Titan

Titan (Ti)

sembolü Ti olan 22 atom numaralı kimyasal elementtir
Atom numarası22
Atom ağırlığı47.867
Kütle numarası48
Grup4
Periyot4
Blokd
proton22 p+
nötron26 n0
elektron22 e-
Animated Bohr modeli of Ti (Titan)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
140 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
136 pm
Metallic Radius
132 pm
ionic radius
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Van der Waals radius
211 pm
yoğunluk
4,506 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Titan0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
876 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
6,82812 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ti (Titan)
Buharlaşma ısısı
422,6 kJ/mol
enthalpy of fusion
18,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
473 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 10, 2
Bohr modeli: Ti (Titan)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Ti (Titan)
electron configuration[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Bohr modeli of Ti (Titan)
Orbital Diagram of Ti (Titan)
Yükseltgenme seviyesi-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
3.560,15 K
Ergime noktası
1.943,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery grey-white metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
21,9 W/(m K)
Genleşme
0,0000086 1/K
molar ısı kapasitesi
25,06 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,523 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
2,5 MS/m
Özdirenç
0,0000004 m Ω
Süperiletken
0,4 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,0001807
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
6 MPa
Bulk modülü
110 GPa
shear modulus
44 GPa
Young katsayısı
116 GPa
Poisson's ratio
0,32
Ses hızı
4.140 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.044 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
Kuantum sayısı3F2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Titanyum izotopları

Kararlı izotoplar5
Kararsız izotoplar24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

Kütle numarası37
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
37,027021 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

38Ti

Kütle numarası38
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
38,012206 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)

39Ti

Kütle numarası39
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
39,002684 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

Kütle numarası40
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
39,990345146 ± 0,000073262 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
52,4 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

Kütle numarası41
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
40,983148 ± 0,00003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
81,9 ± 0,5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

Kütle numarası42
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
41,973049369 ± 0,000000289 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
208,3 ± 0,4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

Kütle numarası43
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
42,96852842 ± 0,000006139 Da
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
509 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

Kütle numarası44
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
43,959689936 ± 0,000000751 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
59,1 ± 0,3 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

45Ti

Kütle numarası45
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
44,958120758 ± 0,000000897 Da
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
184,8 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

Kütle numarası46
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
45,952626356 ± 0,000000097 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
8,25 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

47Ti

Kütle numarası47
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
46,951757491 ± 0,000000085 Da
g-factor
doğadaki bolluk
7,44 ± 0,02
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

48Ti

Kütle numarası48
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
47,947940677 ± 0,000000079 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
73,72 ± 0,03
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı+

49Ti

Kütle numarası49
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
48,947864391 ± 0,000000084 Da
g-factor
doğadaki bolluk
5,41 ± 0,02
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı-

50Ti

Kütle numarası50
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
49,944785622 ± 0,000000088 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
5,18 ± 0,02
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

51Ti

Kütle numarası51
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
50,946609468 ± 0,000000519 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,76 ± 0,01 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

52Ti

Kütle numarası52
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
51,946883509 ± 0,000002948 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,7 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

53Ti

Kütle numarası53
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
52,949670714 ± 0,0000031 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,7 ± 0,9 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

54Ti

Kütle numarası54
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
53,950892 ± 0,000017 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

55Ti

Kütle numarası55
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
54,955091 ± 0,000031 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,3 ± 0,1 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

Kütle numarası56
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
55,957677675 ± 0,000107569 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
200 ± 5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

Kütle numarası57
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
56,963068098 ± 0,00022102 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
95 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

Kütle numarası58
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
57,966808519 ± 0,000196823 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
55 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1992
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

Kütle numarası59
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
58,972217 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28,5 ± 1,9 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

Kütle numarası60
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
59,976275 ± 0,000258 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22,2 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

Kütle numarası61
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
60,982426 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

Kütle numarası62
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
61,986903 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

Kütle numarası63
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
62,993709 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

Kütle numarası64
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
63,998411 ± 0,000644 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

Kütle numarası65
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
65,005593 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

tarih

kâşifi ya da mucidiWilliam Gregor
keşif yeriEngland
keşif veya buluş tarihi1791
köken bilimiGreek: titanos (Titans).
telaffuzutie-TAY-ni-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
5.650 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,001 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,054 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0004 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832