Cynk

Cynk (Zn)

30. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa30
Masa atomowa65.38
liczba masowa64
Grupa12
Okres4
Blokd
proton30 p+
neutron34 n0
elektron30 e-
Animated Model atomu Bohra of Zn (Cynk)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
118 pm
Metallic Radius
121 pm
Promień jonowy
60 pm
Crystal Radius
74 pm
promień van der Waalsa
201 pm
gęstość
7,134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cynk0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
608,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
9,394199 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Zn (Cynk)
ciepło parowania
114,8 kJ/mol
ciepło topnienia
7,28 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
130,4 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 2
Model atomu Bohra: Zn (Cynk)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Zn (Cynk)
konfiguracja elektronowa[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced Model atomu Bohra of Zn (Cynk)
Orbital Diagram of Zn (Cynk)
stopień utlenienia-2, 0, 1, 2
elektroujemność
1.65
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 180,15 K
Temperatura topnienia
692,677 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Slate Gray
appearancesilver-gray
współczynnik załamania
1,00205
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000302 1/K
molar heat capacity
25,39 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,388 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
17 MS/m
rezystywność
0,00000005900000000001 m Ω
nadprzewodnictwo
0,85 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,00000000221 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000145 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000158
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
70 GPa
moduł Kirchhoffa
43 GPa
moduł Younga
108 GPa
współczynnik Poissona
0,25
prędkość dźwięku
3 700 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
586 kJ/mol
Polaryzowalność
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Przekrój czynny
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

liczba masowa54
liczba neutronów24
względna masa atomowa
53,993879 ± 0,000232 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)87%

55Zn

liczba masowa55
liczba neutronów25
względna masa atomowa
54,984681 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,8 ± 1,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

liczba masowa56
liczba neutronów26
względna masa atomowa
55,972743 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,4 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

liczba masowa57
liczba neutronów27
względna masa atomowa
56,965056 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45,7 ± 0,6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

liczba masowa58
liczba neutronów28
względna masa atomowa
57,954590296 ± 0,000053678 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
86 ± 1,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

liczba masowa59
liczba neutronów29
względna masa atomowa
58,949311886 ± 0,000000814 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
178,7 ± 1,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

liczba masowa60
liczba neutronów30
względna masa atomowa
59,941841317 ± 0,000000588 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,38 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

liczba masowa61
liczba neutronów31
względna masa atomowa
60,939506964 ± 0,000017068 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
89,1 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

liczba masowa62
liczba neutronów32
względna masa atomowa
61,934333359 ± 0,00000066 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,193 ± 0,015 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

liczba masowa63
liczba neutronów33
względna masa atomowa
62,93321114 ± 0,000001674 Da
g-factor
-0,18762 ± 0,000033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,47 ± 0,05 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

liczba masowa64
liczba neutronów34
względna masa atomowa
63,929141776 ± 0,00000069 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
49,17 ± 0,75
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

65Zn

liczba masowa65
liczba neutronów35
względna masa atomowa
64,929240534 ± 0,000000693 Da
g-factor
0,30736 ± 0,00008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
243,94 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,019 ± 0,002
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

liczba masowa66
liczba neutronów36
względna masa atomowa
65,926033639 ± 0,000000798 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
27,73 ± 0,98
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

67Zn

liczba masowa67
liczba neutronów37
względna masa atomowa
66,927127422 ± 0,00000081 Da
g-factor
abundancja naturalna
4,04 ± 0,16
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
data odkrycia1928
parzystość-

68Zn

liczba masowa68
liczba neutronów38
względna masa atomowa
67,924844232 ± 0,000000835 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
18,45 ± 0,63
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

69Zn

liczba masowa69
liczba neutronów39
względna masa atomowa
68,92655036 ± 0,000000853 Da
g-factor
1,114 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56,4 ± 0,9 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

70Zn

liczba masowa70
liczba neutronów40
względna masa atomowa
69,925319175 ± 0,000002058 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,61 ± 0,1
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

71Zn

liczba masowa71
liczba neutronów41
względna masa atomowa
70,927719578 ± 0,000002849 Da
g-factor
1,102 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,05 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

72Zn

liczba masowa72
liczba neutronów42
względna masa atomowa
71,926842806 ± 0,0000023 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
46,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

73Zn

liczba masowa73
liczba neutronów43
względna masa atomowa
72,92958258 ± 0,000002 Da
g-factor
1,1162 ± 0,001
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,5 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

74Zn

liczba masowa74
liczba neutronów44
względna masa atomowa
73,92940726 ± 0,0000027 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
95,6 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

75Zn

liczba masowa75
liczba neutronów45
względna masa atomowa
74,932840244 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,2 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

76Zn

liczba masowa76
liczba neutronów46
względna masa atomowa
75,933114956 ± 0,000001562 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

77Zn

liczba masowa77
liczba neutronów47
względna masa atomowa
76,936887197 ± 0,000002117 Da
g-factor
-0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,08 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

78Zn

liczba masowa78
liczba neutronów48
względna masa atomowa
77,938289204 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,47 ± 0,15 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

liczba masowa79
liczba neutronów49
względna masa atomowa
78,942638067 ± 0,000002388 Da
g-factor
-0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
746 ± 42 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

liczba masowa80
liczba neutronów50
względna masa atomowa
79,944552929 ± 0,000002774 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
562,2 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

liczba masowa81
liczba neutronów51
względna masa atomowa
80,950402617 ± 0,0000054 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
299,4 ± 2,1 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

liczba masowa82
liczba neutronów52
względna masa atomowa
81,954574097 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
177,9 ± 2,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

liczba masowa83
liczba neutronów53
względna masa atomowa
82,961041 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
100 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

liczba masowa84
liczba neutronów54
względna masa atomowa
83,965829 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

liczba masowa85
liczba neutronów55
względna masa atomowa
84,973054 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

liczba masowa86
liczba neutronów56
względna masa atomowa
85,978463 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaGerman: zink (German for tin).
wymowaZINK (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,0049 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,0033 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,018 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0002 %
Ilość we Wszechświecie
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348