ไทเทเนียม

ไทเทเนียม (Ti)

chemical element with symbol Ti and atomic number 22
เลขอะตอม22
มวลอะตอม47.867
เลขมวล48
หมู่4
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน22 p+
นิวตรอน26 n0
Electrons22 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ti (ไทเทเนียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
132 pm
ionic radius
86 pm
Crystal Radius
100 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
211 pm
ความหนาแน่น
4.506 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
876 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.82812 eV/particle
ionization energy of Ti (ไทเทเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
422.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
18.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
473 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Ti (ไทเทเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 3d2 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ti (ไทเทเนียม)
Orbital Diagram of Ti (ไทเทเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.54
Electrophilicity
0.8836023565738941 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,560.15 K
จุดหลอมเหลว
1,943.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery grey-white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
21.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000086 1/K
molar heat capacity
25.06 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.523 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000004 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.4 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000401 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001919 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001807
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
110 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
44 GPa
Young's modulus
116 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.32
อัตราเร็วของเสียง
4,140 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
853.7 kJ/mol
Dipole Polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,044 a₀
Allotropes
Neutron cross section
6.1
Neutron Mass Absorption
0.0044
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร24
Radioactive Isotopes22

37Ti

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
37.027021 ± 0.000429 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

37Ti Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

38Ti

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
38.012206 ± 0.000322 Da
เลขมวล38
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

38Ti Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

39Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.002684 ± 0.000215 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
28.5 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

39Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)%

40Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.990345146 ± 0.000073262 Da
เลขมวล40
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
52.4 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

40Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.983148 ± 0.00003 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
81.9 ± 0.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

41Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.973049369 ± 0.000000289 Da
เลขมวล42
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
208.3 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

42Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.96852842 ± 0.000006139 Da
เลขมวล43
g-factor
0.24285714285714 ± 0.0057142857142857
ครึ่งชีวิต
509 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

43Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

44Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.959689936 ± 0.000000751 Da
เลขมวล44
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
59.1 ± 0.3 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

44Ti Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

45Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.958120758 ± 0.000000897 Da
เลขมวล45
g-factor
0.027142857142857 ± 0.00057142857142857
ครึ่งชีวิต
184.8 ± 0.5 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.015 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

45Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

natural abundance
8.25 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
45.952626356 ± 0.000000097 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

47Ti

natural abundance
7.44 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
46.951757491 ± 0.000000085 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.302 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

48Ti

natural abundance
73.72 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
47.947940677 ± 0.000000079 Da
เลขมวล48
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

49Ti

natural abundance
5.41 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
48.947864391 ± 0.000000084 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.247 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

50Ti

natural abundance
5.18 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
49.944785622 ± 0.000000088 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

51Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.946609468 ± 0.000000519 Da
เลขมวล51
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.76 ± 0.01 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

51Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

52Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.946883509 ± 0.000002948 Da
เลขมวล52
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

52Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

53Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.949670714 ± 0.0000031 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
32.7 ± 0.9 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity

53Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

54Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.950892 ± 0.000017 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

54Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

55Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.955091 ± 0.000031 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

55Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

56Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.957677675 ± 0.000107569 Da
เลขมวล56
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
200 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

56Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

57Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.963068098 ± 0.00022102 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
95 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

57Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

58Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.966808519 ± 0.000196823 Da
เลขมวล58
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
55 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

58Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

59Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
58.972217 ± 0.000322 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
28.5 ± 1.9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

59Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.976275 ± 0.000258 Da
เลขมวล60
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
22.2 ± 1.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

60Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.982426 ± 0.000322 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
15 ± 4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

61Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

62Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.986903 ± 0.000429 Da
เลขมวล62
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

62Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
62.993709 ± 0.000537 Da
เลขมวล63
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

63Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

64Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
63.998411 ± 0.000644 Da
เลขมวล64
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

64Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

65Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
65.005593 ± 0.000751 Da
เลขมวล65
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

65Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Titan-crystal bar.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์William Gregor
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1791
ศัพทมูลวิทยาGreek: titanos (Titans).
pronunciationtie-TAY-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
5,650 mg/kg
Abundance in Oceans
0.001 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.054 %
Abundance in Sun
0.0004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832