Titan

Titan (Ti)

chemický prvek se značkou Ti a atomovým číslem 22
Atomové číslo22
Atomová hmotnost47.867
Nukleonové číslo48
Skupina4
Perioda4
Blokd
proton22 p+
neutron26 n0
elektron22 e-
Animated Bohrův model atomu of Ti (Titan)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
140 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
136 pm
Metallic Radius
132 pm
iontový poloměr
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Van der Waalsův poloměr
211 pm
hustota
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Titan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
876 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
6,82812 eV/particle
Ionizační energie of Ti (Titan)
měrné skupenské teplo varu
422,6 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
18,8 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
473 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 10, 2
Bohrův model atomu: Ti (Titan)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ti (Titan)
elektronová konfigurace[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ti (Titan)
Orbital Diagram of Ti (Titan)
Oxidační číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 560,15 K
Teplota tání
1 943,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery grey-white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
21,9 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000086 1/K
Molární tepelná kapacita
25,06 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,523 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
2,5 MS/m
rezistivita
0,0000004 m Ω
supravodivost
0,4 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
6 MPa
stlačitelnost
110 GPa
modul pružnosti ve smyku
44 GPa
modul pružnosti v tahu
116 GPa
Poissonova konstanta
0,32
rychlost zvuku
4 140 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
Polarizovatelnost
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 044 a₀
allotrope
Účinný průřez
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
kvantové číslo3F2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy titanu

Stabilní izotopy5
Nestabilní izotopy24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

Nukleonové číslo37
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)

38Ti

Nukleonové číslo38
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)

39Ti

Nukleonové číslo39
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

Nukleonové číslo40
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
52,4 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

Nukleonové číslo41
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
81,9 ± 0,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

Nukleonové číslo42
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
208,3 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

Nukleonové číslo43
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
509 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

Nukleonové číslo44
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
59,1 ± 0,3 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

45Ti

Nukleonové číslo45
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
184,8 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
datum objevu1941
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

Nukleonové číslo46
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
natural abundance
8,25 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

47Ti

Nukleonové číslo47
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
natural abundance
7,44 ± 0,02
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

48Ti

Nukleonové číslo48
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
natural abundance
73,72 ± 0,03
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie+

49Ti

Nukleonové číslo49
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
natural abundance
5,41 ± 0,02
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

50Ti

Nukleonové číslo50
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
natural abundance
5,18 ± 0,02
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

51Ti

Nukleonové číslo51
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,76 ± 0,01 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

52Ti

Nukleonové číslo52
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,7 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

53Ti

Nukleonové číslo53
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,7 ± 0,9 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

54Ti

Nukleonové číslo54
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

55Ti

Nukleonové číslo55
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,3 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

Nukleonové číslo56
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
200 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

Nukleonové číslo57
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
95 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

Nukleonové číslo58
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

Nukleonové číslo59
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,5 ± 1,9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

Nukleonové číslo60
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,2 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

Nukleonové číslo61
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

Nukleonové číslo62
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

Nukleonové číslo63
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

Nukleonové číslo64
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

Nukleonové číslo65
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

dějiny

objevitel nebo vynálezceWilliam Gregor
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1791
etymologieGreek: titanos (Titans).
výslovnosttie-TAY-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
5 650 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,001 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,054 %
natural abundance (Slunce)
0,0004 %
Hojnost ve vesmíru
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832