Tytan

Tytan (Ti)

22. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa22
Masa atomowa47.867
liczba masowa48
Grupa4
Okres4
Blokd
proton22 p+
neutron26 n0
elektron22 e-
Animated Model atomu Bohra of Ti (Tytan)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
140 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
136 pm
Metallic Radius
132 pm
Promień jonowy
86 pm
Crystal Radius
100 pm
promień van der Waalsa
211 pm
gęstość
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tytan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
876 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
6,82812 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ti (Tytan)
ciepło parowania
422,6 kJ/mol
ciepło topnienia
18,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
473 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 10, 2
Model atomu Bohra: Ti (Tytan)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ti (Tytan)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ti (Tytan)
Orbital Diagram of Ti (Tytan)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 560,15 K
Temperatura topnienia
1 943,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery grey-white metallic
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
21,9 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,523 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,5 MS/m
rezystywność
0,0000004 m Ω
nadprzewodnictwo
0,4 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
110 GPa
moduł Kirchhoffa
44 GPa
moduł Younga
116 GPa
współczynnik Poissona
0,32
prędkość dźwięku
4 140 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
Polaryzowalność
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 044 a₀
allotrope
Przekrój czynny
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
liczby kwantowe3F2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

Stabilne izotopy5
Niestabilne izotopy24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

liczba masowa37
liczba neutronów15
względna masa atomowa
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

38Ti

liczba masowa38
liczba neutronów16
względna masa atomowa
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)

39Ti

liczba masowa39
liczba neutronów17
względna masa atomowa
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

liczba masowa40
liczba neutronów18
względna masa atomowa
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52,4 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

liczba masowa41
liczba neutronów19
względna masa atomowa
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
81,9 ± 0,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

liczba masowa42
liczba neutronów20
względna masa atomowa
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
208,3 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

liczba masowa43
liczba neutronów21
względna masa atomowa
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
509 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

liczba masowa44
liczba neutronów22
względna masa atomowa
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59,1 ± 0,3 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

45Ti

liczba masowa45
liczba neutronów23
względna masa atomowa
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
184,8 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
data odkrycia1941
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

liczba masowa46
liczba neutronów24
względna masa atomowa
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
8,25 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

47Ti

liczba masowa47
liczba neutronów25
względna masa atomowa
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
abundancja naturalna
7,44 ± 0,02
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
data odkrycia1934
parzystość-

48Ti

liczba masowa48
liczba neutronów26
względna masa atomowa
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
73,72 ± 0,03
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

49Ti

liczba masowa49
liczba neutronów27
względna masa atomowa
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
abundancja naturalna
5,41 ± 0,02
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
data odkrycia1934
parzystość-

50Ti

liczba masowa50
liczba neutronów28
względna masa atomowa
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
5,18 ± 0,02
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

51Ti

liczba masowa51
liczba neutronów29
względna masa atomowa
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,76 ± 0,01 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

52Ti

liczba masowa52
liczba neutronów30
względna masa atomowa
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

53Ti

liczba masowa53
liczba neutronów31
względna masa atomowa
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,7 ± 0,9 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

54Ti

liczba masowa54
liczba neutronów32
względna masa atomowa
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

55Ti

liczba masowa55
liczba neutronów33
względna masa atomowa
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,3 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

liczba masowa56
liczba neutronów34
względna masa atomowa
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
200 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

liczba masowa57
liczba neutronów35
względna masa atomowa
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

liczba masowa58
liczba neutronów36
względna masa atomowa
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

liczba masowa59
liczba neutronów37
względna masa atomowa
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,5 ± 1,9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

liczba masowa60
liczba neutronów38
względna masa atomowa
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,2 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

liczba masowa61
liczba neutronów39
względna masa atomowa
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

liczba masowa62
liczba neutronów40
względna masa atomowa
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

liczba masowa63
liczba neutronów41
względna masa atomowa
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2009
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

liczba masowa64
liczba neutronów42
względna masa atomowa
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

liczba masowa65
liczba neutronów43
względna masa atomowa
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

historia

odkrywca lub wynalazcaWilliam Gregor
miejsce odkryciaEngland
data odkrycia1791
etymologiaGreek: titanos (Titans).
wymowatie-TAY-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
5 650 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,001 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,054 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0004 %
Ilość we Wszechświecie
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832