คุณสมบัติ

CAS Number7429-91-6
PubChem CID23912
รัศมีอะตอม178
ปริมาณอะตอม19
มวลอะตอม162.5
บล็อกf
จุดเดือด2,567
Bulk Modulus
ประเภทแลนทาไนด
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์192
ความหนาแน่น8.55
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f10 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 28, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.22
Electrons66
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลว11.1
ความร้อนของการกลายเป็นไอ280
พลังงานไอออไนเซชัน5.939
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล162.5
Mass Number66
จุดหลอมเหลว1,407
ชื่อดิสโพรเซียม
นิวตรอน97
เลขอะตอม163
สถานะออกซิเดชัน2, 3
คาบ6
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน66
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.17
สัญลักษณ์Dy
สภาพนำความร้อน0.107
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.00062%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล2×10-7%
Dy ดิสโพรเซียม 66 162.5 6 f 66 1412.0 2567.0 [Xe] 4f10 6s2 2 8 18 28 8 2 8.55 0.00062% Silver Hexagonal 1.2 {"1":"573.0","2":"1130","3":"2200","4":"3990"} 573 50 3 1.8 19.0 230.0 0.173 10.7 178.K 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Lanthanide, Stable, Natural dis-PRO-si-em Soft, lustrous, silvery metal. Its uses are limited to the experimental and esoteric. Usually found with erbium, holmium and other rare earths in some minerals such as monazite sand, which is often 50% rare earth by weight. hFfR_qOSa-8 Dysprosium
Tellurium was discovered in Transylvania in 1782 by Franz-Joseph Müller von Reichenstein in a mineral containing tellurium and gold.

In 1789, another Hungarian scientist, Pál Kitaibel, also discovered the element independently in an ore from Deutsch-Pilsen which had been regarded as argentiferous molybdenite.

In 1798, it was named by Martin Heinrich Klaproth who earlier isolated it from the mineral calaverite. From the Latin word tellus, earth 66 1886 Paul Emile Lecoq de Boisbaudran France From the Greek word "dysprositos" meaning "hard to obtain"

Isotopes of Tellurium

Standard Atomic Weight

162.500(1)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

156Dy 158Dy 160Dy 161Dy 162Dy 163Dy 164Dy

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

138Dy 139Dy 140Dy 141Dy 142Dy 143Dy 144Dy 145Dy 146Dy 147Dy 148Dy 149Dy 150Dy 151Dy 152Dy 153Dy 154Dy 155Dy 157Dy 159Dy 165Dy 166Dy 167Dy 168Dy 169Dy 170Dy 171Dy 172Dy 173Dy

Tellurium and tellurium compounds are considered to be mildly toxic
In air, tellurium burns with a greenish-blue flames, forming the dioxide
The primary use of tellurium is in alloys, foremost in steel and copper to improve machinability.

Tellurium is used as a basic ingredient in blasting caps, and is added to cast iron for chill control.

It is used in vulcanizing rubber and in catalysts for petroleum cracking.

Tellurium is used as a coloring agent in ceramics.