คุณสมบัติ

CAS Number7440-52-0
PubChem CID23980
รัศมีอะตอม176
ปริมาณอะตอม18.4
มวลอะตอม167.259
บล็อกf
จุดเดือด2,868
Bulk Modulus
ประเภทแลนทาไนด
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย
สีสีเงิน
รัศมีโควาเลนต์189
ความหนาแน่น9.066
Electrical Resistivity
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f12 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 30, 8, 2
อิเล็กโตรเนกาติวิตี1.24
Electrons68
หมู่na
ความร้อนของการหลอมเหลว19.9
ความร้อนของการกลายเป็นไอ285
พลังงานไอออไนเซชัน6.108
Magnetic Ordering
Magnetic Susceptibility
มวล167.259
Mass Number68
จุดหลอมเหลว1,529
ชื่อเออร์เบียม
นิวตรอน99
เลขอะตอม167
สถานะออกซิเดชัน3
คาบ6
สถานะแข็ง
Poisson Ratio
โปรตอน68
Shear Modulus
ความร้อนจำเพาะ0.168
สัญลักษณ์Er
สภาพนำความร้อน0.143
Van der Waals radius
Young's Modulus
อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก0.0003%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล2×10-7%
Er เออร์เบียม 68 167.259 6 f 68 1529.0 2868.0 [Xe] 4f12 6s2 2 8 18 30 8 2 9.07 0.0003% Silver Hexagonal 1.2 {"1":"589.3","2":"1150","3":"2194","4":"4120"} 589 50 3 1.78 18.4 17.15 292.88 0.168 14.3 82.K 0 Solid, Paramagnetic, Conductor, Lanthanide, Stable, Natural UR-bi-em Soft, malleable, silvery metal. Erbium oxide is used in ceramics to obtain a pink glaze. Also a few uses in the nuclear industry and as an alloying agent for other exotic metals. For example, it increases the malleability of vanadium. Found with other heavier rare earths in xenotime and euxerite. E-DY_RT4fJ4 Erbium
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element. From the Greek word xenon, stranger 68 1842 Carl G. Mosander Sweden Named after the village of "Ytterby" near Vaxholm in Sweden

Isotopes of Xenon

Standard Atomic Weight

167.259(3)

ไอโซโทปที่มีความเสถียร

162Er 164Er 166Er 167Er 168Er 170Er

ไอโซโทปที่ไม่เสถียร

143Er 144Er 145Er 146Er 147Er 148Er 149Er 150Er 151Er 152Er 153Er 154Er 155Er 156Er 157Er 158Er 159Er 160Er 161Er 163Er 165Er 169Er 171Er 172Er 173Er 174Er 175Er 176Er 177Er

Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.