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

เลขมวล97
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
96.90636072 ± 0.00000442 Da
g-factor
1.2933333333333 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.21 ± 0.16 My
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

98Tc

เลขมวล98
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
97.907211206 ± 0.000003628 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.3 My
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

เลขมวล99
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
98.906249681 ± 0.000000974 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
211.1 ± 1.2 ky
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.129 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

100Tc

เลขมวล100
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
99.907652715 ± 0.00000145 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.46 ± 0.19 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

เลขมวล101
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
100.907305271 ± 0.000025768 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.22 ± 0.01 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

102Tc

เลขมวล102
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
101.909207239 ± 0.00000984 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.28 ± 0.15 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

103Tc

เลขมวล103
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
102.90917396 ± 0.000010531 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
54.2 ± 0.8 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

104Tc

เลขมวล104
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
103.911433718 ± 0.000026716 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.3 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

105Tc

เลขมวล105
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
104.911662024 ± 0.000037856 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.64 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

106Tc

เลขมวล106
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
105.914356674 ± 0.00001315 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.6 ± 0.6 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

107Tc

เลขมวล107
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
106.915458437 ± 0.00000931 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21.2 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

108Tc

เลขมวล108
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
107.918493493 ± 0.000009413 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.17 ± 0.07 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

109Tc

เลขมวล109
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
108.920254107 ± 0.00001038 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
905 ± 21 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

เลขมวล110
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
109.923741263 ± 0.000010195 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
900 ± 13 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

เลขมวล111
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
110.925898966 ± 0.000011359 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
350 ± 11 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

เลขมวล112
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
111.929941658 ± 0.00000592 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
323 ± 6 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

เลขมวล113
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
112.932569032 ± 0.0000036 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
152 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

เลขมวล114
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
113.93709 ± 0.000465 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
121 ± 9 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

เลขมวล115
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
114.9401 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78 ± 2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Tc

เลขมวล116
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
115.94502 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
57 ± 3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Tc

เลขมวล117
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
116.94832 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44.5 ± 3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Tc

เลขมวล118
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
117.953526 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Tc

เลขมวล119
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
118.956876 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Tc

เลขมวล120
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
119.962426 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

121Tc

เลขมวล121
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
120.96614 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Tc

เลขมวล122
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
121.97176 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carlo Perrier, Émillo Segrè
สถานที่ค้นพบItaly
ถูกค้นพบเมื่อ1937
ศัพทมูลวิทยาGreek: technêtos (artificial).
pronunciationtek-NEE-shi-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735

