Цинк

Цинк (Zn)

chemical element with symbol Zn and atomic number 30
Атомски број30
Атомска маса65.38
Масени број64
Група12
Периода4
Блокd
протон30 p+
неутрон34 n0
електрон30 e-
Animated Боров модел атома of Zn (Цинк)

Физичко Својство

Атомски Радијус
135 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
118 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Ван дер Валсов радијус
201 pm
густина
7,134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Цинк0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
608,6 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
9,394199 eV/particle
енергија јонизације of Zn (Цинк)
Топлота испаравања
114,8 kJ/mol
топлота топљења
7,28 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
130,4 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 2
Боров модел атома: Zn (Цинк)
Валентни електрони2
Lewis structure: Zn (Цинк)
електронска конфигурација[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced Боров модел атома of Zn (Цинк)
Orbital Diagram of Zn (Цинк)
оксидациони број-2, 0, 1, 2
електронегативност
1.65
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.180,15 K
Температура топљења
692,677 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Шкриљцова сива
appearancesilver-gray
индекс преламања
1,00205
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000302 1/K
molar heat capacity
25,39 J/(mol K)
Специфична топлота
0,388 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
17 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000005900000000001 m Ω
Суперпроводност
0,85 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,00000000221 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000145 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000158
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
2,5 MPa
модул стишљивости
70 GPa
shear modulus
43 GPa
Јангов модул
108 GPa
Пуасонов однос
0,25
брзина звука
3.700 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
586 kJ/mol
polarizability
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
квантни број1S0
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Zinc

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

Масени број54
неутронски број24
атомска тежина
53,993879 ± 0,000232 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)87%

55Zn

Масени број55
неутронски број25
атомска тежина
54,984681 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,8 ± 1,3 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

Масени број56
неутронски број26
атомска тежина
55,972743 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,4 ± 0,7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

Масени број57
неутронски број27
атомска тежина
56,965056 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
45,7 ± 0,6 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

Масени број58
неутронски број28
атомска тежина
57,954590296 ± 0,000053678 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
86 ± 1,9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

Масени број59
неутронски број29
атомска тежина
58,949311886 ± 0,000000814 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
178,7 ± 1,3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

Масени број60
неутронски број30
атомска тежина
59,941841317 ± 0,000000588 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,38 ± 0,05 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

Масени број61
неутронски број31
атомска тежина
60,939506964 ± 0,000017068 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
89,1 ± 0,2 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

Масени број62
неутронски број32
атомска тежина
61,934333359 ± 0,00000066 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,193 ± 0,015 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

Масени број63
неутронски број33
атомска тежина
62,93321114 ± 0,000001674 Da
g-factor
-0,18762 ± 0,000033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,47 ± 0,05 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

Масени број64
неутронски број34
атомска тежина
63,929141776 ± 0,00000069 Da
g-factor
0
присутност у природи
49,17 ± 0,75
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

65Zn

Масени број65
неутронски број35
атомска тежина
64,929240534 ± 0,000000693 Da
g-factor
0,30736 ± 0,00008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
243,94 ± 0,04 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,019 ± 0,002
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

Масени број66
неутронски број36
атомска тежина
65,926033639 ± 0,000000798 Da
g-factor
0
присутност у природи
27,73 ± 0,98
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

67Zn

Масени број67
неутронски број37
атомска тежина
66,927127422 ± 0,00000081 Da
g-factor
присутност у природи
4,04 ± 0,16
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
датум открића1928
parity-

68Zn

Масени број68
неутронски број38
атомска тежина
67,924844232 ± 0,000000835 Da
g-factor
0
присутност у природи
18,45 ± 0,63
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

69Zn

Масени број69
неутронски број39
атомска тежина
68,92655036 ± 0,000000853 Da
g-factor
1,114 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56,4 ± 0,9 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1937
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

70Zn

Масени број70
неутронски број40
атомска тежина
69,925319175 ± 0,000002058 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,61 ± 0,1
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

71Zn

Масени број71
неутронски број41
атомска тежина
70,927719578 ± 0,000002849 Da
g-factor
1,102 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,05 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

72Zn

Масени број72
неутронски број42
атомска тежина
71,926842806 ± 0,0000023 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
46,5 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

73Zn

Масени број73
неутронски број43
атомска тежина
72,92958258 ± 0,000002 Da
g-factor
1,1162 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,5 ± 0,2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

74Zn

Масени број74
неутронски број44
атомска тежина
73,92940726 ± 0,0000027 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
95,6 ± 1,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

75Zn

Масени број75
неутронски број45
атомска тежина
74,932840244 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,2 ± 0,2 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

76Zn

Масени број76
неутронски број46
атомска тежина
75,933114956 ± 0,000001562 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,7 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

77Zn

Масени број77
неутронски број47
атомска тежина
76,936887197 ± 0,000002117 Da
g-factor
-0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,08 ± 0,05 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

78Zn

Масени број78
неутронски број48
атомска тежина
77,938289204 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,47 ± 0,15 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

Масени број79
неутронски број49
атомска тежина
78,942638067 ± 0,000002388 Da
g-factor
-0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
746 ± 42 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

Масени број80
неутронски број50
атомска тежина
79,944552929 ± 0,000002774 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
562,2 ± 3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

Масени број81
неутронски број51
атомска тежина
80,950402617 ± 0,0000054 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
299,4 ± 2,1 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1991
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

Масени број82
неутронски број52
атомска тежина
81,954574097 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
177,9 ± 2,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

Масени број83
неутронски број53
атомска тежина
82,961041 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
100 ± 3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

Масени број84
неутронски број54
атомска тежина
83,965829 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

Масени број85
неутронски број55
атомска тежина
84,973054 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

Масени број86
неутронски број56
атомска тежина
85,978463 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаGerman: zink (German for tin).
изговорZINK (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,0049 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,0033 %
присутност у природи (метеороид)
0,018 %
присутност у природи (Сунце)
0,0002 %
Заступљеност у Космосу
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348