ไทเทเนียม

ไทเทเนียม (Ti)

chemical element with symbol Ti and atomic number 22
เลขอะตอม22
มวลอะตอม47.867
เลขมวล48
หมู่4
คาบ4
บล็อกd
โปรตอน22 p+
นิวตรอน26 n0
อิเล็กตรอน22 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ti (ไทเทเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
140 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
132 pm
ionic radius
86 pm
Crystal Radius
100 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
211 pm
ความหนาแน่น
4.506 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ไทเทเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
876 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
6.82812 eV/particle
ionization energy of Ti (ไทเทเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
422.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
18.8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
473 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 10, 2
แบบจำลองของบอร์: Ti (ไทเทเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ti (ไทเทเนียม)
electron configuration[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ti (ไทเทเนียม)
Orbital Diagram of Ti (ไทเทเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.54
Electrophilicity Index
0.8836023565738941 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,560.15 K
จุดหลอมเหลว
1,943.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery grey-white metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
21.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000086 1/K
molar heat capacity
25.06 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.523 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000004 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.4 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000401 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001919 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001807
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
6 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
110 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
44 GPa
Young's modulus
116 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.32
อัตราเร็วของเสียง
4,140 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
853.7 kJ/mol
polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1,044 a₀
allotrope
Neutron cross section
6.1
Neutron Mass Absorption
0.0044
quantum number3F2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Titanium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร5
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

เลขมวล37
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
37.027021 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

38Ti

เลขมวล38
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
38.012206 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

39Ti

เลขมวล39
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
39.002684 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.5 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

เลขมวล40
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
39.990345146 ± 0.000073262 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
52.4 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

เลขมวล41
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
40.983148 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
81.9 ± 0.5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

เลขมวล42
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
41.973049369 ± 0.000000289 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
208.3 ± 0.4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

เลขมวล43
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
42.96852842 ± 0.000006139 Da
g-factor
0.24285714285714 ± 0.0057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
509 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

เลขมวล44
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
43.959689936 ± 0.000000751 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59.1 ± 0.3 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

45Ti

เลขมวล45
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
44.958120758 ± 0.000000897 Da
g-factor
0.027142857142857 ± 0.00057142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
184.8 ± 0.5 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.015 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

เลขมวล46
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
45.952626356 ± 0.000000097 Da
g-factor
0
natural abundance
8.25 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

47Ti

เลขมวล47
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
46.951757491 ± 0.000000085 Da
g-factor
natural abundance
7.44 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.302 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

48Ti

เลขมวล48
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
47.947940677 ± 0.000000079 Da
g-factor
0
natural abundance
73.72 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

49Ti

เลขมวล49
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
48.947864391 ± 0.000000084 Da
g-factor
natural abundance
5.41 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.247 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

50Ti

เลขมวล50
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
49.944785622 ± 0.000000088 Da
g-factor
0
natural abundance
5.18 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

51Ti

เลขมวล51
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
50.946609468 ± 0.000000519 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.76 ± 0.01 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

52Ti

เลขมวล52
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
51.946883509 ± 0.000002948 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

53Ti

เลขมวล53
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
52.949670714 ± 0.0000031 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.7 ± 0.9 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

54Ti

เลขมวล54
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
53.950892 ± 0.000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

55Ti

เลขมวล55
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
54.955091 ± 0.000031 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.3 ± 0.1 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

เลขมวล56
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
55.957677675 ± 0.000107569 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
200 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

เลขมวล57
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
56.963068098 ± 0.00022102 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
95 ± 8 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

เลขมวล58
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
57.966808519 ± 0.000196823 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

เลขมวล59
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
58.972217 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.5 ± 1.9 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

เลขมวล60
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
59.976275 ± 0.000258 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.2 ± 1.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

เลขมวล61
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
60.982426 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15 ± 4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

เลขมวล62
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
61.986903 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

เลขมวล63
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
62.993709 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

เลขมวล64
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
63.998411 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

เลขมวล65
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
65.005593 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์William Gregor
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1791
ศัพทมูลวิทยาGreek: titanos (Titans).
pronunciationtie-TAY-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
5,650 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.001 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.054 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0004 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832

