מאפיינים

CAS Number7429-90-5
PubChem CID5359268
רדיוס אטומי143
Atomic Volume9.98
מסה אטומי26.982
חסוםp
נקודת רתיחה2,519
Bulk Modulus
קטגוריהמתכות מעבר עמידות
מבנה גבישיממורכז פאה קובי
צבעכסף
רדיוס קוולנטי121
צפיפות החומר2.698
Electrical Resistivity
מבנה אלקטרוני[Ne] 3s2 3p1
Electrons per shell2, 8, 3
אלקטרושליליות1.61
Electrons13
קבוצה13
Heat of Fusion10.7
Heat of Vaporization293
Ionization Potential5.986
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
מסה26.982
Mass Number13
נקודת התכה660.32
שםאלומיניום
ניוטרונים14
מספר אטומי27
Oxidation States1, 3
מחזור3
פאזהמוצק
Poisson Ratio
פרוטונים13
Shear Modulus
קיבול חום סגולי0.897
סמל כימיAl
מוליכות חום2.37
Van der Waals radius
Young's Modulus
שכיחות
Abundance in Earth's crust8.1%
Abundance in Universe0.005%
Al אלומיניום 13 26.9815386 13 3 p 13 660.0 2467.0 [Ne] 3s2 3p1 2 8 3 2.7 8.1% Silver Cubic: Face centered 1.6 1.613 {"1":"577.5","2":"1816.7","3":"2744.8","4":"11577","5":"14842","6":"18379","7":"23326","8":"27465","9":"31853","10":"38473","11":"42647","12":"201266","13":"222316"} 580 42.5 118 3 1.43 10.0 10.7 290.8 0.9 237.0 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Metal, Stable, Natural, PoorMetal ah-LOO-men-em Soft, lightweight, silvery-white metal. Third most abundant element in the earth's crust. Used for many purposes from airplanes to beverage cans. Too soft in its pure form so less than 1% of silicon or iron is added, which hardens and strengthens it. Never occurs in free form. Obtained by electrolysis from bauxite (Al2O3). p2cicHXMs1w Aluminium
Darmstadtium was first created in 1994, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg, under the direction of Sigurd Hofmann.

The team bombarded a lead-208 target with accelerated nuclei of nickel-62 and detected a single atom of the isotope darmstadtium-269. Named after the German city of Darmstadt 13 1825 Hans Christian Oersted Denmark From the Latin word "alumen" meaning "alum"

Isotopes of Darmstadtium

Standard Atomic Weight

26.9815385(7)

איזוטופים יציבים

27Al

איזוטופים לא יציבים

21Al 22Al 23Al 24Al 25Al 26Al 28Al 29Al 30Al 31Al 32Al 33Al 34Al 35Al 36Al 37Al 38Al 39Al 40Al 41Al 42Al

Darmstadtium is harmful due to its radioactivity
Darmstadtium has no stable or naturally-occurring isotopes
Darmstadtium is used for scientific research purposes only.