Kẽm

Kẽm (Zn)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 30, kim loại màu trắng bạc
Số nguyên tử30
Nguyên tử khối65.38
số khối64
Nhóm12
Chu kỳ4
Phân lớpd
Prô ton30 p+
Nơ tron34 n0
Electrons30 e-
Animated Mô hình Bohr of Zn (Kẽm)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
118 pm
Metallic Radius
121 pm
ionic radius
60 pm
Crystal Radius
74 pm
Bán kính van der Waals
201 pm
mật độ
7,134 g/cm³
năng lượng
proton affinity
608,6 kJ/mol
Ái lực điện tử
ionization energy
9,394199 eV/particle
ionization energy of Zn (Kẽm)
Nhiệt bay hơi
114,8 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
7,28 kJ/mol
standard enthalpy of formation
130,4 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 2
Mô hình Bohr: Zn (Kẽm)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Ar] 3d10 4s2
Enhanced Mô hình Bohr of Zn (Kẽm)
Orbital Diagram of Zn (Kẽm)
trạng thái oxy hóa-2, 0, 1, 2
độ âm điện
1.65
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.180,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
692,677 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Ánh kim xám
appearancesilver-gray
chiết suất
1,00205
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000302 1/K
molar heat capacity
25,39 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,388 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
17 MS/m
điện trở suất
0,00000005900000000001 m Ω
Siêu dẫn
0,85 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,00000000221 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000145 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000158
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLục giác đơn giản (HEX)
lattice constant
2,66 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Độ cứng
2,5 MPa
Mô đun khối
70 GPa
Modul ngang
43 GPa
mô đun Young
108 GPa
Hệ số Poisson
0,25
tốc độ âm thanh
3.700 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number74
Mendeleev Number77
Pettifor Number76
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
586 kJ/mol
Dipole Polarizability
38,67 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
284 a₀
Allotropes
Neutron cross section
1,1
Neutron Mass Absorption
0,00055
Số lượng tử1S0
space group194 (P63/mmc)

Đồng vị của Kẽm

Các đồng vị bền5
Các đồng vị không bền28
Radioactive Isotopes27

54Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
53,993879 ± 0,000232 Da
số khối54
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity+

54Zn Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)87%

55Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
54,984681 ± 0,000429 Da
số khối55
g-factor
chu kỳ bán rã
19,8 ± 1,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2001
parity-

55Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)91%

56Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
55,972743 ± 0,000429 Da
số khối56
g-factor
0
chu kỳ bán rã
32,4 ± 0,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2001
parity+

56Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)88%

57Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
56,965056 ± 0,000215 Da
số khối57
g-factor
chu kỳ bán rã
45,7 ± 0,6 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity-

57Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

58Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
57,954590296 ± 0,000053678 Da
số khối58
g-factor
0
chu kỳ bán rã
86 ± 1,9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

58Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

59Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
58,949311886 ± 0,000000814 Da
số khối59
g-factor
chu kỳ bán rã
178,7 ± 1,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

59Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.1%

60Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
59,941841317 ± 0,000000588 Da
số khối60
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,38 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

60Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

61Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
60,939506964 ± 0,000017068 Da
số khối61
g-factor
chu kỳ bán rã
89,1 ± 0,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

61Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

62Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
61,934333359 ± 0,00000066 Da
số khối62
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,193 ± 0,015 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

62Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

63Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,93321114 ± 0,000001674 Da
số khối63
g-factor
-0,18762 ± 0,000033333333333333
chu kỳ bán rã
38,47 ± 0,05 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,02
ngày khám phá1937
parity-

63Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

64Zn

natural abundance
49,17 ± 0,75
relative atomic mass
63,929141776 ± 0,00000069 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

64Zn Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

65Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,929240534 ± 0,000000693 Da
số khối65
g-factor
0,30736 ± 0,00008
chu kỳ bán rã
243,94 ± 0,04 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,019 ± 0,002
ngày khám phá1939
parity-

65Zn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

66Zn

natural abundance
27,73 ± 0,98
relative atomic mass
65,926033639 ± 0,000000798 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

67Zn

natural abundance
4,04 ± 0,16
relative atomic mass
66,927127422 ± 0,00000081 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,122 ± 0,01
ngày khám phá1928
parity-

68Zn

natural abundance
18,45 ± 0,63
relative atomic mass
67,924844232 ± 0,000000835 Da
số khối68
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

69Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,92655036 ± 0,000000853 Da
số khối69
g-factor
1,114 ± 0,004
chu kỳ bán rã
56,4 ± 0,9 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1937
parity-

69Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

70Zn

natural abundance
0,61 ± 0,1
relative atomic mass
69,925319175 ± 0,000002058 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

70Zn Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

71Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,927719578 ± 0,000002849 Da
số khối71
g-factor
1,102 ± 0,002
chu kỳ bán rã
2,4 ± 0,05 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity-

71Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

72Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,926842806 ± 0,0000023 Da
số khối72
g-factor
0
chu kỳ bán rã
46,5 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

72Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

73Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,92958258 ± 0,000002 Da
số khối73
g-factor
1,1162 ± 0,001
chu kỳ bán rã
24,5 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity-

73Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

74Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,92940726 ± 0,0000027 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
95,6 ± 1,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

74Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

75Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,932840244 ± 0,0000021 Da
số khối75
g-factor
-0,22517142857143 ± 0,00025714285714286
chu kỳ bán rã
10,2 ± 0,2 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,16 ± 0,02
ngày khám phá1974
parity+

75Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

76Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,933114956 ± 0,000001562 Da
số khối76
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,7 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

76Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

77Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,936887197 ± 0,000002117 Da
số khối77
g-factor
-0,25905714285714 ± 0,000028571428571429
chu kỳ bán rã
2,08 ± 0,05 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,04
ngày khám phá1977
parity+

77Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

78Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,938289204 ± 0,000002086 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,47 ± 0,15 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

78Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

79Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,942638067 ± 0,000002388 Da
số khối79
g-factor
-0,26348888888889 ± 0,00022222222222222
chu kỳ bán rã
746 ± 42 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,04
ngày khám phá1981
parity+

79Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.7%

80Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,944552929 ± 0,000002774 Da
số khối80
g-factor
0
chu kỳ bán rã
562,2 ± 3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1981
parity+

80Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.36%

81Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,950402617 ± 0,0000054 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
299,4 ± 2,1 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1991
parity+

81Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)%

82Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,954574097 ± 0,0000033 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
177,9 ± 2,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

82Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)69%
2n (2-neutron emission)%

83Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,961041 ± 0,000322 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
100 ± 3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

83Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)71%
2n (2-neutron emission)%

84Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,965829 ± 0,000429 Da
số khối84
g-factor
0
chu kỳ bán rã
54 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

84Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)73%
2n (2-neutron emission)%

85Zn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,973054 ± 0,000537 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

85Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

86Zn

natural abundance
relative atomic mass
85,978463 ± 0,000537 Da
số khối86
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

86Zn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcGerman: zink (German for tin).
cách phát âmZINK (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,0049 mg/L
Abundance in Human Body
0,0033 %
Abundance in Meteor
0,018 %
Abundance in Sun
0,0002 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.6755
2p3.902
2s8.172
3d16.1217
3p14.6307
3s13.7808
4s24.0348