alias

 • Tc

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลtechnetium
 • อังกฤษtechnetium
 • รัสเซียтехнеций
 • อิตาลีtecnezio
 • ฝรั่งเศสtechnétium
 • เยอรมันTechnetium
 • โปแลนด์technet
 • ดัตช์technetium
 • นอร์เวย์นีนอสก์technetium
 • เดนมาร์กtechnetium
 • สวีเดนteknetium
 • เวลส์Technetiwm
 • ฮังการีtechnécium
 • แอฟริกานส์tegnesium
 • อัมฮาราቴክኔቲየም
 • อารากอนTecnecio
 • อาหรับتكنيشيوم
 • อาเซอร์ไบจานTexnesium
 • เบลารุสТэхнецый
 • บัลแกเรียтехнеций
 • บังกลาটেকনেশিয়াম
 • เบรตันTeknetiom
 • บอสเนียtehnecij
 • คาตาลันtecneci
 • คอร์ซิกาTecneziu
 • เช็กtechnecium
 • ชูวัชТехнеци
 • กรีกτεχνήτιο
 • เอสเปรันโตteknecio
 • สเปนtecnecio
 • เอสโตเนียTehneetsium
 • บาสก์teknezio
 • เปอร์เซียتکنسیم
 • ฟินแลนด์teknetium
 • ฟรูลีTecnezi
 • ไอริชTeicnéitiam
 • กาลิเซียTecnecio
 • มานซ์Çheghnaiçhum
 • จีนแคะtechnetium
 • ฮิบรูטכנציום
 • ฮินดีटेक्निशियम
 • ฮินดีฟิจิTechnetium
 • โครเอเชียTehnecij
 • เฮติครีโอลTèknesyòm
 • อาร์เมเนียտեխնեցիում
 • อินเตอร์ลิงกัวtechnetium
 • อินโดนีเซียteknesium
 • อีโดteknecio
 • ไอซ์แลนด์teknetín
 • ญี่ปุ่นテクネチウム
 • โลชบันrunjinme
 • จอร์เจียტექნეციუმი
 • กันนาดาಟೆಕ್ನೀಶಿಯಮ್
 • เกาหลี테크네튬
 • เคิร์ดTeknesyûm
 • โกมิТехнеций
 • ละตินtechnetium
 • ลักเซมเบิร์กTechnetium
 • ลิกูเรียTecnesio
 • ลิทัวเนียTechnecis
 • ลัตเวียtehnēcijs
 • มาลายาลัมടെക്നീഷ്യം
 • มราฐีटेक्नेटियम
 • มารีตะวันตกТехнеций
 • มาเลย์Teknetium
 • อ็อกซิตันTecnèci
 • ปัญจาบਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਮ
 • ลาฮ์นดาٹیکنیٹیم
 • โปรตุเกสtecnécio
 • เคชวาTeknesyu
 • โรมาเนียtechnețiu
 • ซิซิลีticnezziu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTehnicijum
 • สโลวักtechnécium
 • สโลวีเนียTehnecij
 • เซอร์เบียтехнецијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Technetium
 • สวาฮีลีTekineti
 • ทมิฬடெக்னீசியம்
 • เตลูกูటెక్నీషియమ్
 • ตุรกีTeknesyum
 • อุยกูร์تېخېتىسىي
 • ยูเครนтехнецій
 • อุซเบกTexnetsiy
 • เวปส์Tehnecii
 • เวียดนามtecneti
 • วาเรย์Tecnesyo
 • คัลมืยค์Технециүм
 • โยรูบาTechnetium
 • จีน
 • คาซัคТехнеций
 • เซบูTeknesyo
 • มาซิโดเนียтехнециум
 • เคิร์ดตอนกลางتێکنیشیۆم
 • คุชราตટેક્નેશિયમ
 • โอดิยาଟେକ୍ନିସିଅମ
 • สกอตส์Technetium
 • ตาตาร์Технеций
 • พีดมอนต์Tecnessi
 • โซมาลีTeknetiyaam
 • เนวาร์टेक्नेसियम
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)тэхнэц
 • แอลเบเนียTeknetiumi
 • จีนคลาสสิก
 • อาโรมาเนียTehnețiu
 • คีร์กีซТехнеций
 • พม่าတက္ကနက်တီယမ်
 • บาลีटेक्नेसियम
 • สันสกฤตटेक्नेसियम
 • ลอมบาร์ดTecnesio
 • มอลตาteknezju
 • เกลิกสกอตTeicnetium
 • โปรตุเกส (บราซิล)tecnécio
 • ลิมเบิร์กTechnetium
 • cdoTechnetium
 • จีนมินหนานTechnetium
 • อัสตูเรียสTecneciu
 • โภชปุรีटेक्नेसियम
 • มองโกเลียтехнеци
 • ทิเบตཊེག་ནི་ཤིམ།
 • ตากาล็อกTechnetium
 • ทาจิกтехнеций
 • oloTehnecii
 • kbpTɛkɩnɛsɩyɔm
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาtecnesio
 • ฟริเซียนเหนือTechnetium
 • โวลาพึคteknetin
 • เนปาลटेक्निशियम
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ยิดดิชטעכנעטיום
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (จีน)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาTecnètziu
 • โคตาวาTcetiel
 • อาหรับโมร็อกโกطيكنيتيوم
 • บัชคีร์Технеций
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์تكنيشيوم
 • พัชโตټېکنېټيوم
 • คอร์นิชTeknetiom
 • บาหลีTéknésium
 • บิกอลTeknesyo
 • อูรดูٹیکنیشیئم
 • ซูลูUmThanyambi