Τιτανιο

Τιτανιο (Ti)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Ti και ατομικό αριθμό 22
Ατομικός Αριθμός22
Ατομικό βάρος47.867
Μαζικός αριθμός48
Ομάδα4
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο22 p+
νετρόνιο26 n0
ηλεκτρόνιο22 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ti (Τιτανιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
140 pm
molar volume
covalent radius
136 pm
Metallic Radius
132 pm
ionic radius
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Van der Waals radius
211 pm
πυκνότητα
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Τιτανιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
876 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
6,82812 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ti (Τιτανιο)
ενθαλπία εξάτμισης
422,6 kJ/mol
enthalpy of fusion
18,8 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
473 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 10, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ti (Τιτανιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ti (Τιτανιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ti (Τιτανιο)
Orbital Diagram of Ti (Τιτανιο)
Αριθμός οξείδωσης-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.560,15 K
Σημείο τήξης
1.943,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery grey-white metallic
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
21,9 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,523 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
2,5 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000004 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
0,4 K
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
6 MPa
Συμπιεστότητα
110 GPa
shear modulus
44 GPa
Young's modulus
116 GPa
Poisson's ratio
0,32
ταχύτητα του ήχου
4.140 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.044 a₀
allotrope
Neutron cross section
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
Κβαντικός αριθμός3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)

38Ti

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)

39Ti

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,5 ± 0,9 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52,4 ± 0,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
81,9 ± 0,5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
208,3 ± 0,4 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
509 ± 5 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
59,1 ± 0,3 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

45Ti

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
184,8 ± 0,5 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
ημερομηνία ανακάλυψης1941
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
natural abundance
8,25 ± 0,03
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

47Ti

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
natural abundance
7,44 ± 0,02
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

48Ti

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
natural abundance
73,72 ± 0,03
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity+

49Ti

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
natural abundance
5,41 ± 0,02
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity-

50Ti

Μαζικός αριθμός50
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
natural abundance
5,18 ± 0,02
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1934
parity+

51Ti

Μαζικός αριθμός51
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,76 ± 0,01 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

52Ti

Μαζικός αριθμός52
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,7 ± 0,1 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

53Ti

Μαζικός αριθμός53
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,7 ± 0,9 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

54Ti

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,1 ± 1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

55Ti

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,3 ± 0,1 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
200 ± 5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95 ± 8 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55 ± 6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1992
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,5 ± 1,9 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,2 ± 1,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15 ± 4 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόWilliam Gregor
μέρος ανακάλυψηςEngland
ημερομηνία ανακάλυψης1791
ΕτυμολογίαGreek: titanos (Titans).
pronunciationtie-TAY-ni-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
5.650 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,001 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,054 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0004 %
Abundance in Universe
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832