Stříbro

Stříbro (Ag)

chemický prvek s atomovým číslem 47
Atomové číslo47
Atomová hmotnost107.8682
Nukleonové číslo107
Skupina11
Perioda5
Blokd
proton47 p+
neutron60 n0
elektron47 e-
Animated Bohrův model atomu of Ag (Stříbro)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
160 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
128 pm
Metallic Radius
134 pm
iontový poloměr
67 pm
Crystal Radius
81 pm
Van der Waalsův poloměr
211 pm
hustota
10,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Stříbro0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,576234 eV/particle
Ionizační energie of Ag (Stříbro)
měrné skupenské teplo varu
254,1 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
11,95 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
284,9 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 18, 1
Bohrův model atomu: Ag (Stříbro)
Valenční elektron1
Lewis structure: Ag (Stříbro)
elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced Bohrův model atomu of Ag (Stříbro)
Orbital Diagram of Ag (Stříbro)
Oxidační číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektronegativita
1.93
Electrophilicity Index
1,5703717569100073 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 435,15 K
Teplota tání
1 234,93 K
critical pressure
critical temperature
6 410,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledlustrous white metal
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000189 1/K
Molární tepelná kapacita
25,35 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,235 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
62 MS/m
rezistivita
0,000000016 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,00000000227 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000245 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000238
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
2,5 MPa
stlačitelnost
100 GPa
modul pružnosti ve smyku
30 GPa
modul pružnosti v tahu
83 GPa
Poissonova konstanta
0,37
rychlost zvuku
2 600 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
kvantové číslo2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Izotopy stříbra

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

Nukleonové číslo92
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
91,95971 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

Nukleonové číslo93
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
92,950188 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
228 ± 16 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

Nukleonové číslo94
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
93,943744 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

Nukleonové číslo95
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
94,935688 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,78 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

Nukleonové číslo96
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
95,930743903 ± 0,000096708 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,45 ± 0,03 s
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

Nukleonové číslo97
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
96,9238814 ± 0,0000129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,5 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

Nukleonové číslo98
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
97,92155997 ± 0,000035327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
47,5 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

Nukleonové číslo99
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
98,917645766 ± 0,000006725 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,07 ± 0,05 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

Nukleonové číslo100
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
99,916115443 ± 0,000005367 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,01 ± 0,09 m
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

Nukleonové číslo101
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
100,912683951 ± 0,000005193 Da
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,1 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

Nukleonové číslo102
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
101,911704538 ± 0,000008771 Da
g-factor
0,92 ± 0,14
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,9 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

Nukleonové číslo103
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
102,908960558 ± 0,0000044 Da
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
65,7 ± 0,7 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

Nukleonové číslo104
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
103,908623715 ± 0,000004527 Da
g-factor
0,7828 ± 0,0006
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
69,2 ± 1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

Nukleonové číslo105
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
104,906525604 ± 0,000004877 Da
g-factor
0,2026 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
41,29 ± 0,07 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

Nukleonové číslo106
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
105,906663499 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,8 ± 0,2
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,96 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

Nukleonové číslo107
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
106,905091509 ± 0,000002556 Da
g-factor
natural abundance
51,839 ± 0,008
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie-

108Ag

Nukleonové číslo108
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
107,905950245 ± 0,000002563 Da
g-factor
2,6838 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,382 ± 0,011 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

Nukleonové číslo109
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
108,904755778 ± 0,000001381 Da
g-factor
natural abundance
48,161 ± 0,008
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie-

110Ag

Nukleonové číslo110
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
109,906110724 ± 0,00000138 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,56 ± 0,11 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

Nukleonové číslo111
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
110,905296827 ± 0,000001565 Da
g-factor
-0,292 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,433 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1937
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

112Ag

Nukleonové číslo112
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
111,907048548 ± 0,0000026 Da
g-factor
0,02735 ± 0,00025
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,13 ± 0,008 h
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

113Ag

Nukleonové číslo113
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
112,906572865 ± 0,000017866 Da
g-factor
0,318 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,37 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

114Ag

Nukleonové číslo114
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
113,908823029 ± 0,0000049 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

115Ag

Nukleonové číslo115
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
114,908767445 ± 0,000019611 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20 ± 0,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

116Ag

Nukleonové číslo116
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
115,911386809 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,83 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

117Ag

Nukleonové číslo117
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
116,911774086 ± 0,00001457 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
73,6 ± 1,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

118Ag

Nukleonové číslo118
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
117,914595484 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,76 ± 0,15 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

119Ag

Nukleonové číslo119
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
118,915570309 ± 0,000015783 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

120Ag

Nukleonové číslo120
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
119,918784765 ± 0,0000048 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,52 ± 0,07 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

Nukleonové číslo121
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
120,920125279 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
777 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

Nukleonové číslo122
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
121,923664446 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
529 ± 13 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

Nukleonové číslo123
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
122,92531506 ± 0,000035 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
294 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

Nukleonové číslo124
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
123,928899227 ± 0,00027 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
177,9 ± 2,6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1984
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

Nukleonové číslo125
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
124,930735 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
160 ± 5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

Nukleonové číslo126
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
125,934814 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
52 ± 10 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

Nukleonové číslo127
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
126,937037 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
89 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

Nukleonové číslo128
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
127,941266 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
60 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

Nukleonové číslo129
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
128,944315 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49,9 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

Nukleonové číslo130
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
129,950727 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40,6 ± 4,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

Nukleonové číslo131
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
130,956253 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35 ± 8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

Nukleonové číslo132
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
131,96307 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 14 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

Nukleonové číslo133
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
132,968781 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
výslovnostSIL-ver (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,075 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00004 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000014 %
natural abundance (Slunce)
0,0000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445