Титан

Титан (Ti)

хімічний елемент із атомним номером 22
Атомний номер22
Атомна маса47.867
масове число48
Група4
Період4
Блокd
протон22 p+
нейтрон26 n0
електрон22 e-
Animated Модель Бора of Ti (Титан)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
140 pm
молярний об'єм
Ковалентний радіус
136 pm
Metallic Radius
132 pm
іонний радіус
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Радіус Ван дер Ваальса
211 pm
густина
4,506 г/см³
Atomic Radii Of The Elements: Титан0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомний РадіусКовалентний РадіусMetallic RadiusРадіус Ван дер Ваальса

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
876 kJ/mol
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
6,82812 eV/particle
енергія іонізації of Ti (Титан)
питома теплота випаровування
422,6 kJ/mol
питома теплота плавлення
18,8 kJ/mol
теплота утворення хімічної сполуки
473 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 10, 2
Модель Бора: Ti (Титан)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Ti (Титан)
електронна конфігурація[Ar] 3d2 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2
Enhanced Модель Бора of Ti (Титан)
Orbital Diagram of Ti (Титан)
ступінь окиснення-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Електронегативність
1.54
Electrophilicity Index
0,8836023565738941 eV/particle
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
3 560,15 K
Температура плавлення
1 943,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Срібний
appearancesilvery grey-white metallic
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
21,9 W/(m K)
Теплове розширення
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Питома теплоїмність
0,523 J/(g⋅K)
Показник адіабати
electrical properties
typeConductor
Електропровідність
2,5 MS/m
питомий опір
0,0000004 m Ω
Надпровідність
0,4 K
магнетизм
typeparamagnetic
Магнітна сприйнятливість (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Магнітна сприйнятливість (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Магнітна сприйнятливість (Volume)
0,0001807
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураГексагональна примітивна (HEX)
Період кристалічної ґратки
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
механічні властивості матеріалів
твердість
6 MPa
модуль всебічного стиску
110 GPa
модуль зсуву
44 GPa
модуль Юнга
116 GPa
коефіцієнт Пуассона
0,32
швидкість звуку
4 140 m/s
класифікування
КатегоріяПерехідні метали, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Геохімічна класифікація елементівlitophile

інший

Gas Basicity
853,7 kJ/mol
Поляризовність
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 044 a₀
allotrope
Neutron cross section
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
квантове число3F2
просторова група194 (P63/mmc)

Ізотопи титану

Стабільні ізотопи5
Нестабільні ізотопи24
Natural Isotopes5
Isotopic Composition4873.72%4873.72%468.25%468.25%477.44%477.44%495.41%495.41%505.18%505.18%

37Ti

масове число37
нейтронне число15
relative atomic mass
37,027021 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
p (proton emission)

38Ti

масове число38
нейтронне число16
relative atomic mass
38,012206 ± 0,000322 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
2p (2-proton emission)

39Ti

масове число39
нейтронне число17
relative atomic mass
39,002684 ± 0,000215 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
28,5 ± 0,9 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1990
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)

40Ti

масове число40
нейтронне число18
relative atomic mass
39,990345146 ± 0,000073262 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
52,4 ± 0,3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1982
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

масове число41
нейтронне число19
relative atomic mass
40,983148 ± 0,00003 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
81,9 ± 0,5 ms
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1964
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

масове число42
нейтронне число20
relative atomic mass
41,973049369 ± 0,000000289 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
208,3 ± 0,4 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1964
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

масове число43
нейтронне число21
relative atomic mass
42,96852842 ± 0,000006139 Da
G-фактор
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
509 ± 5 ms
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1948
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

44Ti

масове число44
нейтронне число22
relative atomic mass
43,959689936 ± 0,000000751 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
59,1 ± 0,3 y
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)100%

45Ti

масове число45
нейтронне число23
relative atomic mass
44,958120758 ± 0,000000897 Da
G-фактор
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
184,8 ± 0,5 m
спін7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
дата відкриття (винаходу)1941
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

масове число46
нейтронне число24
relative atomic mass
45,952626356 ± 0,000000097 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
8,25 ± 0,03
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1934
парність+

47Ti

масове число47
нейтронне число25
relative atomic mass
46,951757491 ± 0,000000085 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
7,44 ± 0,02
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
дата відкриття (винаходу)1934
парність-

48Ti

масове число48
нейтронне число26
relative atomic mass
47,947940677 ± 0,000000079 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
73,72 ± 0,03
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1923
парність+

49Ti

масове число49
нейтронне число27
relative atomic mass
48,947864391 ± 0,000000084 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
5,41 ± 0,02
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
дата відкриття (винаходу)1934
парність-

50Ti

масове число50
нейтронне число28
relative atomic mass
49,944785622 ± 0,000000088 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
5,18 ± 0,02
радіоактивністьstable isotope
період напіврозпадуNot Radioactive ☢️
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1934
парність+

51Ti

масове число51
нейтронне число29
relative atomic mass
50,946609468 ± 0,000000519 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
5,76 ± 0,01 m
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1947
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

52Ti

масове число52
нейтронне число30
relative atomic mass
51,946883509 ± 0,000002948 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,7 ± 0,1 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1966
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

53Ti

масове число53
нейтронне число31
relative atomic mass
52,949670714 ± 0,0000031 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
32,7 ± 0,9 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1977
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

54Ti

масове число54
нейтронне число32
relative atomic mass
53,950892 ± 0,000017 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,1 ± 1 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1980
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

55Ti

масове число55
нейтронне число33
relative atomic mass
54,955091 ± 0,000031 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
1,3 ± 0,1 s
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1980
парність

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

56Ti

масове число56
нейтронне число34
relative atomic mass
55,957677675 ± 0,000107569 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
200 ± 5 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1980
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

57Ti

масове число57
нейтронне число35
relative atomic mass
56,963068098 ± 0,00022102 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
95 ± 8 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1985
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

58Ti

масове число58
нейтронне число36
relative atomic mass
57,966808519 ± 0,000196823 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
55 ± 6 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1992
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

59Ti

масове число59
нейтронне число37
relative atomic mass
58,972217 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
28,5 ± 1,9 ms
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1997
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ti

масове число60
нейтронне число38
relative atomic mass
59,976275 ± 0,000258 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
22,2 ± 1,6 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1997
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ti

масове число61
нейтронне число39
relative atomic mass
60,982426 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
15 ± 4 ms
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1997
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Ti

масове число62
нейтронне число40
relative atomic mass
61,986903 ± 0,000429 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2009
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Ti

масове число63
нейтронне число41
relative atomic mass
62,993709 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2009
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

64Ti

масове число64
нейтронне число42
relative atomic mass
63,998411 ± 0,000644 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2013
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

65Ti

масове число65
нейтронне число43
relative atomic mass
65,005593 ± 0,000751 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність-

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Titan-crystal bar.JPG

історія

першовідкривач або винахідникWilliam Gregor
місце відкриттяEngland
дата відкриття (винаходу)1791
етимологіяGreek: titanos (Titans).
вимоваtie-TAY-ni-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
5 650 mg/kg
ізотопна поширеність (океан)
0,001 mg/L
ізотопна поширеність (людський організм)
ізотопна поширеність (метеороїд)
0,054 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0,0004 %
Достаток в Всесвіті
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832