alias

 • Ti

การแปล

 • อังกฤษtitanium
 • อิตาลีtitanio
 • ดัตช์titanium
 • นอร์เวย์บุคมอลtitan
 • ฝรั่งเศสtitane
 • เยอรมันTitan
 • สเปนtitanio
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • รัสเซียтитан
 • แอฟริกานส์titaan
 • อัมฮาราቲታኒየም
 • อารากอนTitanio
 • อาหรับتيتانيوم
 • อาเซอร์ไบจานTitan
 • เบลารุสТытан, хімічны элемент
 • บัลแกเรียтитан
 • บังกลาটাইটানিয়াম
 • เบรตันTitaniom
 • บอสเนียtitanij
 • คาตาลันtitani
 • เชอโรกีᏔᎢᏖᏂᎥᎻ
 • คอร์ซิกาTitaniu
 • เช็กtitan
 • ชูวัชТитан
 • เวลส์Titaniwm
 • เดนมาร์กtitan
 • กรีกτιτάνιο
 • เอสเปรันโตtitano
 • เอสโตเนียtitaan
 • บาสก์titanio
 • เปอร์เซียتیتانیم
 • ฟินแลนด์titaani
 • ฟริเซียนเหนือTitan
 • ฟรูลีTitani
 • ไอริชTíotáiniam
 • กาลิเซียtitanio
 • มานซ์Çhitaanium
 • จีนแคะTitanium
 • ฮาวายTitanium
 • ฮิบรูטיטניום
 • ฮินดีटाइटेनियम
 • ฮินดีฟิจิTitanium
 • โครเอเชียtitanij
 • เฮติครีโอลTitàn
 • ฮังการีtitán
 • อาร์เมเนียտիտան
 • อินเตอร์ลิงกัวtitanium
 • อินโดนีเซียtitanium
 • อีโดtitanio
 • ไอซ์แลนด์títan
 • ญี่ปุ่นチタン
 • โลชบันjinmrtitani
 • ชวาTitanium
 • จอร์เจียტიტანი
 • คาซัคТитан
 • กันนาดาಟೈಟೇನಿಯಮ್
 • เกาหลี타이타늄
 • เคิร์ดTîtan
 • โกมิТитан
 • ละตินtitanium
 • ลักเซมเบิร์กTitan
 • ลิกูเรียTitanio
 • ลิทัวเนียtitanas
 • ลัตเวียtitāns
 • มาลายาลัมടൈറ്റാനിയം
 • มราฐีटायटॅनियम
 • มารีตะวันตกТитан
 • มาเลย์titanium
 • พม่าတိုင်‌တေနီယမ်
 • เยอรมันต่ำTitan
 • เนปาลटाइटानियम
 • เนวาร์टाइटानियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์titan
 • นาวาโฮBéésh doo Ńdiniichxíihii
 • อ็อกซิตันTitani
 • ปัญจาบਟਾਈਟੇਨੀਅਮ
 • โปแลนด์tytan
 • ลาฮ์นดาٹائٹینیم
 • โปรตุเกสtitânio
 • เคชวาTitanyu
 • โรมาเนียtitan
 • ซิซิลีtitaniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTitanij
 • สโลวักtitán
 • สโลวีเนียtitan
 • เซอร์เบียтитанијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Titan
 • สวีเดนtitan
 • สวาฮีลีTitani
 • ทมิฬடைட்டேனியம்
 • เตลูกูటైటానియం
 • ตากาล็อกTitanyo
 • ตุรกีtitanyum
 • ตาตาร์Титан
 • อุยกูร์تىتان
 • ยูเครนтитан
 • อุซเบกTitan
 • เวปส์Titan
 • เวียดนามtitan
 • วาเรย์Titanyo
 • คัลมืยค์Титан
 • ยิดดิชטיטאניום
 • โยรูบาTitaniomu
 • จีน
 • เซบูTitanyo
 • มาซิโดเนียТитан
 • เคิร์ดตอนกลางتیتانیۆم
 • คุชราตટાઇટેનિયમ
 • พีดมอนต์Titani
 • อัสตูเรียสTitaniu
 • กีกูยูTitanium
 • โอดิยาଟିଟାନିଅମ
 • สกอตส์titanium
 • โซมาลีTitaaniyaam
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)тытан
 • กวางตุ้ง
 • เอียร์ซยาТитан
 • แอลเบเนียTitani
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อาโรมาเนียTitaniu
 • มองโกเลียтитан
 • ลิมเบิร์กTitanium
 • สันสกฤตटाइटानियम
 • มอลตาtitanju
 • ลอมบาร์ดTitanio
 • เกลิกสกอตTitanium
 • ทาจิกТитан
 • จีนกั้น
 • บาลีटाइटानियम
 • โภชปุรีटाइटानियम
 • cdoTitanium
 • จีนมินหนานTitanium
 • แฟโรTitan
 • ซุนดาTitanium
 • ทิเบตཊའི་ཊི་ནིམ།
 • โปรตุเกส (บราซิล)titânio
 • คีร์กีซТитан
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาtitanio
 • kbpTɩtanɩyɔm
 • จีนอู๋
 • azbتیتانیوم
 • อูรดูٹائی ٹینیئم
 • oloTitanium
 • พัชโตتېتانيوم
 • ซาร์เดญาTitàniu
 • โคตาวาGerendel
 • บัชคีร์Титан (элемент)
 • อาหรับโมร็อกโกتيطان
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์تيتانيوم
 • ฟิจิTitanium
 • คอร์นิชtitaniom
 • บิกอลTitanyo
 • มีนังกาเบาTitanium
 • บาหลีTitanium
 • มาเลย์ (อาหรับ)تيتانيوم
 • สิงหลටයිටේනියම්
 • มาลากาซีTitania
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)티탄
 • blkတုဲင်တေနီယမ်