Tytan

Tytan (Ti)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa22
Masa atomowa47.867
liczba masowa48
Grupa4
Okres4
Blokd
Protony22 p+
Neutrony26 n0
Elektrony22 e-
Animated Model atomu Bohra of Ti (Tytan)

Właściwości

Promień atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
132 pm
Promień jonowy
86 pm
Crystal Radius
100 pm
promień van der Waalsa
211 pm
gęstość
4,506 g/cm³
energia
proton affinity
876 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,82812 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ti (Tytan)
ciepło parowania
422,6 kJ/mol
ciepło topnienia
18,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
473 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 10, 2
Model atomu Bohra: Ti (Tytan)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d2 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ti (Tytan)
Orbital Diagram of Ti (Tytan)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.54
Electrophilicity
0,8836023565738941 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 560,15 K
Temperatura topnienia
1 943,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery grey-white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
21,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,523 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,5 MS/m
rezystywność
0,0000004 m Ω
nadprzewodnictwo
0,4 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
110 GPa
moduł Kirchhoffa
44 GPa
moduł Younga
116 GPa
współczynnik Poissona
0,32
prędkość dźwięku
4 140 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
853,7 kJ/mol
Dipole Polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 044 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy24
Radioactive Isotopes22

37Ti

abundancja naturalna
względna masa atomowa
37,027021 ± 0,000429 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

37Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

38Ti

abundancja naturalna
względna masa atomowa
38,012206 ± 0,000322 Da
liczba masowa38
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

38Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)%

39Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,002684 ± 0,000215 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

39Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)%

40Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,990345146 ± 0,000073262 Da
liczba masowa40
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
52,4 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

40Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,983148 ± 0,00003 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
81,9 ± 0,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

41Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,973049369 ± 0,000000289 Da
liczba masowa42
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
208,3 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

42Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,96852842 ± 0,000006139 Da
liczba masowa43
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
czas połowicznego rozpadu
509 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

43Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

44Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,959689936 ± 0,000000751 Da
liczba masowa44
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
59,1 ± 0,3 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

44Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

45Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,958120758 ± 0,000000897 Da
liczba masowa45
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
czas połowicznego rozpadu
184,8 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
data odkrycia1941
parzystość-

45Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

abundancja naturalna
8,25 ± 0,03
względna masa atomowa
45,952626356 ± 0,000000097 Da
liczba masowa46
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

47Ti

abundancja naturalna
7,44 ± 0,02
względna masa atomowa
46,951757491 ± 0,000000085 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
data odkrycia1934
parzystość-

48Ti

abundancja naturalna
73,72 ± 0,03
względna masa atomowa
47,947940677 ± 0,000000079 Da
liczba masowa48
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

49Ti

abundancja naturalna
5,41 ± 0,02
względna masa atomowa
48,947864391 ± 0,000000084 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
data odkrycia1934
parzystość-

50Ti

abundancja naturalna
5,18 ± 0,02
względna masa atomowa
49,944785622 ± 0,000000088 Da
liczba masowa50
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

51Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,946609468 ± 0,000000519 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,76 ± 0,01 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

51Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

52Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,946883509 ± 0,000002948 Da
liczba masowa52
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

52Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

53Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,949670714 ± 0,0000031 Da
liczba masowa53
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32,7 ± 0,9 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość

53Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

54Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
53,950892 ± 0,000017 Da
liczba masowa54
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

54Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

55Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
54,955091 ± 0,000031 Da
liczba masowa55
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość

55Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

56Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
55,957677675 ± 0,000107569 Da
liczba masowa56
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
200 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

56Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

57Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
56,963068098 ± 0,00022102 Da
liczba masowa57
g-factor
czas połowicznego rozpadu
95 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

57Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

58Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
57,966808519 ± 0,000196823 Da
liczba masowa58
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
55 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

58Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

59Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
58,972217 ± 0,000322 Da
liczba masowa59
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28,5 ± 1,9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

59Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
59,976275 ± 0,000258 Da
liczba masowa60
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
22,2 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

60Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
60,982426 ± 0,000322 Da
liczba masowa61
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość-

61Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

62Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
61,986903 ± 0,000429 Da
liczba masowa62
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

62Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
62,993709 ± 0,000537 Da
liczba masowa63
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość-

63Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

64Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
63,998411 ± 0,000644 Da
liczba masowa64
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

64Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

65Ti

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
65,005593 ± 0,000751 Da
liczba masowa65
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

65Ti Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Titan-crystal bar.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaWilliam Gregor
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1791
etymologiaGreek: titanos (Titans).
wymowatie-TAY-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
5 650 mg/kg
Abundance in Oceans
0,001 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,054 %
Abundance in Sun
0,0004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832