Titan

Titan (Ti)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 22, một kim loại màu xám bạc cứng của loạt kim loại chuyển tiếp
Số nguyên tử22
Nguyên tử khối47.867
số khối48
Nhóm4
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton22 p+
Nơ tron26 n0
Electrons22 e-
Animated Mô hình Bohr of Ti (Titan)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
140 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
136 pm
Metallic Radius
132 pm
ionic radius
86 pm
Crystal Radius
100 pm
Bán kính van der Waals
211 pm
mật độ
4,506 g/cm³
năng lượng
proton affinity
876 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
6,82812 eV/particle
ionization energy of Ti (Titan)
Nhiệt bay hơi
422,6 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
18,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
473 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 10, 2
Mô hình Bohr: Ti (Titan)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Ar] 3d2 4s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ti (Titan)
Orbital Diagram of Ti (Titan)
trạng thái oxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
1.54
Electrophilicity
0,8836023565738941 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.560,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.943,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery grey-white metallic
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
21,9 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000086 1/K
molar heat capacity
25,06 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,523 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
2,5 MS/m
điện trở suất
0,0000004 m Ω
Siêu dẫn
0,4 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000401 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000001919 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0001807
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
2,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
6 MPa
Mô đun khối
110 GPa
Modul ngang
44 GPa
mô đun Young
116 GPa
Hệ số Poisson
0,32
tốc độ âm thanh
4.140 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIVA
IUPAC GroupIVB
Glawe Number51
Mendeleev Number43
Pettifor Number51
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
853,7 kJ/mol
Dipole Polarizability
100 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.044 a₀
Allotropes
Neutron cross section
6,1
Neutron Mass Absorption
0,0044
Số lượng tử3F2
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Titan

Các đồng vị bền5
Các đồng vị không bền24
Radioactive Isotopes22

37Ti

natural abundance
relative atomic mass
37,027021 ± 0,000429 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

37Ti Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

38Ti

natural abundance
relative atomic mass
38,012206 ± 0,000322 Da
số khối38
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

38Ti Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

39Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,002684 ± 0,000215 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
28,5 ± 0,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity+

39Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)93.7%
2p (2-proton emission)%

40Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,990345146 ± 0,000073262 Da
số khối40
g-factor
0
chu kỳ bán rã
52,4 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

40Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%

41Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,983148 ± 0,00003 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
81,9 ± 0,5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity+

41Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91.1%

42Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,973049369 ± 0,000000289 Da
số khối42
g-factor
0
chu kỳ bán rã
208,3 ± 0,4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1964
parity+

42Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,96852842 ± 0,000006139 Da
số khối43
g-factor
0,24285714285714 ± 0,0057142857142857
chu kỳ bán rã
509 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

43Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

44Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,959689936 ± 0,000000751 Da
số khối44
g-factor
0
chu kỳ bán rã
59,1 ± 0,3 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1954
parity+

44Ti Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

45Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,958120758 ± 0,000000897 Da
số khối45
g-factor
0,027142857142857 ± 0,00057142857142857
chu kỳ bán rã
184,8 ± 0,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,015 ± 0,015
ngày khám phá1941
parity-

45Ti Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

46Ti

natural abundance
8,25 ± 0,03
relative atomic mass
45,952626356 ± 0,000000097 Da
số khối46
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

47Ti

natural abundance
7,44 ± 0,02
relative atomic mass
46,951757491 ± 0,000000085 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,302 ± 0,01
ngày khám phá1934
parity-

48Ti

natural abundance
73,72 ± 0,03
relative atomic mass
47,947940677 ± 0,000000079 Da
số khối48
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

49Ti

natural abundance
5,41 ± 0,02
relative atomic mass
48,947864391 ± 0,000000084 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,247 ± 0,011
ngày khám phá1934
parity-

50Ti

natural abundance
5,18 ± 0,02
relative atomic mass
49,944785622 ± 0,000000088 Da
số khối50
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1934
parity+

51Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
50,946609468 ± 0,000000519 Da
số khối51
g-factor
chu kỳ bán rã
5,76 ± 0,01 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity-

51Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

52Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
51,946883509 ± 0,000002948 Da
số khối52
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,7 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1966
parity+

52Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

53Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
52,949670714 ± 0,0000031 Da
số khối53
g-factor
chu kỳ bán rã
32,7 ± 0,9 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity

53Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

54Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
53,950892 ± 0,000017 Da
số khối54
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,1 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

54Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

55Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,955091 ± 0,000031 Da
số khối55
g-factor
chu kỳ bán rã
1,3 ± 0,1 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity

55Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

56Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,957677675 ± 0,000107569 Da
số khối56
g-factor
0
chu kỳ bán rã
200 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1980
parity+

56Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

57Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,963068098 ± 0,00022102 Da
số khối57
g-factor
chu kỳ bán rã
95 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

57Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

58Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
57,966808519 ± 0,000196823 Da
số khối58
g-factor
0
chu kỳ bán rã
55 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1992
parity+

58Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

59Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,972217 ± 0,000322 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
28,5 ± 1,9 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

59Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,976275 ± 0,000258 Da
số khối60
g-factor
0
chu kỳ bán rã
22,2 ± 1,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

60Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,982426 ± 0,000322 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
15 ± 4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity-

61Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

62Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,986903 ± 0,000429 Da
số khối62
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2009
parity+

62Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

63Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,993709 ± 0,000537 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2009
parity-

63Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

64Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,998411 ± 0,000644 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2013
parity+

64Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

65Ti

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,005593 ± 0,000751 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

65Ti Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Titan-crystal bar.JPG

lịch sử

được phát hiện bởiWilliam Gregor
nơi khám pháEngland
ngày khám phá1791
từ nguyên họcGreek: titanos (Titans).
cách phát âmtie-TAY-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
5.650 mg/kg
Abundance in Oceans
0,001 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,054 %
Abundance in Sun
0,0004 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5591
2p3.9352
2s6.6234
3d13.8586
3p11.8963
3s10.9669
4s17.1832