Zinok

Zinok (Zn)

chemický prvok s protónovým číslom 30
Protónové číslo30
Atómová hmotnosť65.38
Nukleónové číslo64
Skupina12
Perióda4
Orbitáld
protón30 p+
Neutrón34 n0
elektrón30 e-
Animated Bohrov model atómu of Zn (Zinok)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
135 pm
Mólový objem
Covalent Radius
118 pm
Metallic Radius
121 pm
iónový polomer
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waalsov polomer
201 pm
density
7,134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Zinok0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
608,6 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
9,394199 eV/particle
ionization energy of Zn (Zinok)
Merné skupenské teplo varu
114,8 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
7,28 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
130,4 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 2
Bohrov model atómu: Zn (Zinok)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Zn (Zinok)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced Bohrov model atómu of Zn (Zinok)
Orbital Diagram of Zn (Zinok)
Oxidačné číslo-2, 0, 1, 2
Elektronegativita
1.65
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 180,15 K
Teplota topenia
692,677 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bridlicovo šedá
podobasilver-gray
Index lomu
1,00205
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000302 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,39 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,388 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
17 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000005900000000001 m Ω
supravodivosť
0,85 K
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,00000000221 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000145 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000158
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2,5 MPa
bulk modulus
70 GPa
shear modulus
43 GPa
Youngov modul
108 GPa
Poissonova konštanta
0,25
rýchlosť zvuku
3 700 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
586 kJ/mol
polarizability
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Neutron cross section
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

Nukleónové číslo54
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
53,993879 ± 0,000232 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)87%

55Zn

Nukleónové číslo55
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
54,984681 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,8 ± 1,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

Nukleónové číslo56
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
55,972743 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,4 ± 0,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

Nukleónové číslo57
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
56,965056 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
45,7 ± 0,6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

Nukleónové číslo58
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
57,954590296 ± 0,000053678 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
86 ± 1,9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

Nukleónové číslo59
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
58,949311886 ± 0,000000814 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
178,7 ± 1,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

Nukleónové číslo60
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
59,941841317 ± 0,000000588 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,38 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

Nukleónové číslo61
neutrónové číslo31
Relatívna atómová hmotnosť
60,939506964 ± 0,000017068 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
89,1 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

Nukleónové číslo62
neutrónové číslo32
Relatívna atómová hmotnosť
61,934333359 ± 0,00000066 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,193 ± 0,015 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

Nukleónové číslo63
neutrónové číslo33
Relatívna atómová hmotnosť
62,93321114 ± 0,000001674 Da
g-factor
-0,18762 ± 0,000033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,47 ± 0,05 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

Nukleónové číslo64
neutrónové číslo34
Relatívna atómová hmotnosť
63,929141776 ± 0,00000069 Da
g-factor
0
natural abundance
49,17 ± 0,75
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

65Zn

Nukleónové číslo65
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
64,929240534 ± 0,000000693 Da
g-factor
0,30736 ± 0,00008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
243,94 ± 0,04 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,019 ± 0,002
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

Nukleónové číslo66
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
65,926033639 ± 0,000000798 Da
g-factor
0
natural abundance
27,73 ± 0,98
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

67Zn

Nukleónové číslo67
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
66,927127422 ± 0,00000081 Da
g-factor
natural abundance
4,04 ± 0,16
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
dátum objavu1928
parity-

68Zn

Nukleónové číslo68
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
67,924844232 ± 0,000000835 Da
g-factor
0
natural abundance
18,45 ± 0,63
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

69Zn

Nukleónové číslo69
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
68,92655036 ± 0,000000853 Da
g-factor
1,114 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56,4 ± 0,9 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1937
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

70Zn

Nukleónové číslo70
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
69,925319175 ± 0,000002058 Da
g-factor
0
natural abundance
0,61 ± 0,1
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

71Zn

Nukleónové číslo71
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
70,927719578 ± 0,000002849 Da
g-factor
1,102 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,05 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

72Zn

Nukleónové číslo72
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
71,926842806 ± 0,0000023 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
46,5 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

73Zn

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
72,92958258 ± 0,000002 Da
g-factor
1,1162 ± 0,001
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,5 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

74Zn

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
73,92940726 ± 0,0000027 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
95,6 ± 1,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

75Zn

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
74,932840244 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,2 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

76Zn

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
75,933114956 ± 0,000001562 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

77Zn

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
76,936887197 ± 0,000002117 Da
g-factor
-0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,08 ± 0,05 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

78Zn

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
77,938289204 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,47 ± 0,15 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
78,942638067 ± 0,000002388 Da
g-factor
-0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
746 ± 42 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
79,944552929 ± 0,000002774 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
562,2 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
80,950402617 ± 0,0000054 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
299,4 ± 2,1 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
81,954574097 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
177,9 ± 2,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
82,961041 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
100 ± 3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
83,965829 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
84,973054 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
85,978463 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaGerman: zink (German for tin).
pronunciationZINK (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,0049 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,0033 %
natural abundance (Meteoroid)
0,018 %
natural abundance (Slnko)
0,0002 %
Množstvo vo vesmíre
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348