เทคนีเชียม

เทคนีเชียม (Tc)

chemical element with atomic number 43 and symbol Tc
เลขอะตอม43
มวลอะตอม97.90721
เลขมวล83
หมู่7
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน43 p+
นิวตรอน40 n0
Electrons43 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Tc (เทคนีเชียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
135 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
128 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
64.5 pm
Crystal Radius
78.5 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
216 pm
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.119381 eV/particle
ionization energy of Tc (เทคนีเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
585 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
23.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
678 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Tc (เทคนีเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d5 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Tc (เทคนีเชียม)
Orbital Diagram of Tc (เทคนีเชียม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.1
Electrophilicity
1.1191961031633155 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
4,535.15 K
จุดหลอมเหลว
2,430.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearanceshiny gray metal
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
50.6 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
7.7 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000342 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000003352 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0003933
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
22
Neutron Mass Absorption
quantum number6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Technetium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes37

83Tc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
82.966377 ± 0.000537 Da
เลขมวล83
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

83Tc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Tc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
83.959527 ± 0.000429 Da
เลขมวล84
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

84Tc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

85Tc

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
84.950778 ± 0.000429 Da
เลขมวล85
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

85Tc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

86Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
85.944637 ± 0.000322 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
55 ± 7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

86Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

87Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
86.938067185 ± 0.0000045 Da
เลขมวล87
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.14 ± 0.17 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

87Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
87.933794211 ± 0.0000044 Da
เลขมวล88
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.4 ± 0.8 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

88Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

89Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.927648649 ± 0.0000041 Da
เลขมวล89
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.8 ± 0.9 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity+

89Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.924073919 ± 0.0000011 Da
เลขมวล90
g-factor
ครึ่งชีวิต
49.2 ± 0.4 s
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

90Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.918424972 ± 0.000002536 Da
เลขมวล91
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.14 ± 0.02 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity

91Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.915269777 ± 0.00000333 Da
เลขมวล92
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.25 ± 0.15 m
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity

92Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.910245147 ± 0.000001086 Da
เลขมวล93
g-factor
1.4044444444444 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
2.75 ± 0.05 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

93Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.909652319 ± 0.00000437 Da
เลขมวล94
g-factor
0.73142857142857 ± 0.0071428571428571
ครึ่งชีวิต
293 ± 1 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

94Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.907652281 ± 0.000005453 Da
เลขมวล95
g-factor
1.32 ± 0.013333333333333
ครึ่งชีวิต
19.258 ± 0.026 h
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

95Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.907866675 ± 0.000005524 Da
เลขมวล96
g-factor
0.72714285714286 ± 0.0071428571428571
ครึ่งชีวิต
4.28 ± 0.07 d
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

96Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.90636072 ± 0.00000442 Da
เลขมวล97
g-factor
1.2933333333333 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
4.21 ± 0.16 My
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

97Tc Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

98Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.907211206 ± 0.000003628 Da
เลขมวล98
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.3 My
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

98Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.906249681 ± 0.000000974 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
211.1 ± 1.2 ky
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.129 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

99Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

100Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.907652715 ± 0.00000145 Da
เลขมวล100
g-factor
ครึ่งชีวิต
15.46 ± 0.19 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

100Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.907305271 ± 0.000025768 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.22 ± 0.01 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

101Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

102Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.909207239 ± 0.00000984 Da
เลขมวล102
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.28 ± 0.15 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

102Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

103Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.90917396 ± 0.000010531 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
54.2 ± 0.8 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1957
parity+

103Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

104Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.911433718 ± 0.000026716 Da
เลขมวล104
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.3 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

104Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

105Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.911662024 ± 0.000037856 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.64 ± 0.06 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

105Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

106Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.914356674 ± 0.00001315 Da
เลขมวล106
g-factor
ครึ่งชีวิต
35.6 ± 0.6 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity

106Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

107Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.915458437 ± 0.00000931 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
21.2 ± 0.2 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

107Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.918493493 ± 0.000009413 Da
เลขมวล108
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.17 ± 0.07 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity

108Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

109Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.920254107 ± 0.00001038 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
905 ± 21 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

109Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.923741263 ± 0.000010195 Da
เลขมวล110
g-factor
ครึ่งชีวิต
900 ± 13 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

110Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.925898966 ± 0.000011359 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
350 ± 11 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

111Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.929941658 ± 0.00000592 Da
เลขมวล112
g-factor
ครึ่งชีวิต
323 ± 6 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

112Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.932569032 ± 0.0000036 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
152 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

113Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.93709 ± 0.000465 Da
เลขมวล114
g-factor
ครึ่งชีวิต
121 ± 9 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

114Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.9401 ± 0.00021 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
78 ± 2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

115Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

116Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.94502 ± 0.00032 Da
เลขมวล116
g-factor
ครึ่งชีวิต
57 ± 3 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

116Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

117Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.94832 ± 0.000429 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
44.5 ± 3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

117Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

118Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.953526 ± 0.000429 Da
เลขมวล118
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

118Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

119Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.956876 ± 0.000537 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 3 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

119Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

120Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.962426 ± 0.000537 Da
เลขมวล120
g-factor
ครึ่งชีวิต
21 ± 5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

120Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

121Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.96614 ± 0.000537 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 6 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

121Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

122Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.97176 ± 0.000322 Da
เลขมวล122
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

122Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Carlo Perrier, Émillo Segrè
สถานที่ค้นพบItaly
ถูกค้นพบเมื่อ1937
ศัพทมูลวิทยาGreek: technêtos (artificial).
pronunciationtek-NEE-shi-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735