Vlastnosti

CAS Number7429-90-5
PubChem CID5359268
Atomový poloměr143
Molární objem9,98
Atomová hmotnost26,982
Blokp
Teplota varu2 519
Bulk Modulus
KategorieNepřechodné kovy
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná
BarvaStříbrná
Kovalentní poloměr121
Hustota2,698
Electrical Resistivity
Elektronová konfigurace[Ne] 3s2 3p1
Elektronů v obalu2, 8, 3
Elektronegativita1,61
Electrons13
Skupina13
Skupenské teplo tání10,7
Skupenské teplo varu293
Ionizační potenciál5,986
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
Hmotnost26,982
Mass Number13
Teplota tání660,32
NázevHliník
Neutrony14
Atomové číslo27
Oxidační čísla1, 3
Perioda3
SkupenstvíPevná
Poisson Ratio
Protony13
Shear Modulus
Měrná tepelná kapacita0,897
ZnačkaAl
Tepelná vodivost2,37
Van der Waals radius
Young's Modulus
Hojnost
Hojnost v zemské kůře8.1%
Hojnost ve vesmíru0.005%
Al Hliník 13 26.9815386 13 3 p 13 660.0 2467.0 [Ne] 3s2 3p1 2 8 3 2.7 8.1% Silver Cubic: Face centered 1.6 1.613 {"1":"577.5","2":"1816.7","3":"2744.8","4":"11577","5":"14842","6":"18379","7":"23326","8":"27465","9":"31853","10":"38473","11":"42647","12":"201266","13":"222316"} 580 42.5 118 3 1.43 10.0 10.7 290.8 0.9 237.0 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Metal, Stable, Natural, PoorMetal ah-LOO-men-em Soft, lightweight, silvery-white metal. Third most abundant element in the earth's crust. Used for many purposes from airplanes to beverage cans. Too soft in its pure form so less than 1% of silicon or iron is added, which hardens and strengthens it. Never occurs in free form. Obtained by electrolysis from bauxite (Al2O3). p2cicHXMs1w Aluminium
Darmstadtium was first created in 1994, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg, under the direction of Sigurd Hofmann.

The team bombarded a lead-208 target with accelerated nuclei of nickel-62 and detected a single atom of the isotope darmstadtium-269. Named after the German city of Darmstadt 13 1825 Hans Christian Oersted Denmark From the Latin word "alumen" meaning "alum"

Izotopy darmstadtia

Standard Atomic Weight

26.9815385(7)

Stabilní izotopy

27Al

Nestabilní izotopy

21Al 22Al 23Al 24Al 25Al 26Al 28Al 29Al 30Al 31Al 32Al 33Al 34Al 35Al 36Al 37Al 38Al 39Al 40Al 41Al 42Al

Darmstadtium je škodlivé díky své radioaktivitě
Darmstadtium has no stable or naturally-occurring isotopes
Darmstadtium is used for scientific research purposes only.