Titan

Titan (Ti)

chemical element with symbol Ti and atomic number 22
Vrstno število22
Atomska teža47.867
Masno število48
Skupina4
Perioda4
Blokd
proton22 p+
nevtron26 n0
elektron22 e-
Animated Bohrov model atoma of Ti (Titan)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
140 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
136 pm
Metallic Radius
132 pm
Ionski polmer
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Van der Waalsov polmer
211 pm
density
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Titan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
876 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
6,82812 eV/particle
ionization energy of Ti (Titan)
Izparilna toplota
422,6 kJ/mol
talilna toplota
18,8 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
473 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 10, 2
Bohrov model atoma: Ti (Titan)
valence electron2
Lewis structure: Ti (Titan)
elektronska konfiguracija[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Bohrov model atoma of Ti (Titan)
Orbital Diagram of Ti (Titan)
Oksidacijsko stanje-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativnost
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
3.560,15 K
Tališče
1.943,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery grey-white metallic
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
21,9 W/(m K)
thermal expansion
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,523 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
2,5 MS/m
Specifična upornost
0,0000004 m Ω
Superprevodnost
0,4 K
Magnetizem
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000001919 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna (HEX)
lattice constant
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
6 MPa
Stisljivostni modul
110 GPa
Strižni modul
44 GPa
Young's modulus
116 GPa
Poissonovo število
0,32
hitrost zvoka
4.140 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
Polarizabilnost
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.044 a₀
allotrope
Neutron cross section
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
Kvantno število3F2
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

Stable Isotopes5
Unstable Isotopes24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

Masno število37
nevtronsko število15
relative atomic mass
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
p (proton emission)

38Ti

Masno število38
nevtronsko število16
relative atomic mass
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
2p (2-proton emission)

39Ti

Masno število39
nevtronsko število17
relative atomic mass
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28,5 ± 0,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1990
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

Masno število40
nevtronsko število18
relative atomic mass
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
52,4 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1982
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

Masno število41
nevtronsko število19
relative atomic mass
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
81,9 ± 0,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

Masno število42
nevtronsko število20
relative atomic mass
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
208,3 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

Masno število43
nevtronsko število21
relative atomic mass
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
509 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

Masno število44
nevtronsko število22
relative atomic mass
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
59,1 ± 0,3 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

45Ti

Masno število45
nevtronsko število23
relative atomic mass
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
184,8 ± 0,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
datum odkritja1941
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

Masno število46
nevtronsko število24
relative atomic mass
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
natural abundance
8,25 ± 0,03
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1934
Parnost+

47Ti

Masno število47
nevtronsko število25
relative atomic mass
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
natural abundance
7,44 ± 0,02
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
datum odkritja1934
Parnost-

48Ti

Masno število48
nevtronsko število26
relative atomic mass
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
natural abundance
73,72 ± 0,03
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1923
Parnost+

49Ti

Masno število49
nevtronsko število27
relative atomic mass
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
natural abundance
5,41 ± 0,02
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
datum odkritja1934
Parnost-

50Ti

Masno število50
nevtronsko število28
relative atomic mass
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
natural abundance
5,18 ± 0,02
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1934
Parnost+

51Ti

Masno število51
nevtronsko število29
relative atomic mass
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,76 ± 0,01 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1947
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

52Ti

Masno število52
nevtronsko število30
relative atomic mass
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,7 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

53Ti

Masno število53
nevtronsko število31
relative atomic mass
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,7 ± 0,9 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%

54Ti

Masno število54
nevtronsko število32
relative atomic mass
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,1 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

55Ti

Masno število55
nevtronsko število33
relative atomic mass
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,3 ± 0,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

Masno število56
nevtronsko število34
relative atomic mass
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
200 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

Masno število57
nevtronsko število35
relative atomic mass
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
95 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1985
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

Masno število58
nevtronsko število36
relative atomic mass
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
55 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1992
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

Masno število59
nevtronsko število37
relative atomic mass
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28,5 ± 1,9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

Masno število60
nevtronsko število38
relative atomic mass
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22,2 ± 1,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

Masno število61
nevtronsko število39
relative atomic mass
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15 ± 4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

Masno število62
nevtronsko število40
relative atomic mass
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2009
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

Masno število63
nevtronsko število41
relative atomic mass
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2009
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

Masno število64
nevtronsko število42
relative atomic mass
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2013
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

Masno število65
nevtronsko število43
relative atomic mass
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

zgodovina

odkritelj ali izumiteljWilliam Gregor
nahajališčeEngland
datum odkritja1791
etimologijaGreek: titanos (Titans).
pronunciationtie-TAY-ni-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
5.650 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,001 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,054 %
natural abundance (Sonce)
0,0004 %
Abundance in Universe
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832