Αργυρος

Αργυρος (Ag)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Ag και ατομικό αριθμό 47
Ατομικός Αριθμός47
Ατομικό βάρος107.8682
Μαζικός αριθμός107
Ομάδα11
Περίοδος5
Τομέαςd
πρωτόνιο47 p+
νετρόνιο60 n0
ηλεκτρόνιο47 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ag (Αργυρος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
160 pm
molar volume
covalent radius
128 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
67 pm
Crystal Radius
81 pm
Van der Waals radius
211 pm
πυκνότητα
10,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Αργυρος0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
7,576234 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Ag (Αργυρος)
ενθαλπία εξάτμισης
254,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
11,95 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
284,9 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 18, 1
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Ag (Αργυρος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Ag (Αργυρος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Ag (Αργυρος)
Orbital Diagram of Ag (Αργυρος)
Αριθμός οξείδωσης-2, -1, 0, 1, 2, 3
Ηλεκτραρνητικότητα
1.93
Electrophilicity Index
1,5703717569100073 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.435,15 K
Σημείο τήξης
1.234,93 K
critical pressure
critical temperature
6.410,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηlustrous white metal
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000189 1/K
molar heat capacity
25,35 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,235 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
62 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,000000016 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,00000000227 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000245 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000238
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
2,5 MPa
Συμπιεστότητα
100 GPa
shear modulus
30 GPa
Young's modulus
83 GPa
Poisson's ratio
0,37
ταχύτητα του ήχου
2.600 m/s
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
Κβαντικός αριθμός2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
91,95971 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
92,950188 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
228 ± 16 ns
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
93,943744 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27 ± 2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
94,935688 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,78 ± 0,06 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
95,930743903 ± 0,000096708 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,45 ± 0,03 s
Σπιν8
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
96,9238814 ± 0,0000129 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,5 ± 0,3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
97,92155997 ± 0,000035327 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
47,5 ± 0,3 s
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
98,917645766 ± 0,000006725 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,07 ± 0,05 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
99,916115443 ± 0,000005367 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,01 ± 0,09 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
100,912683951 ± 0,000005193 Da
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,1 ± 0,3 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
101,911704538 ± 0,000008771 Da
g-factor
0,92 ± 0,14
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
12,9 ± 0,3 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
102,908960558 ± 0,0000044 Da
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
65,7 ± 0,7 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
103,908623715 ± 0,000004527 Da
g-factor
0,7828 ± 0,0006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
69,2 ± 1 m
Σπιν5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
104,906525604 ± 0,000004877 Da
g-factor
0,2026 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
41,29 ± 0,07 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
105,906663499 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,8 ± 0,2
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,96 ± 0,04 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
106,905091509 ± 0,000002556 Da
g-factor
natural abundance
51,839 ± 0,008
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1924
parity-

108Ag

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
107,905950245 ± 0,000002563 Da
g-factor
2,6838 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,382 ± 0,011 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
108,904755778 ± 0,000001381 Da
g-factor
natural abundance
48,161 ± 0,008
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1924
parity-

110Ag

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
109,906110724 ± 0,00000138 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,56 ± 0,11 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
110,905296827 ± 0,000001565 Da
g-factor
-0,292 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,433 ± 0,01 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

112Ag

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
111,907048548 ± 0,0000026 Da
g-factor
0,02735 ± 0,00025
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,13 ± 0,008 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

113Ag

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
112,906572865 ± 0,000017866 Da
g-factor
0,318 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,37 ± 0,05 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

114Ag

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
113,908823029 ± 0,0000049 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,6 ± 0,1 s
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

115Ag

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
114,908767445 ± 0,000019611 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20 ± 0,5 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

116Ag

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
115,911386809 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,83 ± 0,08 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

117Ag

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
116,911774086 ± 0,00001457 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
73,6 ± 1,4 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

118Ag

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
117,914595484 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,76 ± 0,15 s
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

119Ag

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
118,915570309 ± 0,000015783 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6 ± 0,5 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

120Ag

Μαζικός αριθμός120
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
119,918784765 ± 0,0000048 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,52 ± 0,07 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

Μαζικός αριθμός121
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
120,920125279 ± 0,000013 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
777 ± 10 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

Μαζικός αριθμός122
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
121,923664446 ± 0,000041 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
529 ± 13 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

Μαζικός αριθμός123
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
122,92531506 ± 0,000035 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
294 ± 5 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

Μαζικός αριθμός124
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
123,928899227 ± 0,00027 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
177,9 ± 2,6 ms
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

Μαζικός αριθμός125
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
124,930735 ± 0,000465 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
160 ± 5 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

Μαζικός αριθμός126
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
125,934814 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52 ± 10 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

Μαζικός αριθμός127
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
126,937037 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
89 ± 2 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

Μαζικός αριθμός128
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
127,941266 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
60 ± 3 ms
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

Μαζικός αριθμός129
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
128,944315 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
49,9 ± 3,5 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

Μαζικός αριθμός130
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
129,950727 ± 0,000455 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
40,6 ± 4,5 ms
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2000
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

Μαζικός αριθμός131
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
130,956253 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35 ± 8 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2013
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

Μαζικός αριθμός132
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
131,96307 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 14 ms
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

Μαζικός αριθμός133
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
132,968781 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
pronunciationSIL-ver (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,075 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,00004 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,000014 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445