Ψευdαργυρος

Ψευdαργυρος (Zn)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Zn και ατομικό αριθμό 30
Ατομικός Αριθμός30
Ατομικό βάρος65.38
Μαζικός αριθμός64
Ομάδα12
Περίοδος4
Τομέαςd
πρωτόνιο30 p+
νετρόνιο34 n0
ηλεκτρόνιο30 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Zn (Ψευdαργυρος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
135 pm
molar volume
covalent radius
118 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waals radius
201 pm
πυκνότητα
7,134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Ψευdαργυρος0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
608,6 kJ/mol
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
9,394199 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Zn (Ψευdαργυρος)
ενθαλπία εξάτμισης
114,8 kJ/mol
enthalpy of fusion
7,28 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
130,4 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Zn (Ψευdαργυρος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Zn (Ψευdαργυρος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Zn (Ψευdαργυρος)
Orbital Diagram of Zn (Ψευdαργυρος)
Αριθμός οξείδωσης-2, 0, 1, 2
Ηλεκτραρνητικότητα
1.65
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
1.180,15 K
Σημείο τήξης
692,677 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Slate Gray
Εμφάνισηsilver-gray
δείκτης διάθλασης
1,00205
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000302 1/K
molar heat capacity
25,39 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,388 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
17 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000005900000000001 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
0,85 K
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,00000000221 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000145 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000158
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
2,5 MPa
Συμπιεστότητα
70 GPa
shear modulus
43 GPa
Young's modulus
108 GPa
Poisson's ratio
0,25
ταχύτητα του ήχου
3.700 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
586 kJ/mol
polarizability
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Neutron cross section
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
Κβαντικός αριθμός1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

Μαζικός αριθμός54
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
53,993879 ± 0,000232 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,8 ± 0,5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity+

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)87%

55Zn

Μαζικός αριθμός55
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
54,984681 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,8 ± 1,3 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

Μαζικός αριθμός56
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
55,972743 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,4 ± 0,7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

Μαζικός αριθμός57
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
56,965056 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45,7 ± 0,6 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

Μαζικός αριθμός58
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
57,954590296 ± 0,000053678 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
86 ± 1,9 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

Μαζικός αριθμός59
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
58,949311886 ± 0,000000814 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
178,7 ± 1,3 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

Μαζικός αριθμός60
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
59,941841317 ± 0,000000588 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,38 ± 0,05 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

Μαζικός αριθμός61
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
60,939506964 ± 0,000017068 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
89,1 ± 0,2 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

Μαζικός αριθμός62
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
61,934333359 ± 0,00000066 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,193 ± 0,015 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

Μαζικός αριθμός63
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
62,93321114 ± 0,000001674 Da
g-factor
-0,18762 ± 0,000033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
38,47 ± 0,05 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

Μαζικός αριθμός64
αριθμός νετρονίων34
σχετική ατομική μάζα
63,929141776 ± 0,00000069 Da
g-factor
0
natural abundance
49,17 ± 0,75
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

65Zn

Μαζικός αριθμός65
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
64,929240534 ± 0,000000693 Da
g-factor
0,30736 ± 0,00008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
243,94 ± 0,04 d
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,019 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

Μαζικός αριθμός66
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
65,926033639 ± 0,000000798 Da
g-factor
0
natural abundance
27,73 ± 0,98
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

67Zn

Μαζικός αριθμός67
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
66,927127422 ± 0,00000081 Da
g-factor
natural abundance
4,04 ± 0,16
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1928
parity-

68Zn

Μαζικός αριθμός68
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
67,924844232 ± 0,000000835 Da
g-factor
0
natural abundance
18,45 ± 0,63
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

69Zn

Μαζικός αριθμός69
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
68,92655036 ± 0,000000853 Da
g-factor
1,114 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
56,4 ± 0,9 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

70Zn

Μαζικός αριθμός70
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
69,925319175 ± 0,000002058 Da
g-factor
0
natural abundance
0,61 ± 0,1
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)

71Zn

Μαζικός αριθμός71
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
70,927719578 ± 0,000002849 Da
g-factor
1,102 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,05 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

72Zn

Μαζικός αριθμός72
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
71,926842806 ± 0,0000023 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
46,5 ± 0,1 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

73Zn

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
72,92958258 ± 0,000002 Da
g-factor
1,1162 ± 0,001
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,5 ± 0,2 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

74Zn

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
73,92940726 ± 0,0000027 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
95,6 ± 1,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

75Zn

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
74,932840244 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,2 ± 0,2 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

76Zn

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
75,933114956 ± 0,000001562 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,7 ± 0,3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

77Zn

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
76,936887197 ± 0,000002117 Da
g-factor
-0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,08 ± 0,05 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

78Zn

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
77,938289204 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,47 ± 0,15 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
78,942638067 ± 0,000002388 Da
g-factor
-0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
746 ± 42 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
79,944552929 ± 0,000002774 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
562,2 ± 3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
80,950402617 ± 0,0000054 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
299,4 ± 2,1 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
81,954574097 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
177,9 ± 2,5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
82,961041 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
100 ± 3 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
83,965829 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
84,973054 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
85,978463 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαGerman: zink (German for tin).
pronunciationZINK (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,0049 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,0033 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,018 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0002 %
Abundance in Universe
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348