Tecnexi

Tecnexi (Tc)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 43
Số nguyên tử43
Nguyên tử khối97.90721
số khối83
Nhóm7
Chu kỳ5
Phân lớpd
Prô ton43 p+
Nơ tron40 n0
Electrons43 e-
Animated Mô hình Bohr of Tc (Tecnexi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
128 pm
Metallic Radius
127 pm
ionic radius
64,5 pm
Crystal Radius
78,5 pm
Bán kính van der Waals
216 pm
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
7,119381 eV/particle
ionization energy of Tc (Tecnexi)
Nhiệt bay hơi
585 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
23,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
678 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 13, 2
Mô hình Bohr: Tc (Tecnexi)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Kr] 4d5 5s2
Enhanced Mô hình Bohr of Tc (Tecnexi)
Orbital Diagram of Tc (Tecnexi)
trạng thái oxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
độ âm điện
2.1
Electrophilicity
1,1191961031633155 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
4.535,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
2.430,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearanceshiny gray metal
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
50,6 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
5 MS/m
điện trở suất
0,0000002 m Ω
Siêu dẫn
7,7 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000342 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000003352 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0003933
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
22
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử6S5/2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Tecneti

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền40
Radioactive Isotopes37

83Tc

natural abundance
relative atomic mass
82,966377 ± 0,000537 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

83Tc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Tc

natural abundance
relative atomic mass
83,959527 ± 0,000429 Da
số khối84
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

84Tc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

85Tc

natural abundance
relative atomic mass
84,950778 ± 0,000429 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

85Tc Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

86Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,944637 ± 0,000322 Da
số khối86
g-factor
0
chu kỳ bán rã
55 ± 7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

86Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

87Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,938067185 ± 0,0000045 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
2,14 ± 0,17 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity+

87Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,933794211 ± 0,0000044 Da
số khối88
g-factor
chu kỳ bán rã
6,4 ± 0,8 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity+

88Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

89Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,927648649 ± 0,0000041 Da
số khối89
g-factor
chu kỳ bán rã
12,8 ± 0,9 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity+

89Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,924073919 ± 0,0000011 Da
số khối90
g-factor
chu kỳ bán rã
49,2 ± 0,4 s
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity+

90Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,918424972 ± 0,000002536 Da
số khối91
g-factor
chu kỳ bán rã
3,14 ± 0,02 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity

91Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,915269777 ± 0,00000333 Da
số khối92
g-factor
chu kỳ bán rã
4,25 ± 0,15 m
Spin8
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity

92Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,910245147 ± 0,000001086 Da
số khối93
g-factor
1,4044444444444 ± 0,013333333333333
chu kỳ bán rã
2,75 ± 0,05 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity+

93Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,909652319 ± 0,00000437 Da
số khối94
g-factor
0,73142857142857 ± 0,0071428571428571
chu kỳ bán rã
293 ± 1 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity+

94Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,907652281 ± 0,000005453 Da
số khối95
g-factor
1,32 ± 0,013333333333333
chu kỳ bán rã
19,258 ± 0,026 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity+

95Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,907866675 ± 0,000005524 Da
số khối96
g-factor
0,72714285714286 ± 0,0071428571428571
chu kỳ bán rã
4,28 ± 0,07 d
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity+

96Tc Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,90636072 ± 0,00000442 Da
số khối97
g-factor
1,2933333333333 ± 0,02
chu kỳ bán rã
4,21 ± 0,16 My
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1946
parity+

97Tc Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

98Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,907211206 ± 0,000003628 Da
số khối98
g-factor
chu kỳ bán rã
4,2 ± 0,3 My
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity+

98Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,906249681 ± 0,000000974 Da
số khối99
g-factor
chu kỳ bán rã
211,1 ± 1,2 ky
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,129 ± 0,006
ngày khám phá1938
parity+

99Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

100Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,907652715 ± 0,00000145 Da
số khối100
g-factor
chu kỳ bán rã
15,46 ± 0,19 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

100Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,907305271 ± 0,000025768 Da
số khối101
g-factor
chu kỳ bán rã
14,22 ± 0,01 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1941
parity+

101Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

102Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,909207239 ± 0,00000984 Da
số khối102
g-factor
chu kỳ bán rã
5,28 ± 0,15 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1954
parity+

102Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

103Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,90917396 ± 0,000010531 Da
số khối103
g-factor
chu kỳ bán rã
54,2 ± 0,8 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity+

103Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

104Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,911433718 ± 0,000026716 Da
số khối104
g-factor
chu kỳ bán rã
18,3 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity-

104Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

105Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,911662024 ± 0,000037856 Da
số khối105
g-factor
chu kỳ bán rã
7,64 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

105Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

106Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,914356674 ± 0,00001315 Da
số khối106
g-factor
chu kỳ bán rã
35,6 ± 0,6 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity

106Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

107Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,915458437 ± 0,00000931 Da
số khối107
g-factor
chu kỳ bán rã
21,2 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1965
parity-

107Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

108Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,918493493 ± 0,000009413 Da
số khối108
g-factor
chu kỳ bán rã
5,17 ± 0,07 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity

108Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

109Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,920254107 ± 0,00001038 Da
số khối109
g-factor
chu kỳ bán rã
905 ± 21 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

109Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
109,923741263 ± 0,000010195 Da
số khối110
g-factor
chu kỳ bán rã
900 ± 13 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

110Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,925898966 ± 0,000011359 Da
số khối111
g-factor
chu kỳ bán rã
350 ± 11 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity+

111Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
111,929941658 ± 0,00000592 Da
số khối112
g-factor
chu kỳ bán rã
323 ± 6 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity+

112Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,932569032 ± 0,0000036 Da
số khối113
g-factor
chu kỳ bán rã
152 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

113Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
113,93709 ± 0,000465 Da
số khối114
g-factor
chu kỳ bán rã
121 ± 9 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

114Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
114,9401 ± 0,00021 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
78 ± 2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

115Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

116Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
115,94502 ± 0,00032 Da
số khối116
g-factor
chu kỳ bán rã
57 ± 3 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

116Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

117Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
116,94832 ± 0,000429 Da
số khối117
g-factor
chu kỳ bán rã
44,5 ± 3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

117Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

118Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
117,953526 ± 0,000429 Da
số khối118
g-factor
chu kỳ bán rã
30 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

118Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

119Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
118,956876 ± 0,000537 Da
số khối119
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

119Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

120Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
119,962426 ± 0,000537 Da
số khối120
g-factor
chu kỳ bán rã
21 ± 5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

120Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

121Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,96614 ± 0,000537 Da
số khối121
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity+

121Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

122Tc

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,97176 ± 0,000322 Da
số khối122
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity+

122Tc Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

lịch sử

được phát hiện bởiCarlo Perrier, Émillo Segrè
nơi khám pháItaly
ngày khám phá1937
từ nguyên họcGreek: technêtos (artificial).
cách phát âmtek-NEE-shi-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735