Titán

Titán (Ti)

chemický prvok s protónovým číslom 22
Protónové číslo22
Atómová hmotnosť47.867
Nukleónové číslo48
Skupina4
Perióda4
Orbitáld
protón22 p+
Neutrón26 n0
elektrón22 e-
Animated Bohrov model atómu of Ti (Titán)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
140 pm
Mólový objem
Covalent Radius
136 pm
Metallic Radius
132 pm
iónový polomer
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Van der Waalsov polomer
211 pm
density
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Titán0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
876 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,82812 eV/particle
ionization energy of Ti (Titán)
Merné skupenské teplo varu
422,6 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
18,8 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
473 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 10, 2
Bohrov model atómu: Ti (Titán)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ti (Titán)
electron configuration[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ti (Titán)
Orbital Diagram of Ti (Titán)
Oxidačné číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 560,15 K
Teplota topenia
1 943,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery grey-white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
21,9 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000086 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,06 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,523 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
2,5 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000004 m Ω
supravodivosť
0,4 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6 MPa
bulk modulus
110 GPa
shear modulus
44 GPa
Youngov modul
116 GPa
Poissonova konštanta
0,32
rýchlosť zvuku
4 140 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 044 a₀
allotrope
Neutron cross section
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
Kvantové číslo3F2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

Stabilné izotopy5
Nestabilné izotopy24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

38Ti

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

39Ti

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,5 ± 0,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52,4 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
81,9 ± 0,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
208,3 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
509 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

Nukleónové číslo44
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
59,1 ± 0,3 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

45Ti

Nukleónové číslo45
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
184,8 ± 0,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
dátum objavu1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

Nukleónové číslo46
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
natural abundance
8,25 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

47Ti

Nukleónové číslo47
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
natural abundance
7,44 ± 0,02
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
dátum objavu1934
parity-

48Ti

Nukleónové číslo48
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
natural abundance
73,72 ± 0,03
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

49Ti

Nukleónové číslo49
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
natural abundance
5,41 ± 0,02
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
dátum objavu1934
parity-

50Ti

Nukleónové číslo50
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
natural abundance
5,18 ± 0,02
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1934
parity+

51Ti

Nukleónové číslo51
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,76 ± 0,01 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

52Ti

Nukleónové číslo52
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,7 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

53Ti

Nukleónové číslo53
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,7 ± 0,9 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

54Ti

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

55Ti

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,3 ± 0,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
200 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
95 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,5 ± 1,9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,2 ± 1,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15 ± 4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaWilliam Gregor
miesto nálezuEngland
dátum objavu1791
etymológiaGreek: titanos (Titans).
pronunciationtie-TAY-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
5 650 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,001 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,054 %
natural abundance (Slnko)
0,0004 %
Množstvo vo vesmíre
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832