Cink

Cink (Zn)

chemical element with symbol Zn and atomic number 30
Vrstno število30
Atomska teža65.38
Masno število64
Skupina12
Perioda4
Blokd
proton30 p+
nevtron34 n0
elektron30 e-
Animated Bohrov model atoma of Zn (Cink)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
135 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
118 pm
Metallic Radius
121 pm
Ionski polmer
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waalsov polmer
201 pm
density
7,134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cink0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
608,6 kJ/mol
Elektronska afiniteta
ionization energy
9,394199 eV/particle
ionization energy of Zn (Cink)
Izparilna toplota
114,8 kJ/mol
talilna toplota
7,28 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
130,4 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 2
Bohrov model atoma: Zn (Cink)
valence electron2
Lewis structure: Zn (Cink)
elektronska konfiguracija[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced Bohrov model atoma of Zn (Cink)
Orbital Diagram of Zn (Cink)
Oksidacijsko stanje-2, 0, 1, 2
Elektronegativnost
1.65
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
1.180,15 K
Tališče
692,677 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Slate Gray
appearancesilver-gray
Lomni količnik
1,00205
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
0,0000302 1/K
molar heat capacity
25,39 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,388 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
17 MS/m
Specifična upornost
0,00000005900000000001 m Ω
Superprevodnost
0,85 K
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,00000000221 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000145 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000158
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna (HEX)
lattice constant
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
2,5 MPa
Stisljivostni modul
70 GPa
Strižni modul
43 GPa
Young's modulus
108 GPa
Poissonovo število
0,25
hitrost zvoka
3.700 m/s
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
586 kJ/mol
Polarizabilnost
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Neutron cross section
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
Kvantno število1S0
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

Masno število54
nevtronsko število24
relative atomic mass
53,993879 ± 0,000232 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,8 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2005
Parnost+

decay modeJakost
2p (2-proton emission)87%

55Zn

Masno število55
nevtronsko število25
relative atomic mass
54,984681 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,8 ± 1,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

Masno število56
nevtronsko število26
relative atomic mass
55,972743 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,4 ± 0,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2001
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

Masno število57
nevtronsko število27
relative atomic mass
56,965056 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
45,7 ± 0,6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

Masno število58
nevtronsko število28
relative atomic mass
57,954590296 ± 0,000053678 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
86 ± 1,9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1986
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

Masno število59
nevtronsko število29
relative atomic mass
58,949311886 ± 0,000000814 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
178,7 ± 1,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

Masno število60
nevtronsko število30
relative atomic mass
59,941841317 ± 0,000000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,38 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

Masno število61
nevtronsko število31
relative atomic mass
60,939506964 ± 0,000017068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
89,1 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

Masno število62
nevtronsko število32
relative atomic mass
61,934333359 ± 0,00000066 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,193 ± 0,015 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

Masno število63
nevtronsko število33
relative atomic mass
62,93321114 ± 0,000001674 Da
g-factor
−0,18762 ± 0,000033333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
38,47 ± 0,05 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
datum odkritja1937
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

Masno število64
nevtronsko število34
relative atomic mass
63,929141776 ± 0,00000069 Da
g-factor
0
natural abundance
49,17 ± 0,75
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

decay modeJakost
+ (double β+ decay)

65Zn

Masno število65
nevtronsko število35
relative atomic mass
64,929240534 ± 0,000000693 Da
g-factor
0,30736 ± 0,00008
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
243,94 ± 0,04 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
−0,019 ± 0,002
datum odkritja1939
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

Masno število66
nevtronsko število36
relative atomic mass
65,926033639 ± 0,000000798 Da
g-factor
0
natural abundance
27,73 ± 0,98
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

67Zn

Masno število67
nevtronsko število37
relative atomic mass
66,927127422 ± 0,00000081 Da
g-factor
natural abundance
4,04 ± 0,16
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
datum odkritja1928
Parnost-

68Zn

Masno število68
nevtronsko število38
relative atomic mass
67,924844232 ± 0,000000835 Da
g-factor
0
natural abundance
18,45 ± 0,63
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

69Zn

Masno število69
nevtronsko število39
relative atomic mass
68,92655036 ± 0,000000853 Da
g-factor
1,114 ± 0,004
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
56,4 ± 0,9 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1937
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

70Zn

Masno število70
nevtronsko število40
relative atomic mass
69,925319175 ± 0,000002058 Da
g-factor
0
natural abundance
0,61 ± 0,1
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)

71Zn

Masno število71
nevtronsko število41
relative atomic mass
70,927719578 ± 0,000002849 Da
g-factor
1,102 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,4 ± 0,05 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

72Zn

Masno število72
nevtronsko število42
relative atomic mass
71,926842806 ± 0,0000023 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
46,5 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

73Zn

Masno število73
nevtronsko število43
relative atomic mass
72,92958258 ± 0,000002 Da
g-factor
1,1162 ± 0,001
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,5 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

74Zn

Masno število74
nevtronsko število44
relative atomic mass
73,92940726 ± 0,0000027 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
95,6 ± 1,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

75Zn

Masno število75
nevtronsko število45
relative atomic mass
74,932840244 ± 0,0000021 Da
g-factor
−0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,2 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
datum odkritja1974
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

76Zn

Masno število76
nevtronsko število46
relative atomic mass
75,933114956 ± 0,000001562 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1974
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

77Zn

Masno število77
nevtronsko število47
relative atomic mass
76,936887197 ± 0,000002117 Da
g-factor
−0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,08 ± 0,05 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

78Zn

Masno število78
nevtronsko število48
relative atomic mass
77,938289204 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,47 ± 0,15 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

Masno število79
nevtronsko število49
relative atomic mass
78,942638067 ± 0,000002388 Da
g-factor
−0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
746 ± 42 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

Masno število80
nevtronsko število50
relative atomic mass
79,944552929 ± 0,000002774 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
562,2 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

Masno število81
nevtronsko število51
relative atomic mass
80,950402617 ± 0,0000054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
299,4 ± 2,1 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1991
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

Masno število82
nevtronsko število52
relative atomic mass
81,954574097 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
177,9 ± 2,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

Masno število83
nevtronsko število53
relative atomic mass
82,961041 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
100 ± 3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

Masno število84
nevtronsko število54
relative atomic mass
83,965829 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
54 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

Masno število85
nevtronsko število55
relative atomic mass
84,973054 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

Masno število86
nevtronsko število56
relative atomic mass
85,978463 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

zgodovina

odkritelj ali izumiteljKnown to the ancients.
nahajališče
datum odkritja
etimologijaGerman: zink (German for tin).
pronunciationZINK (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0,0049 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,0033 %
natural abundance (Meteoroid)
0,018 %
natural abundance (Sonce)
0,0002 %
Abundance in Universe
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348