Çinko

Çinko (Zn)

Element
Atom numarası30
Atom ağırlığı65.38
Kütle numarası64
Grup12
Periyot4
Blokd
proton30 p+
nötron34 n0
elektron30 e-
Animated Bohr modeli of Zn (Çinko)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
135 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
118 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Van der Waals radius
201 pm
yoğunluk
7,134 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Çinko0153045607590105120135150165180195210pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
608,6 kJ/mol
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
9,394199 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Zn (Çinko)
Buharlaşma ısısı
114,8 kJ/mol
enthalpy of fusion
7,28 kJ/mol
standard enthalpy of formation
130,4 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 2
Bohr modeli: Zn (Çinko)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Zn (Çinko)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2
Enhanced Bohr modeli of Zn (Çinko)
Orbital Diagram of Zn (Çinko)
Yükseltgenme seviyesi-2, 0, 1, 2
Elektronegatiflik
1.65
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.180,15 K
Ergime noktası
692,677 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Salamura grisi
appearancesilver-gray
Kırılma indisi
1,00205
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000302 1/K
molar ısı kapasitesi
25,39 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,388 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
17 MS/m
Özdirenç
0,00000005900000000001 m Ω
Süperiletken
0,85 K
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,00000000221 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000145 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000158
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen (HEX)
Kafes sabiti
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
2,5 MPa
Bulk modülü
70 GPa
shear modulus
43 GPa
Young katsayısı
108 GPa
Poisson's ratio
0,25
Ses hızı
3.700 m/s
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
586 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Çinko izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar30
Natural Isotopes5
Isotopic Composition6449.17%6449.17%6627.73%6627.73%6818.45%6818.45%674.04%674.04%700.61%700.61%

54Zn

Kütle numarası54
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
53,993879 ± 0,000232 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,8 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2005
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)87%

55Zn

Kütle numarası55
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
54,984681 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,8 ± 1,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

Kütle numarası56
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
55,972743 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,4 ± 0,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

Kütle numarası57
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
56,965056 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
45,7 ± 0,6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

Kütle numarası58
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
57,954590296 ± 0,000053678 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
86 ± 1,9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

Kütle numarası59
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
58,949311886 ± 0,000000814 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
178,7 ± 1,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

Kütle numarası60
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
59,941841317 ± 0,000000588 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,38 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

Kütle numarası61
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
60,939506964 ± 0,000017068 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
89,1 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

Kütle numarası62
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
61,934333359 ± 0,00000066 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,193 ± 0,015 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

Kütle numarası63
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
62,93321114 ± 0,000001674 Da
g-factor
-0,18762 ± 0,000033333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
38,47 ± 0,05 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

Kütle numarası64
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
63,929141776 ± 0,00000069 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
49,17 ± 0,75
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

65Zn

Kütle numarası65
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
64,929240534 ± 0,000000693 Da
g-factor
0,30736 ± 0,00008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
243,94 ± 0,04 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,019 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

Kütle numarası66
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
65,926033639 ± 0,000000798 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
27,73 ± 0,98
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

67Zn

Kütle numarası67
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
66,927127422 ± 0,00000081 Da
g-factor
doğadaki bolluk
4,04 ± 0,16
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1928
Dönüşümçarpanı-

68Zn

Kütle numarası68
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
67,924844232 ± 0,000000835 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
18,45 ± 0,63
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

69Zn

Kütle numarası69
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
68,92655036 ± 0,000000853 Da
g-factor
1,114 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56,4 ± 0,9 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

70Zn

Kütle numarası70
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
69,925319175 ± 0,000002058 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,61 ± 0,1
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

71Zn

Kütle numarası71
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
70,927719578 ± 0,000002849 Da
g-factor
1,102 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,4 ± 0,05 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

72Zn

Kütle numarası72
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
71,926842806 ± 0,0000023 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
46,5 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

73Zn

Kütle numarası73
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
72,92958258 ± 0,000002 Da
g-factor
1,1162 ± 0,001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,5 ± 0,2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

74Zn

Kütle numarası74
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
73,92940726 ± 0,0000027 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
95,6 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

75Zn

Kütle numarası75
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
74,932840244 ± 0,0000021 Da
g-factor
-0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,2 ± 0,2 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

76Zn

Kütle numarası76
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
75,933114956 ± 0,000001562 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,7 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

77Zn

Kütle numarası77
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
76,936887197 ± 0,000002117 Da
g-factor
-0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,08 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

78Zn

Kütle numarası78
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
77,938289204 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,47 ± 0,15 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

79Zn

Kütle numarası79
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
78,942638067 ± 0,000002388 Da
g-factor
-0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
746 ± 42 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

Kütle numarası80
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
79,944552929 ± 0,000002774 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
562,2 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

Kütle numarası81
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
80,950402617 ± 0,0000054 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
299,4 ± 2,1 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)

82Zn

Kütle numarası82
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
81,954574097 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
177,9 ± 2,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)

83Zn

Kütle numarası83
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
82,961041 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
100 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)

84Zn

Kütle numarası84
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
83,965829 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)

85Zn

Kütle numarası85
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
84,973054 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

86Zn

Kütle numarası86
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
85,978463 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

tarih

kâşifi ya da mucidiKnown to the ancients.
keşif yeri
keşif veya buluş tarihi
köken bilimiGerman: zink (German for tin).
telaffuzuZINK (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0049 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,0033 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,018 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0002 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348