Титан

Титан (Ti)

chemical element with symbol Ti and atomic number 22
Атомски број22
Атомска маса47.867
Масени број48
Група4
Периода4
Блокd
протон22 p+
неутрон26 n0
електрон22 e-
Animated Боров модел атома of Ti (Титан)

Физичко Својство

Атомски Радијус
140 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
136 pm
Metallic Radius
132 pm
ionic radius
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Ван дер Валсов радијус
211 pm
густина
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Титан0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
876 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,82812 eV/particle
енергија јонизације of Ti (Титан)
Топлота испаравања
422,6 kJ/mol
топлота топљења
18,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
473 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 10, 2
Боров модел атома: Ti (Титан)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ti (Титан)
електронска конфигурација[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Боров модел атома of Ti (Титан)
Orbital Diagram of Ti (Титан)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.560,15 K
Температура топљења
1.943,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery grey-white metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
21,9 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Специфична топлота
0,523 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
2,5 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000004 m Ω
Суперпроводност
0,4 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
6 MPa
модул стишљивости
110 GPa
shear modulus
44 GPa
Јангов модул
116 GPa
Пуасонов однос
0,32
брзина звука
4.140 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.044 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
квантни број3F2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

Стабилни изотопи5
Нестабилни изотопи24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

Масени број37
неутронски број15
атомска тежина
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

38Ti

Масени број38
неутронски број16
атомска тежина
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)

39Ti

Масени број39
неутронски број17
атомска тежина
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,5 ± 0,9 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

Масени број40
неутронски број18
атомска тежина
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52,4 ± 0,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

Масени број41
неутронски број19
атомска тежина
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81,9 ± 0,5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

Масени број42
неутронски број20
атомска тежина
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
208,3 ± 0,4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

Масени број43
неутронски број21
атомска тежина
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
509 ± 5 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

Масени број44
неутронски број22
атомска тежина
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59,1 ± 0,3 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

45Ti

Масени број45
неутронски број23
атомска тежина
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
184,8 ± 0,5 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

Масени број46
неутронски број24
атомска тежина
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
присутност у природи
8,25 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

47Ti

Масени број47
неутронски број25
атомска тежина
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
присутност у природи
7,44 ± 0,02
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
датум открића1934
parity-

48Ti

Масени број48
неутронски број26
атомска тежина
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
присутност у природи
73,72 ± 0,03
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

49Ti

Масени број49
неутронски број27
атомска тежина
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
присутност у природи
5,41 ± 0,02
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
датум открића1934
parity-

50Ti

Масени број50
неутронски број28
атомска тежина
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
присутност у природи
5,18 ± 0,02
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1934
parity+

51Ti

Масени број51
неутронски број29
атомска тежина
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,76 ± 0,01 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

52Ti

Масени број52
неутронски број30
атомска тежина
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,7 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

53Ti

Масени број53
неутронски број31
атомска тежина
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,7 ± 0,9 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

54Ti

Масени број54
неутронски број32
атомска тежина
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

55Ti

Масени број55
неутронски број33
атомска тежина
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,3 ± 0,1 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

Масени број56
неутронски број34
атомска тежина
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
200 ± 5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1980
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

Масени број57
неутронски број35
атомска тежина
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95 ± 8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

Масени број58
неутронски број36
атомска тежина
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

Масени број59
неутронски број37
атомска тежина
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,5 ± 1,9 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

Масени број60
неутронски број38
атомска тежина
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,2 ± 1,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

Масени број61
неутронски број39
атомска тежина
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15 ± 4 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

Масени број62
неутронски број40
атомска тежина
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

Масени број63
неутронски број41
атомска тежина
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

Масени број64
неутронски број42
атомска тежина
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

Масени број65
неутронски број43
атомска тежина
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

историја

откриоWilliam Gregor
место открићаEngland
датум открића1791
етимологијаGreek: titanos (Titans).
изговорtie-TAY-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
5.650 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,001 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,054 %
присутност у природи (Сунце)
0,0004 %
Заступљеност у Космосу
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832